+47 92 09 48 72 post@inevo.no

Analyse

Markedsanalyse og prestasjonsanalyse er grunnlaget for alt vi gjør i INEVO – både før, under og etter. I vårt analytiske arbeid inngår for eksempel måling og rapportering, A/B-testing, brukertesting etc.