Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: OKR

Hva er et godt OKR «objective»(ambisjon)?

En god objective er en kort, inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå.

Kvalitativ og inspirerende

Ambisjonen skal få teamet til å sprette ut av sengen om morgenen:) En sjef eller eier spretter kanskje ut av sengen når firmaet når X% økning i salget, men for oss vanlig dødelige, så er økning i salget kanskje ikke veldig inspirende. Her skal du komme opp med en ambisjon som gir mening for deg og ditt team. En følelse av fremdrift. Bruk ord som inspirerer ditt team.

Tidsbestemt

En god ambisjon bør være mulig å gjennomføre i løpet av valgt periode(f.eks. I løpet av kvartalet). Hvis det tar et år å oppnå ambisjonen, så passer det bedre inn i en langsiktig strategi.

Gjennomførbart uten å være avhengig av andre

Vi ønsker å unngå en situasjon der vi er avhengig av andre for å gjennomføre ambisjonen. Det skal ikke komme opp kommentarer som. “De andre avdelingene leverte ikke, derfor klarte ikke jeg å levere.

Eksempler på gode “objectives”:

  • Dominere kaffebransjen i Oslo.
  • Levere 2 konkrete suksesshistorier.
  • Endre brukeratferden til webteamet slik at vi blir mer datadrevet!
  • Fullføre neste finansieringsrunde slik at vi kan vokse neste kvartal!

Og noen dårlige “objectives”:

  • Øk salget med 30%.
  • Doble brukerbasen
  • Inntekter over 5 millinoer.

Hvorfor er disse dårlige objectives? Sannsynligvis fordi de er “key results”.

Praktiske tips for å hjelpe folk å finne gode OKR

Start med å spørre folk: Hva jobber vi med for tiden? Er det noe som brenner som må fikses umiddelbart? Finnes det deler av arbeidet som skaper ekstra engasjement? Hva skal til for å tenne en gnist i dette teamet?

De fleste team vet hva de jobber med fra dag til dag selv om de ikke har tenkt igjennom hvorfor de jobber med det.. Det er viktig å la folk bli hørt og at det finnes en arena der folk kan beskrive hva som er viktig for dem.

Når man har snust seg frem til hva som er viktig, så kan man stille spørsmål som: "Hvorfor er dette viktig for oss? Hvis vi oppnår dette, hva slags endringer kan vi forvente å se? Hvilke tall vil flytte på seg? Hvordan påvirker det inntekter, volumer eller kvalitetsindikatorer?

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål 1: Hvordan kan man sikre at et OKR er inspirerende nok for hele teamet, og ikke bare ledelsen?

Svar: For å sikre at et OKR motiverer hele teamet, involver alle i definisjonsprosessen. Bruk brainstorming-sesjoner hvor alle bidrar med ideer. Målet skal speile teamets felles ambisjoner og verdier for å øke engasjementet.

Spørsmål 2: På hvilken måte kan man måle suksessen av et kvalitativt OKR uten konkrete tall?

Svar: Mål suksessen av kvalitative OKR-er gjennom feedback fra teammedlemmer, kundetilfredshet, og andre relevante fremgangsindikatorer. Sett opp milepæler som viser veien mot det større målet.

Spørsmål 3: Hva er de vanligste feilene team gjør når de setter OKR-er, og hvordan kan disse unngås?

Svar: Vanlige feil inkluderer vage eller urealistiske mål, ingen klar oppfølgingsplan, eller mangel på engasjement. Unngå disse ved å bruke SMART-kriteriene og ha regelmessige møter for å vurdere og justere fremgangen.


Her kan du lese mer om OKR

Kilde: http://eleganthack.com/the-art-of-the-okr/

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.