Markedsanalyse og prestasjonsanalyse er grunnlaget for alt vi gjør i INEVO – både før, under og etter. I vårt analytiske arbeid inngår for eksempel måling og rapportering, A/B-testing, brukertesting etc.

Vi bruker blant annet verktøy som Google Analytics, Google Search Console, Moz Pro, Hotjar og Visual Website Optimizer for gjennomføre analyser, tester og måle kvaliteten på nettsidene vi jobber med. Videre gjør vi også SEO hygieneanalyser for å analysere den tekniske biten av nettsidene. Videre setter vi opp tiltakslister og kommer med forbedringspunkter til innspill basert på disse analysene.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal gjøre en markeds- eller prestasjonanalyse av ditt nettsted!