Hva er et godt OKR «objective»(ambisjon)?

En god objective er en kort, inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå.