Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: INEVO

Google Design Sprint på Work@Meet

Signe Marie Cleveland
02.09.2019

Karl Philip har jobbet med digital markedsføring og netthandel siden nitten-pil-og-bue. Det han sitter igjen med etter all erfaringen er at det er kaos overalt. Derfor er det ofte viktig å bare få satt i gang for å få noe gjort – ikke vent.

Tips for å sette i gang prosjekter:

  • Komme fort i gang: Ikke vent for lenge, bare start et sted
  • Se det store bildet: Bli enige og få oversikt
  • Gjør det enkle og det viktigste først: Start et sted, og jobb deg videre
  • Ikke involver for mange (men de rette): Det er viktig å ikke involvere feil folk
  • Bryt regler: Vær nysgjerrig
  • Bruk data: Vær analytisk
  • Sette stramme deadlines: En jobber mer effektivt når en må forholde seg til deadlines
  • Ikke undervurder unge folk: De beste ideene kommer ofte fra unge og de som er nye i bransjen
  • Våg å feile!
  • Velg en retning og implementer som et helvete!

Det som er gøy med disse prinsippene er at mange av de bygges opp av Sprint.


Google Design Sprint

“Google Design Sprint er en snarvei for å finne ut hvordan kundene responderer på ideen din” – Karl Philip Lund.

Google Design Sprint er en metode utviklet av Jake Knapp og Google Ventures, ved å ta i bruk de mest effektive prosessene innen blant annet innovasjon, bedriftskultur og design. En Google Design Sprint foregår over en hel arbeidsuke. De fem dagene er dedikert til forskjellige deler i en utviklingsprosess. En arbeider ut i fra fastsatte oppgaver med tidsfrister, og på denne måten tvinges prosessen fremover.

Mandagen handler i hovedsak om å kartlegge og forstå problemet. Man ser på hvor man er, hvor man ønsker å være om x-antall år, samt mulige hinder for å nå målet per dags dato. Dette tegnes opp som et kart for å visualisere veien til målet. Her skal også kundereisen være med. Samme dagen hentes også eksperter på forskjellige områder inn med formål om å fylle ut hullene en kanskje ikke er klar over selv. 

Hele tirsdagen går til å jobbe alene, men sammen. Her skisseres forslag til forskjellige løsninger på problemet man har definert. Først gjennomfører man en øvelse kalt lightning demos, hvor man henter inspirasjon og demonstrerer for teamet et knippe gode, eksisterende løsninger. Deretter går man over til å tegne skisser. Dette gjøres gjennom en fire-stegs-skisseprosess med retningslinjer som sørger for at man har mange konkrete forslag på slutten av dagen.

Onsdagen går til å ta beslutninger. Tirsdagens skisser presenteres anonymt av fasilitator for sprinten, og alle deltakerne stemmer frem de beste idéene, eventuelt deler av idéer. Basert på stemmene velger man en løsning som senere skal bli prototype. Denne tegnes så opp i et storyboard, slik at man får et totalbilde av hvordan prototypen kommer til å se ut og fungere. 

torsdagen lager man prototypen ut ifra storyboardet. Denne fungerer som en fasade for løsningen, noe som får brukeren til å tro at det er en ekte løsning. Teamet deles opp slik at noen jobber med design, noen med tekst og andre med forberedelser til brukertestene på fredagen. Ved hjelp av enkle verktøy for prototyping, som for eksempel KeyNote, er det faktisk mulig å lage en prototype på kun én dag. 

Siste dag av sprinten er fredagen hvor man får svar fra og reaksjoner hos faktiske kunder på løsningen man har jobbet intenst med de siste fire dagene. Vi brukertester prototypen på fem personer, som gjør at vi kan avdekke hele 85 % av feil og mangler i løsningen. På slutten av dagen sitter man igjen med verdifull innsikt til å basere videre strategi og avgjørelser på. 

Eirik Thorvaldsen fra MaxMaling gikk gjennom alle dagene med et ønske om å gjøre endringer for å selge mer og gjøre nettsiden mer kundevennlig. Han syns hele prosessen var vanskelig, tøff og utfordrende, men lærerik. Det har ikke vært en dans på roser – salg og trafikk har droppet etter at nye nettsider ble lansert. Dette skjer de fleste i lanseringen av nye nettsider. Likevel er utviklingen positiv, for selv om det er mindre trafikk enn før, tilbringer hver bruker lenger tid på siden og konverteringsraten har økt.

Innovasjon gjennom Design Sprint

José Manuel Redondo Lopera fra Computas er sannsynligvis en av de som vet mest om Google Design Sprint i Norge. Med sitt foredrag, “Innovasjon gjennom design sprint” gikk José gjennom prinsippene for en design sprint, samt de viktige fasene i forkant og etterkant. I tillegg var han tydelig på at en ikke skal gjennomføre en sprint med et “drittproblem” som grunnlag.

Drittproblem

Med “drittproblem” mener José at det er enkelte problemstillinger som ikke bør tas med inn i en sprintprosess. Eksempelvis spørsmål rundt hvor en skal plassere en Call-to-Action knapp eller hvordan en landingsside burde se ut. Prinsippet med design sprint er nemlig at en skal kunne utforske en problemstilling og avklare om sluttresultatet er noe en burde gå videre med. I en slik prosess har en ofte med viktige beslutningstagere i bedriften i tillegg til en fasilitator. Når en har dedikert ressurser og satt av tid med ofte travle beslutningstakere, vil en teste strategiske og kritiske problemstillinger som er knyttet til kjernevirksomheten og ikke mindre problemstillinger, slik som beskrevet ovenfor.

José gikk også inn på før- og etterfasen av en design sprint og tydeliggjorde viktigheten av planlegging i forkant. Før en starter sprinten kan det være nyttig å samle inn informasjon om en potensiell målgruppe, innsikt en ønsker som et resultat av sprinten, hensikten med prosessen, nødvendige data som er viktig å ha i bakhodet og hvilke personer som skal delta i sprinten.

Etterfasen

Etterfasen handler om å evaluere innsikten prosessen har gitt gruppen og beslutte hva gruppen skal gjøre videre. Her vektlegger viktigheten av å evaluere gjennomførbarheten og implementeringen av resultatet, som kan måles opp mot følgende nøkkelord: ønskelighet, gjennomførbarhet og levedyktighet. Samlet sett forklarer José at sprintprosessen gir en 360 forståelse av problemstillingen, en prototype som gir verdifull innsikt og en forandret organisasjonskultur.

Oppsummering

Det er ingen tvil om at Google Design Sprint er en metodikk som er i vinden. Det er en prosess mange kan ta i bruk – enten selv eller med hjelp fra andre. Denne måten å jobbe på passer for mange typer utfordringer hos mange ulike aktører. Google Design Sprint er en fokusert arbeidsmetodikk som med litt forberedelser kan gi mye effekt sett i sammenheng med tids- og ressursbruk.

Er Google Design Sprint noe for deg? Det gjenstår å se, men vi anbefaler å lese mer om prosessen på egenhånd, samt å lese boken av Jake Knapp.

Av: Sander Kaasa, Frode Vik, Signe Marie Cleveland og Cathrine Andrea Knutsen

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.