Ole Marius Tørrisen

Designer

Ole Marius har en bachelorgrad i grafisk design fra University College Falmouth. Han har fem års erfaring i yrket som grafisk designer, både som inhouse designer og fra en designavdeling i en trykkerikjede. Med sin brede erfaring for design innenfor trykk og web er han en viktig ressurs for Inevo. Ole Marius er en del av sosiale-medier teamet. Ole Marius er ikke like digital på fritiden som i arbeidstiden. Hans to store lidenskaper er nemlig veving og japansk te-sermoni.

Ole Marius Tørrisen