Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: SEO

Avdekk potensielle trender og baser din SEO strategi på organisk trafikkprognose

Hvorfor forutsi organisk trafikk?

Hvordan og hvorfor skal vi beregne prognoser for den organiske trafikken til et nettsted? Det kan være mange årsaker som kan føre til at en organisasjon ønsker trafikkprognoser. Spørsmålet dukker ofte opp i SEO debatter og når konsulenter og tredjeparter skal diskutere en planlagt SEO strategi.

Hvilke forutsetninger må ligge til grunn?

Man må imidlertid ha nok informasjon til rådighet før en kan begynne å beregne en trafikkprognose:

Ifølge Alice Roussel fra Search Engine Journal trengs det blant annet; 

  • Minst 12 måneder med organisk trafikk.
  • Månedlige økter fra andre kanaler over samme periode for bedre å forstå det fulle bildet av trafikken på nettstedet. Du velger selv om du vil ha disse med i beregningen.
  • Oversikt over viktige hendelser som kan kreve økt investering i annet markedsføring (eks. SEM) og som kan ha påvirket trafikken generelt.
  • Sesongsvingninger (sykluser med høy og lav aktivitet) og viktige perioder for nettstedets bransje.

Denne informasjonen må være en «god kandidat» for å kunne produsere realistiske og relevante prognoser. Ufullstendige og feil data kan med andre ord ikke brukes.

Hvordan?

For å gjennomføre en trafikkprognose benyttet vi Distilled Forecaster verktøyet. Videre ble nødvendige data fra Google Analytics hentet og eksportert til Google Data Studio. Vi overførte data fra Data Studio til Prognoseverktøyet. Dette var hele prosessen. Her kan du lese mer om hvordan og hva du kan bruke verktøyet til.

Vi gjennomførte 2 analyser av 2 bedrifter (se bilder under). Første er trafikkprognose for en bedrift som benytter seg av SEO tjenester.

Til sammenligning:
En trafikkprognose for en aktør som ikke fokuserer i like stor grad på aktiviteter rundt søkemotoroptimalisering. Med dette menes ikke det at SEO nødvendigvis er løsningen på alt , men kan hvertfall gi oss noen pekepinner og retninger å se på. Hvis vi ser f.eks at trenden er negativ, kan det lønne seg med en teknisk SEO audit som avdekker tekniske feil og mangler på siden. 

Konklusjon:

Det finnes forskjellige metoder og teknikker for hvordan du kan forutsi endringer i den organiske trafikken. I dette tilfellet brukte vi et verktøy som heter Distilled Forecaster. Disse prognosene er selvsagt ikke en absolutt sannhet og har også svakheter da det kan være mange forskjellige faktorer som kan ha påvirket vekst/nedgang i organisk trafikk. Prognose kan heller brukes som et utgangspunkt for diskusjon om endringer. Du kan gå til ledelsen din, kunden eller interessentene, og si «Dette skjer hvis ingenting endres, her er det jeg foreslår at vi endrer ”.

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.