Den periodiske SEO-tabellen

Søkemotoroptimalisering (SEO) kan for de utenforstående betone seg som svart magi. Sannheten er at SEO koker ned til et sett suksessfaktorer og anbefalte praksiser. Disse faktorene vil tilfredsstille både søkemotorene og søkerne/brukerne.

Ved å klikke på hvert av elementene, kan du utforske mer om hva som ligger bak hver suksessfaktor.

On-page-seo

Innhold (I)Arkitektur (A)HTML (H)
KvalitetIk3CrawlAc3TitlerHt3
ResaerchIr3DupleringAd3DescriptionHd2
OrdbrukIo2MobilAm2StrukturHs2
TidsaktueltIt2YtelseAy2HeadereHh1
VertikaltIv2UrlAu1UniversellHu1
BesvarendeIb1SikkerhetAs1FyllingHf-2
TyntIt-2NavigasjonAn1

Off-page-seo

Tillit (T)Lenker (L)Personlig (P)Renomme (R)
AutoritetTa3KvalitetLk3LandPa3RykteRr2
EngasjementTe2AnkerteksterLa2LokalitetPl3DelingerRd1
HistorieTh2MengdeLn1HistoriePh3
BetaltLb-3SosialPs2
On-page-seoOff-page-seo
  Innhold (I)  Tillit (T)
  Arkitektur (A)  Lenker (L)
  HTML (H)  Personlig (P)
  Renomme (R)

INEVOs periodiske SEO-tabell er inspirert av Search Engine Land’s The periodic table of SEO-factors.

Hvis du ønsker hjelp med å benytte deg den periodiske SEO-tabellen kan det være lurt å jobbe med et seo byrå som er oppdatert på de siste endringene fra Google.