Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: SEO

5 feil du må unngå når du internlenker

En av de relativt “enkle” metodene for gode rangeringer er interne lenker. En intern lenke er simpelthen en lenke som kobler to sider på nettstedet ditt sammen. En vel gjennomført strategi for internlenking kan være en gullgruve når det kommer til å optimalisere innholdet ditt for førstesiden i Google, men på veien dit finnes flere fallgruver. I dette innlegget går vi gjennom 5 av de vanligste feilene som begås når det kommer til internlenking.

Å ikke aktivt benytte seg av interne lenker

Å ikke aktivt bruke interne lenker er den største feilen man kan begå. Alle sider med mer enn én side vil, helt naturlig, ha et sett av interne lenker. Eksempelvis fra forsiden som lenker til kategorisider og kategorisider som lenker til underkategorier. For de fleste er dette helt åpenbart nødvendig for at brukerne skal kunne navigere seg fra et sted til en annet på siden.

Interne lenker spiller ikke bare en viktig rolle i navigasjon og brukeropplevelse for brukerne dine, men er også en viktig faktor for å rangere høyt med ditt innhold i Google.

Interne lenker hjelper Google med å:

  • Oppdage innhold raskere
  • Forstå viktigheten av de ulike sidene på nettstedet ditt i forhold til hverandre.
  • Forstå hva innholdet handler om og hvilke søkeord det bør rangere under

Det å ikke fokusere på bruken av interne lenker på tvers av sidens innhold, det være seg kategorier og underkategorier eller innlegg, er derfor en dårlig ide som kan koste deg både trafikk og rangeringene du drømmer om i søkemotorene.

Å ikke fokusere på relevans

Selv om det nå ikke bør være noen tvil om hvorvidt du bør satse på å utvikle internlenker på ditt nettsted, er det likevel ikke fritt fram når det kommer til hvordan du velger å bygge lenker internt. Det kan være fristende å velge sterke sider og linke disse opp mot andre sider på nettstedet ditt i stor skala. Mange faller for fristelsen og en vanlig feil er derfor å anta at “en internlenke er en internlenke”. Internlenker kan derimot være svært ulike fra hverandre når det kommer til hvilken verdi de har for nettstedet ditt. Verdien av en internlenke avhenger blant annet av den kontekstuelle relevansen mellom sidene den knytter opp mot hverandre.

Som nevnt i punktet over er en av de viktige funksjonene til internlenker å hjelpe Google med å forstå hva innholdet handler om og hvilke søkeord innholdet bør rangere under. En forutsetning for å gi Google informasjon om dette er selvsagt at internlenkene er relevante i forhold til hverandre.

Å lenke et blogginnlegg om epost-markedsføring til en oppskrift på sjokoladekake har ingen hensikt. Med dette i bakhodet blir det ganske klart at å internlenke i hytt og pine ikke er en nyttig strategi.

Patrik Dholakiya har laget en sjekkliste for hvorvidt en side oppleves som relevant nok til å linkes til fra en annen. Sørg for at følgende punkter er oppfylt:

  • Siden omhandler et tema som er relaterbart til innholdet du ønsker å linke det opp mot
  • Linken gjør at leseren opplever økt verdi ved å klikke på den
  • Linken bidrar til økt kvalitet på siden
  • Tilbakekoblinger til siden / innlegget er relevante
  • Det er logisk å knytte innholdet opp mot søkeordet du ønsker å rangere under

Dersom siden eller innholdet du ønsker å internlenke ikke oppfyller ovennevnte krav er den ikke relevant nok til å linkes sammen.

Å benytte feil ankertekst

Ankerteksten er teksten som tilhører lenken og har som oppgave å beskrive destinasjonen lenken fører til.

En feil som begås av mange er å ikke utnytte ankerteksten til å gjøre nettopp dette – beskrive destinasjonen. En rekke nettsteder fyller ankerteksten med ord som “her”, “les mer” og lignende. Dette i stedet for å fylle den med relevant innhold. Ord som “her” har ingen betydning isolert sett og ser man kun på ankerteksten har den ingen informasjonsverdi knyttet til hva man kan forvente seg ved å klikke på den.

I eksempelet under er det klinkende klart både for leseren og Google at man, ved å klikke på lenken, ender opp på en guide for nybegynnere i Google Ads. Hadde vi derimot valgt å legge lenken i “Les den her” ville verdien av ankerteksten forsvunnet.

En gyllen regel for utvikling av ankertekst bør være at den både beskriver innholdet man kommer til ved å klikke på den, og samtidig det viktigste søkeordet innholdet ønsker å rangere under. Teksten kan være direkte samsvar av søkeordet- eller frasen du vil rangere under, eller en variasjon av det.

Å skape intern konkurranse

Det er lett å bli overivrig I arbeidet med å utvikle internlenker og miste det helhetlige bildet. Det er derimot helt nødvendig å kunne se alle internlenkene og ankertekstene i sin helhet, og i relasjon til hverandre. Det er kun med helhetsbildet vi kan unngå å skape intern konkurranse.

Hvis du linker til fire ulike sider, men bruker den samme ankerteksten for alle fire, er det så og si umulig for Google å forstå hvilken av disse sidene den skal rangere under søkeordet- eller frasen i ankerteksten.

Opplever du at det samme innholdet gjør seg fortjent til den samme ankerteksten bør du ta et steg tilbake og se på om innholdet på de ulike sidene burde vært samlet på en side eller hvorvidt du har gjort en god nok jobb med å sette klare og adskilte søkeord for hver av sidene.

På samme måte som det ikke har noen verdi å benytte samme ankertekst til ulike lenker, har det heller ingen hensikt å linke til det samme innholdet fra en og samme side, med ulike ankertekster:

Dette kan kanskje virke som en lur måte å gi Google mer informasjon om hva innholdet ditt omhandler, samt bygge flere relevante lenker, men sannheten er at det kun er første lenke som “teller” og øvrige lenker anses som svarte hull i et søkeroptimaliseringsperspektiv. I tilfellet over vil kun ankerteksten “herresko” telle.

Å bruke nofollow linker internt

En nofollow link, illustrert med rel=nofollow, er en link som ikke ikke booster en sides PageRank eller påvirker plasseringer i søkeresultatet. Å benytte en nofollow tag er rett og slett det samme som å fortelle søkemotorene at de ikke skal telle med lenken.

Nofollow har sin verdi i betalte lenker, kommentarfelt, forum og annet “usikkert” innhold. Å bruke nofollow har derimot liten verdi når det kommer til internlenking. Alle internlenker bør være såkalte follow-linker. En nofollow link internt symboliserer til Google og andre søkemotorer at du ikke stoler på ditt eget innhold.

Programvareingeniør i Google, Matt Cutts, har uttalt at bruk av nofollow linker internt til “unyttige” sider ikke er direkte skadelig. Han sier videre at det i disse tilfellene kan være nyttig å bruke noindex slik at sidene ikke indekseres.

Hovedpoenget er at nofollow linker sjeldent er en god ide når det kommer til interne lenker og at det i de aller fleste tilfeller er mer nyttig å la Googlebot indeksere fritt på siden din. Alle internlinker bør være follow-linker. Dersom du møter på behovet for å bruke nofollow på en internlenke bør du vurdere om siden er verdt å linke. Du bør også stille spørsmål ved hvorvidt den bør indekseres av Google i det hele tatt.

Om du ønsker hjelp med intern lenker kan det være lurt å ta en prat med et SEO byrå.

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.