Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Blogg: OKR

Hvordan skrive gode objectives & Key results?

Tydelige mål er utrolig viktig! Å ha tydelige mål fører til styrket oppmerksomhet, det gir økt utholdenhet, og det er en rettesnor å orientere seg etter, slik at det blir mulig å korrigere måten man jobber på hvis man ikke beveger seg i riktig retning. Og det aller viktigste: Tydelige mål og god målstyring fører til bedre resultater. I INEVO benytter vi OKR som utgangspunkt for vår målstyring.

God målstyring handler om å svare på to spørsmål hvert kvartal i alle deler av organisasjonen:

 • Hva ønsker du å oppnå? (objective / ambisjon)
 • Hvordan har du tenkt å gjøre det? (key results / delmål)

Nedenfor har jeg skrevet en enkel guide til hvordan skrive gode objectives og gode key results.

Hvordan skrive gode objectives (ambisjoner)?

En ambisjon skal være enkel å huske. Forsøk å skrive en kort setning om hva du ønsker å oppnå (med kunden)! (Du har antageligvis fått noen hint til hva kunden ønsker at du skal jobbe med for dem).

Kontrollspørsmål for Objective

 1. Inneholder setningen kundens navn? (det er viktig å huske på hvem kunden er!)
 2. Nevner du hva du ønsker å oppnå for kunden? (snakk med kunden om hva som er viktig for dem)
 3. Beskriver setningen en måltilstand som er inspirerende og vanskelig for deg å oppnå? (det er lov å sette høye mål!)
 4. Klarer du å gjennomføre dette uten å være avhengig av andre?
 5. Er det mulig å oppnå i løpet av kvartalet?

Hvordan skrive gode key results (delmål)?

Nå skal du være konkret og balansert! Hvilke tall ønsker du å flytte på? Hvordan vet du om du har nådd ambisjonen? Hvis du kan svare JA på at du har oppnådd alle key results, så skal ambisjonen(objectivet) være en realitet ved slutten av kvartalet.

Kontrollspørsmål for key results

 1. Kan du si et tydelig ja/nei til at key resultet er oppnådd?
 2. Har du en key result for hver hovedkategori (volum, penger, kvalitet)?
  Eksempler:
  – Volum: trafikk, antall e-poster, andel av trafikk
  – Penger: omsetning, leads, ROAS, ordre
  – Kvalitet: kundereviews, åpningsrate på mail, gj.sn. ordreverdi
  (Aktivitet: 2 nyhetsbrev per uke, 3 webinarer i kvartalet, et triademøte per uke. Key results skal ideelt sett ikke være aktiviteter, men hvis det hjelper deg å holde fokus, så er det OK å skrive aktiviteter)
 3. Har du satt høye nok key results?


OKR kan være et kraftig verktøy, men det avhenger av at organisasjonen setter GODE mål, deler målene med hverandre og hjelper hverandre å følge opp! Diskusjonen rundt gode mål er vel så viktig som OKR-prosessen.

Vi er på jakt etter gode ressurser om hvordan man velger gode mål!

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.