Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: SEM

Google Ads Guide for viderekomne: Slik blir du god på betalt søk

Målet for mange er derimot mer enn bare å kunne starte opp en egen Google Ads konto. Med denne guiden for viderekomne vil du steg for steg lære mer om hvordan du kan styre og effektivisere din Google Ads konto i hverdagen.

Fra å A/B teste annonser og kampanjeinstillinger, automatisere prosesser gjennom scripts og automatiske regler til å skalere kontoen din gjennom ad customizers.

A/B test annonsetekster

Hva trigger de som ser annonsen din til å klikke på den? Er det “kjøp her” eller “se utvalget her”? Har det noe å si for resultatene om du velger å bruke URL path i annonsen din eller ikke? Bør du bruke 2 eller 3 overskrifter? Og hva bør de være?

Nå har du kanskje en godt utbygd konto med god struktur, mange relevante søkeord og tilstrekkelig med annonsetekster du anser som gode. Men kan det bli bedre? Selvfølgelig! Se på annonsene dine som et førsteutkast du må jobbe videre på. Er klikkraten din 10%? Bra! Men hva om den var 20%? Hva om den var 30%? Forutsatt at konverteringsraten var den samme, hvor mye mer ville du tjent da?

Tankerekker som den over understreker akkurat hvor viktig det er å teste annonsebudskapet ditt jevnlig. Vi kan ha en tanke om hva som fungerer og hva som ikke gjør det, men før vi har testet og har resultatene svart på hvitt – er det ingenting mer enn gjetting, smak og behag. Små forskjeller som kan synes å være ubetydelige kan til syvende og sist utgjøre større forskjeller på bunnlinjen.

Nå vet du akkurat hvor viktig det er å teste annonsene dine… Men hvordan gjør du det egentlig?

Til venstre, ved siden av kampanjemenyen, i det nye brukergrensesnittet, finner du “Drafts & experiments”. Klikk på denne for å opprette en ny test. Vi ønsker å teste inneholdet i annonsetekstene våre og derfor velger vi “Ad Variations”. Her får du muligheten til å velge hvilken kampanje og hvilke annonser du ønsker å teste.

For å finne fram til de annonsene du ønsker å teste gir Google Ads deg en rekke muligheter for filtrering. Du kan filtrere på følgende:

 • Headline (1, 2, both)
 • Description
 • Headline and Description
 • Path (1, 2, both)
 • Final URL
 • Final mobile URL
 • Alle URLer

La oss ta utgangspunkt i at du ønsker å filtrere ut alle annonsene ut fra Headline 2. Kanskje du ønsker å teste hvorvidt det har innvirkning på klikkraten at du bruker merkenavnet ditt i headline 2? Derfor velger du Headline 2 contains “merkenavn”.

Som du ser kan du også velge å filtrere ytterligere for å tilspisse utvalget annonser ved å klikke på “and” og legge til en til betingelse. Andre filtreringsmuligheter enn “contains” er:

 • Equals
 • Starts with
 • Ends with
 • Does not contain
 • Does not equal
 • Does not start with
 • Does not end with

Tilsammen gir disse ulike filtreringsvalgene et hav av muligheter for hvilke annonser du vil velge å teste. Som nevnt over vil du teste om merkenavn i headline fungerer, men du vil kun teste det i de annonsene som ikke allerede har merkenavnet i andre deler av annonsen (enn URL). For å illustrere ville du da brukt følgende betingelser for å filtrere ut annonsene som kun inneholder merkenavnet i headline 2:

Nå har vi valgt hvilke annonser vi ønsker å teste, men hva vil vi teste?

Google gir oss tre mulige elementer i annonsen vi kan teste. Disse er:

 • Find and replace
 • Update text
 • Swap headline 1 and headline 2

I tilfelle vi har eksemplifisert over ville vi klart brukt en av de to første, men vi skal gå gjennom alle tre likevel.

Find and replace

Denne funksjonen lar deg velge et spesifikt ord eller en frase i deler av annonsen din for så å erstatte den med et nytt ord eller en ny frase.

La oss si at Headline 2 sa “Kjøp skismøring hos ‘Merkenavn’” i dette tilfellet ville den nå si “Kjøp skismøring hos oss”

Update text

Når du ønsker å endre større elementer i annonseteksten din bør du velge “update text” funksjonen. Her kan du endre hele overskrifter, hele landingssider, beskrivelser og så videre. I tilfellet med merkenavn og skismøring i headline 2 ville vi derfor gjort det på følgende måte:

Denne funksjonen er kanskje mer tilpasset større endringer. Kanskje ønsker du å teste om landingssiden du velger i en identisk tekstannonse har noe å si for konverteringsraten? Kanskje vil du beholde begge overskriftene, men vil endre beskrivelsen? Alle tester som omfatter endringer i de større elementene av annonsetesten bør gjøres med denne funksjonen.

Swap headline 1 and headline 2

Det er ikke vanskelig å forstå hva denne funksjonen innebærer. I noen tilfeller vil du kanskje teste om annonsen din fungerer bedre med en klar handlingsoppfordring i Headline 1 heller enn Headline 2, eller bare hvilken del av budskapet ditt som bør komme først.

I tilfellet med skismøring og merkenavn ville annonsen nå inneholde “Kjøp skismøring hos ‘Merkenavn’” i Headline 1 istedenfor Headline 2. Headline 1, som ikke inneholder merkenavnet, vil nå være headline 2.

Her er jobben stort sett gjort gjennom filtreringen i forrige steg. Det eneste du behøver å gjøre for å bytte overskriftene er å klikke på “continue”.

Velg detaljer for variasjonene dine

Nå har du gjort den viktigste jobben og valgt hva du vil teste, men det gjenstår ennå å fylle ut et par detaljer knyttet til testen. Hvor lenge skal den vare? Hva skal den hete og hvor stor del av annonsebudsjettet skal gå til test-annonsene?

Navn

Du må velge navn på testen din. Her er det fritt frem, men vi anbefaler å velge et navn som fort forteller deg hva du tester. I vårt eksempel tester vi annonser med merkenavn i Headline 2 versus annonser uten merkenavn i det hele tatt. Derfor kan vi kalle den “Brand i H2 / Ingen Brand” da dette er et navn med høy scan-verdi. Det forteller meg raskt hva jeg tester.

Start date og end date

Skal testen starte med en gang eller først om en stund? Og hvor lenge skal den vare? Lengden på testen avhenger av flere ting – for eksempel hvor stort volum du kan forvente på annonsene. Tester vi annonser med lite volum vil vi trolig tjene på å teste over lenger tid enn om vi tester annonser med mange visninger og klikk.

Et minimum for hvor lenge du bør teste er 2-3 uker, men vi anbefaler å sette testperioden lenger. Når testperioden du har satt er over kan du ikke forlenge den. Derfor bør du heller sette den noe lenger enn du antar at du trenger. Du kan alltids avslutte den før planlagt.

Experiment split

Hvor mye av budsjettet og visningene vil du vie til testen du har laget? Hva du velger her avhenger igjen av hva du tester – og hvor fort du vil se resultater og data.

Hva sier resultatene?

Nå har du valgt hva du vil teste. Du må også ta stilling til par steg til før du kan lene deg tilbake i kontorstolen og vente på at resultatene av testen tikker inn.

Underveis i, eller etter endt testperiode, må du følge opp resultatene dine. Du kan selv tilpasse hvilke mål du ønsker å sammenligne. Hvis du vil se om ROAS har økt kan du velge “Conv. value / cost” i steden for standard-målene. Alt kan tilpasses.

Forkast eller bruk annonseteksten

Når testperioden er ferdig vil du se om variablene du testet i annonseteksten førte til bedre resultater eller ikke. Dersom resultatene er å anse som en forbedring i tråd med dine KPI-er og mål for kampanjen, bør du velge å bruke den nye annonseteksten du har testet. Opplever du eksempelvis lavere klikkrate og høyere kostnader bør du pause testen og forkaste annonseforslagene. Start en ny annonsevariasjon og test noe annet.

La oss si at du finner du at annonser uten merkenavn gjør det bedre for salg av skismøring (hypotetisk sett) og du ønsker å bruke den nye annonseteksten. Hva gjør du med den gamle?

Dersom du føler deg ferdig med å teste de gamle annonsene og fullstendig vil erstatte dem med de nye, bør du velge første alternativ: pause de gamle og lage nye annonser av testvinneren. Dersom du ønsker å beholde begge annonsevariasjonene velger du det siste alternativet. Vi fraråder derimot å velge å fjerne de originale annonsene da de har verdifull data, uavhengig av hvor godt de har prestert tidligere. En slettet annonse kan aldri startes opp igjen og du kan potensielt spare deg selv for mye ekstra jobb ved å unngå huke av på denne.

Test kampanjeinstillinger

Hvis du følger stegene i denne guiden i kronologisk rekkefølge vet du nå hvordan du kan teste annonsetekstene dine. Forhåpentligvis tester du allerede elementer i tekstene dine, men hva om kampanjen din likevel ikke presterer så godt som du ønsker?

Google Ads lar deg også teste ting i de større linjene – som for eksempel kampanjeinnstillingene.

Feil kampanjeinstillinger kan potensielt koste en annonsør dyrt, men hvordan vet du at kampanjeinstillingene dine er de beste for din kampanje? Det vet du ikke før du har testet. Hvordan presterer kampanjen din med en budgivningstrategi versus en annen, målrettet mot et publikum fremfor et annet og målretting mot et område over et avgrenset område over en større geografisk lokasjon? Test. Test. Test.

For å kunne teste kampanjeinstillingene dine må du først lage et “Draft”. Dette er en kopi av kampanjen din hvor du kan gjøre alle endringer du måtte ønske. Endre budgivningstrategi, legge til negative søkeord eller lignende. Endringene lagres som et utkast og ingen endringer vil bli gjort i den originale kampanjen.

Hva kan du teste?

Så.. hva kan du velge å teste? Spørsmålet er heller hva du ikke kan teste – og der er svaret “pent lite”. Du kan så og si teste alle potensielle endringer i en kampanje ved hjelp av eksperimenter i Google Ads. Eksempler på kampanjendringer det kan være verdt å teste er:

 • Bud
 • Budgivningstrategi
 • Budmodifikatorer (tid, lokasjon, enheter etc)
 • Negative søkeord
 • Remarketing audiences eller andre audiences
 • Display interests, placements, topics eller audiences
 • Geografisk målretting

En gyllen regel når du lager et kampanjeutkast du ønsker å teste er derimot å teste litt av gangen. For mange endringer på en gang kan gjøre det vanskelig å vite hvilken endring som er årsaken til de potensielt gode eller dårlige resultatene.

Når du er klar til å kjøre en test av kampanjen din klikker du deg videre til “campaign experiments” og velger “select draft”. Her plukker du ut det kampanjeutkastet hvor du har lagret endringene du ønsker å teste. Husk at endringer du gjør i originalkampanjen i testperioden ikke automatisk vil oppdateres i testkampanjen.

Husk også i denne testen å velge et navn som har god scan-verdi og en testperiode som er minimum 2-3 uker, men gjerne lenger. Når “end date” er møtt kan du ikke ombestemme deg, men må lage et nytt eksperiment for å forlenge testperioden! Det er viktig å huske på at du heller ikke kan pause et kampaneeksperiment. Du kan endre datoen underveis, men ikke ta en pause i testen. Ditt eneste valg er å fortsette å teste eller fjerne testen.

Tenk også nøye over experiment split da denne ikke kan endres underveis.

Hvordan vet jeg om testen er “ferdig”?

Google Ads vil vise deg om du kan ta datadrevne beslutninger ut fra resultatene fra kampanjeeksperimentet ditt ved å vise om tallene fra testen er statistisk signifikante eller ikke. Dersom testen din er statistisk signifikant kan du med stor sannsynlighet regne med at det var endringene du har testet som har påvirket resultatet og at de derfor vil levere samme resultater om endringene gjøres i kampanjen. Statistisk signifikans indikeres med en blå pil (som på bildet under)

Ser du ingen symbol ved tallene dine betyr dette at de ikke har hatt nok data og derfor ikke er statistisk signifikante. Ser du en diamant / firkant ved tallene er de heller ikke statistisk signifikante. Noen grunner til at du ikke ser den blå stjernen ved testresultatene dine kan være:

 • Testen din har ikke kjørt lenge nok
 • Kampanjen du tester har ikke nok volum
 • Experiment split-en du satt for kampanjen kan ha vært for lav og testkampanjen får derfor ikke nok trafikk
 • Endringene du tester har ikke ført til en statistisk signifikant forskjell i kampanjeresultater

Automatiske regler

I 2018 bør det ikke lenger være en diskusjon rundt hvorvidt vi bør automatisere eller ikke. Enhver Google Ads-ansvarlig med respekt for seg selv bør ha automatiserte løsninger i sin Google Ads-konto. Automatiseringer i form av automatiske regler er på ingen måte den store stygge skurken som gjør dem som arbeider med kontoen overflødige, men en hjelpende hånd som frigir tid til å arbeide med å optimalisere kontoen.

Det finnes i hovedsak to enkle måter å sette opp automatiseringer i en konto og et minimum er å bruke Googles egne automatiserte regler. Gjennom disse kan du utføre de fleste enkle oppgaver helt automatisert – basert på visse kriterier du bestemmer på forhånd.

Du kan lage regler som gjelder:

 • Kampanjer
 • Annonsegrupper
 • Søkeord
 • Annonsetekster
 • Søkeord
 • Emner
 • Plasseringer
 • Publikum
 • Aldersgrupper
 • Kjønn
 • Foreldrestatus
 • Inntekt

Ut fra dette er det endeløse muligheter for hvilke regler du kan lage. Mest vanlig, og et minimum av hva en konto burde inneholde, er kanskje regler som senker og øker bud, samt regler som starter og pauser søkeord, kampanjer og annonsegrupper – basert på ulike datagrunnlag.

Budjuster med automatiske regler i Google Ads

Denne regelen er et must i kontoen din dersom du kjører manuell budgivning på kampanjene dine. Automatiske regler som budjusterer kan være hjelpsomme i den ukentlige vedlikeholdsrutinen når du har begrenset med tid, men også for å passe på at søkeordene som har en tendens til å “bli borte” i mengden, ikke står urørt. Disse reglene er også nyttige dersom du trenger å øke og senke budene èn gang i forbindelse med et salg eller en spesiell hendelse hvor du er villig til å betale mer for klikkene dine.

La oss tenke oss at du skal sette opp en automatisk regel for alle søkeordene dine. Da velger du å opprette ny automatisk regel, for søkeord og videre “change keyword bids”. Vi kan i dette tilfelle sette opp en regel som senker budene dine for søkeord som ikke er lønnsomme.

Videre må du bestemme hvilke søkeord du vil at regelen skal gjelde for. Dette kan være alle søkeord i en annonsegruppe, en kampanje eller spesifikke søkeord du plukker ut. I dette tilfellet kan vi forestille oss at den gjelder for alle kampanjer i kontoen med unntak av merkevare-kampanjen.

Vi har nå bestemt hvilke søkeord som påvirkes av regelen, og må videre bestemme når de påvirkes og hvordan de påvirkes. Først og fremst må vi bestemme hvorvidt budene skal økes eller senkes. I dette tilfellet vil i senke dem. Hvor mye? Med 20%. Hvis du synes det er skummelt å automatisere disse prosessene kan du gjerne sette et minimumsbud. Dette gjør at selv om et aktuelt søkeord oppfyller alle kravene du setter vil det aldri kunne senkes til et lavere bud enn, eksempelvis, 2 kr.

Under condition bestemmer vi hva som trigger en 20% nedgang i maksbudet vårt. Her vil kriteriene variere basert på din konto sine særegenheter. Over har vi skissert en typisk regel som vil kunne passe inn i en nettbutikk som selger produkter (skismøring?) og som har en KPI basert på ROAS (return on ad spend).

Det viktigste er derimot at du alltid husker på å ta med mer enn bare KPI-en i seg selv i den automatiske regelen. Dette fordi det kan være grunner til at visse søkeord ikke kan justeres opp og ned utelukkende på KPI-en du har satt. Kanskje er de under optimalisering, relativt nye i kontoen eller lignende.

I regelen over vil søkeord som har kostet mer enn 400 kr de siste 7 dagene og hatt en gjennomsnittlig klikkpris på over 11 kr, påvirkes. Dette sikrer at vi kun kjører regelen på søkeord med et visst forbruk av annonsekroner og med gjennomsnittlig klikkpris som vi anser som unaturlig høy i vår industri. Samtidig ser vi at den høye klikkprisen ikke lønner seg da ROAS er under 200%. Ved å inkludere search impression share i formelen passer vi på at dette er søkeord vi ofte er synlige på. Faktisk over 80% av gangene. Dette betyr til syvende og sist at vi har god synlighet på søkeordet, men at vi bruker mer enn vi er komfortable med i forhold til det vi tjener.

Juster tallene opp og ned etter dine behov og lek med de ulike datamålene du kan sette sammen til en automatisk regel.

Pause annonsegrupper med automatiske regler i Google Ads

På samme måte som søkeord kan budjusteres opp og ned basert på ulike faktorer kan også søkeord, annonsegrupper eller hele kampanjer pauses basert på ulike faktorer.

n regel kan eksempelvis settes opp slik at vi pauser alle annonsegrupper som har brukt mer enn 1000 kr de siste 30 dagene uten å gi en eneste konvertering. Avhengig av din konto og hvor “streng” du ønsker å være kan du også legge til en search impression share på over en viss prosent. Dette sikrer deg at du pauser alle annonsegrupper som ikke er lønnsomme.

Dersom du vil ha en bedre oversikt over hvilke annonsegrupper som pauses kan du sette opp den automatiske regelen slik at den, i steden for å pause, sender deg en epost med de aktuelle annonsegruppene. På denne måten får du en oversikt på epost med annonsegrupper som ikke presterer etter de kravene du har satt – slik kan du selv gå gjennom listen og pause annonsegruppene du ønsker.

Få en epost ved drastiske endringer i din Google Ads konto

Hvor ofte du er inne i din Google Ads konto er trolig avhengig av størrelsen på den og dine mål med annonseringen. Automatiske regler kan være en hjelpende hånd i å overvåke at alt er som det skal i kontoen, selv når du ikke følger den opp daglig. Enhver konto bør ha et sett av slike automatiske regler til grunn. Dersom du ikke skulle rekke å følge opp kontoen daglig i en travel tid – eller i helger og ferier – vil du få beskjed dersom noe er galt.

Reglene kan settes opp ut fra mange faktorer, men en lur regel å benytte er basert på kostnad. Du vet selv hva som er det daglige budsjettet i kontoen din og hvor mye kontoen daglig bruker i annonsekroner på “gode” og “dårlige” dager i uken. Sett en nedre grense på hvor få annonsekroner dine kampanjer kan bruke før du ville ane ugler i mosen og baser den neste automatiske regelen din på denne summen.,

Denne regelen sier enkelt og greit “send meg en epost dersom kampanjene mine brukte under 200 kr igår”. I mange tilfeller vil den nedre grensen være både 2 000 kr, 20 000 kr eller til og med høyere. Tilpass derfor etter din kampanje.

I likhet med regelen vist over kan du også sette opp tilsvarende regler som varsler dersom antall konverteringer og ROAS er for lav, eller dersom kostnad per konvertering er urovekkende høy. Disse reglene skal på ingen måte erstatte det tilsynet du har til din Google Ads konto. De er derimot et fantastisk hjelpemiddel i perioder der tiden ikke helt strekker til.

Google Ads Script

Vi i INEVO er stor fan av å bruke scripts i det daglige arbeidet med en Google Ads konto. Vi har tidligere delt 4 scripts som hjelper deg å budjustere smartere og en rekke nyttige scripts for automatisering av Google Ads for norske nettbutikker.

Script fungerer på mange måter slik som automatiske regler gjør – de automatiserer prosesser og hjelper deg med det rutinemessige arbeidet “i bakgrunnen”. Forskjellen på en automatisk regel og et script er at scriptet består av et stykke JavaScript du laster opp i “Bulk Actions” delen av din Google Ads konto.

Men må du kunne kode for å bruke scripts? Absolutt ikke! Det finnes et hav av nyttige ressurser og gratis scripts fra både Google selv og andre byråer som utvikler dem. Er det en prosess du har lyst til å automatisere i din konto? Det finnes garantert et script som kan hjelpe deg med det.

Her er eksempler på noen av de scriptene vi kjører hver time i flere av våre større kontoer:

Hvis du er interessert i scriptene kan du finne dem i innleggene vi nevnte innledningsvis i denne delen av guiden. Vil du starte med det aller mest nødvendige finner du derimot to av de mest grunnleggende scriptene alle kontoer bør ha i punktene under. Hvis du ikke allerede har dem på plass i kontoen din – implementer dem!

Google Ads Link Checker Script

Et Google Ads link checker script er det første scriptet du bør implementere i din Google Ads-konto. Dette behøver du kun å gjøre en gang og det tar kort tid. Til gjengjeld kan dette scriptet spare deg for mange bortkastede annonsekroner i fremtiden.

En nettside, uavhengig av om du selger produkter, tjenester eller kun produserer innhold, er ofte i endring. Nye sider opprettes, gamle sider slettes og linker kommer og går. Med Google Ads link checker script unngår du å sende trafikk gjennom annonser til, eksempelvis, 404-sider.

Google selv tilbyr en utmerket versjon av dette scriptet som du selv lett kan tilpasse ved hjelp av et regneark:

Finn mer informasjon og link checker script for enkeltstående Google Ads kontoer her. Har du derimot samlet mange annonsekontoer i en MCC-konto kan du benytte deg av dette scriptet.

Et script som pauser annonser som sender til utsolgte produkter

..og aktiver dem når produktet er tilbake på lager. Dette scriptet er en nødvendighet for alle som driver en Google Ads-konto tilknyttet en nettbutikk av en viss størrelse. En ideell kontostruktur vil ha egne annonser for hvert produkt i butikken din og på veien mot dette kan det bli uoversiktlig når det kommer til å holde oversikt over utsolgte produkter. Unngå å bruke annonsekroner på produktsider du vet ikke vil konvertere. Scriptet som pauser annonser for utsolgte produkter kan du finne her!

NB! Denne versjonen av scriptet vil aktivere alle pausede annonser som linker til produktsider med produkter på lager.

Ad Customizers

Har du lest vår Google Ads for nybegynnere-guide vet du hvor viktig relevans er i arbeidet med Google Ads. I en konto som skal dekke mange hundre, kanskje mange tusen, ulike kategorier og produkter kan det være vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende nivå av relevans og tilpasning i den enkelte annonsen. Når vi vet at høyere relevans og informasjontetthet fører til høyere konverteringsrate vil vi ideelt sett ha så relevante og informative annonsetekster som mulig – og gjerne treffe kunden på alle stegene nedover kjøpstrakten.

Jo mer kunden vet om deg og ditt produkt før de klikker, jo større sjanse er det for at de foretar et kjøp når de klikker. Ved hjelp av skreddersydde annonser sikrer du at en større andel av klikkene du bruker penger på faktisk er lønnsomme.

Ad customizers og if-functions er to hjelpsomme verktøy når du jobber med Google Ads annonser. Ad customizers er feed-basert og lar deg tilpasse annonsetekstene dine basert på informasjonen i en feed. For å bruke ad customizers må du lage en feed og laste den opp til Google Ads Business data.

Feeden du laster opp fyller du med ulike verdier for valgfrie attributter. Eksempelvis kan dette være lokasjoner, priser eller modeller av et produkt.

Vil du lære med om ad customizers? Vi har skrevet en utfyllende guide som viser deg 10 måter du kan skreddersy dine Google Ads annonser. Her kan du lære om ulike måter du kan kombinere ad customizers og if-functions for å tilpasse annonsebudskapet ditt etter publikum, produkt, lokasjon og lignende.

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.