+47 92 09 48 72 post@inevo.no

Den periodiske SEO-tabellen

Søkemotoroptimalisering (SEO) kan for de utenforstående betone seg som svart magi. Sannheten er at SEO koker ned til et sett suksessfaktorer og anbefalte praksiser. Disse faktorene vil tilfredsstille både søkemotorene og søkerne/brukerne.

Ved å klikke på hvert av elementene, kan du utforske mer om hva som ligger bak hver suksessfaktor.

On-page-seo

Innhold (I) Arkitektur (A) HTML (H)
KvalitetIk3 CrawlAc3 TitlerHt3
ResaerchIr3 DupleringAd3 DescriptionHd2
OrdbrukIo2 MobilAm2 StrukturHs2
TidsaktueltIt2 YtelseAy2 HeadereHh1
VertikaltIv2 UrlAu1 UniversellHu1
BesvarendeIb1 SikkerhetAs1 FyllingHf-2
TyntIt-2 NavigasjonAn1

Off-page-seo

Tillit (T) Lenker (L) Personlig (P) Renomme (R)
AutoritetTa3 KvalitetLk3 LandPa3 RykteRr2
EngasjementTe2 AnkerteksterLa2 LokalitetPl3 DelingerRd1
HistorieTh2 MengdeLn1 HistoriePh3
BetaltLb-3 SosialPs2
On-page-seo Off-page-seo
  Innhold (I)   Tillit (T)
  Arkitektur (A)   Lenker (L)
  HTML (H)   Personlig (P)
  Renomme (R)

INEVOs periodiske SEO-tabell er inspirert av Search Engine Land’s The periodic table of SEO-factors.