Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: SEM

Dette må du vite om Google Ad Grants

Oppsummering av bloggposten

  • Hva er Google Ad Grants
  • Hvem kan benytte seg av Google Ad Grants
  • Hvilke krav stilles til annonseringen etter oppdateringen i januar 2018

Slik kommer du i gang med Google Grants.

Hva er Google Ad Grants?

Google Ad Grants er et program fra Google som gir ideelle organisasjoner opptil 10.000 USD i måneden for å annonsere gjennom Google Ads. Denne støtten er en gyllen mulighet til å øke synligheten, og dermed sannsynligheten for å oppdages, når noen søker etter ideelle organisasjoner som din, eller relaterte temaer. Med annonsene havner du lenger opp i søkeresultatet enn det organiske resultatet og det er derfor større sjanser for å bli lagt merke til. Med økt synlighet følger oftest økt kjennskap.

Hvem kan bruke Google Ad Grants?

Organisasjonen din må ha gyldig veldedighetsstatus og delta i Google for ideelle organisasjoner. Videre må du ha et fungerende nettsted med innhold.

Støtte til annonsering gjennom Google Ad Grants omfavner ikke offentlige organisasjoner, sykehus eller akademiske institusjoner som skoler, barnehager eller andre utdanningsinstitusjoner.

Videre stilles det en rekke krav til hvordan annonsekontoen settes opp og styres, eksempelvis vil annonsene kun kunne vises under betalende aktører sine annonser. Annonsene kan kun være tekstbaserte (ekskluderer display-nettverket) og du må være innom og aktiv i annonsekontoen minimum en gang å måneden. Disse kravene gjennomgikk en større endring i januar i år (2018) og er nå strengere.

Hva sier de nye kravene?

Nøkkelord

I den nye oppdatering av kravene til annonsering gjennom Google Ad Grants fremgår det flere innstramninger knyttet til nøkkelord. Alle nøkkelord i din annonsekonto må nå være nært knyttet til organisasjonens hovedmål og budskap. Google sier selv:

“Hver annonse og hvert søkeord i Ad Grants Google Ads-kontoen din må gjenspeile organisasjons primære målsetting. De må også være relevante for programmene og tjenestene til den ideelle organisasjonen din samt være tilstrekkelig spesifikke til å gi en god opplevelse til brukerne som ser annonsene dine.”

Det er ikke lenger lov å målrette seg mot nøkkelord som er knyttet til konkurrenters merkenavn. Det var tidligere ingen begrensninger knyttet til dette, men denne praksisen har sjeldent svært lønnsomt i det lange løp og heller ikke spesielt “god konkurranse”.

Videre stilles det strengere krav til nøkkelord som består av kun ett ord eller som anses som for generelle eller med for svak tilknytning til organisasjonen. Nøkkelordene du velger til å trigge annonsen din skal være spesifikke og av høy relevans.

Uavhengig av om dette er et krav eller ikke, vil alltid relevans være verdsatt i en Google Ads-strategi. Les mer om hvorfor her.

Budgivning

Tidligere har man aldri kunnet by mer enn 2 USD på et nøkkelord i en Google Ads-konto støttet av Google Ad Grants. De nye kravene gir derimot et “smutthull” i 2-dollar-regelen og tillater bruk av smart budgivning med “maksimer antall konverteringer”- budgivningsstrategien.

Minimum 5% klikkrate

Tidligere har det vært et krav som tilsa at annonsekontoer med støtte fra Google Ad Grants måtte ha en klikkrate på minimum 1%. Det vil si at 1% av dem som ser annonsen, klikker på den. Nå er kravet økt til en klikkrate på 5%. Dette setter igjen krav til annonsenes relevans og testing av innhold og budskap blir enda viktigere.

NB! Hvis du ikke møter minimumskravet til 5% klikkrate sammenhengende i to måneder vil kontoen din suspenderes.

Minimum kvalitetspoeng for hvert nøkkelord

Kvalitetspoengene tilknyttet et nøkkelord sier noe om hvor relevant dine ordet er i forhold til søkeord, landinggsider og annonsetekster. Kvalitetspoengene beregnes på en skala fra 1-10, hvor 10 er den høyeste scoren. Relevans er som nevnt høyt verdsatt fra Google og det fremstilles derfor et krav om at kvalitetspoeng for hvert enkelt søkeord må være minimum 3 av 10 mulige.

Krav til kontostruktur

Med strengere krav knyttet til relevans i form av høyere klikkrate og kvalitetspoeng kreves det en god kontostruktur. Det stilles derfor også visse krav til kontorstrukturen som er med på å lettere nå de overnevnte kravene.

Kampanjestruktur

Hver kampanje må inneholde minimum to annonsegrupper med minst to annonser i hver av dem. Kravet til to annonser er minimum antall som muliggjør testing av annonsenes innhold og videre optimalisering av dem – noe enhver annonsør bør sette av tid til jevnlig. Dette gir deg muligheten til å jevnlig teste budskap og formuleringer og velge å beholde de annonsene som gir høyest engasjement / klikkrate, og velge bort dem som ikke gjør det for å erstatte dem med noe annet.

Utvidelser

Alle kontoer må ha minimum to sitelinks utvidelser aktivert. Dette er utvidelser som gir de søkende ytterligere relevant informasjon om din organisasjon enn det du får plass i din annonsetekst. “Kontakt oss”-side eller “Se vårt arbeid” er eksempler på sitelinks som synliggjør ekstra informasjon og relevante sider for den søkende.

Utvidelser er med på å gjøre at annonsene dine tar større plass i søkeresultatet samtidig som de gir mer utfyllende og nyttig informasjon som er med på å gjøre at de oppfattes som mer relevant. Samtidig er implementering av annonseutvidelser ofte forbundet med en høyere klikkrate. Google skriver selv av de i gjennomsnitt observerer mellom 10% og 15% økning i CTR, etter implementering av en ny annonseutvidelse.

Selv om Google kun stiller krav til to relevante sitelinks på kontonivå, bør du arbeide med å implementere flere annonseutvidelser på kampanje- eller annonsegruppenivå. Her kan du lese mer om hvorfor du bør implementere alle relevante utvidelser i din Google Ads-konto!

Geografisk begrensning

Alle kampanjer må ha geografisk målrettning som er relevant for organisasjonen. Dersom man er en nasjonal organisasjon må målrettingen reflektere dette, og likeså om man er en lokal organisasjon.

Trykk her for å se hvordan du kan komme i gang med Google Grants

Trenger du hjelp med oppsett, vedlikehold og optimalisering av en annonsekonto med støtte fra Google Ad Grants? Ta kontakt med oss i INEVO!

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.