Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Blogg: Brukertesting

Lager du digitale tjenester basert på gjetting?

En introduksjon til ulike UX research metoder.

UX research eller brukerforskning, betyr forskjellen mellom å designe basert på gjetting og antakelser, og faktisk å lage noe som løser et reelt brukerproblem. Med andre ord: Ikke hopp over denne fasen!

Visste du at:

  • 88% av nettbutikk-kunder sier at de ikke ville gå tilbake til et nettsted etter å ha hatt en dårlig brukeropplevelse. (Amazon Web Services)
  • 70% av bedrifter på nett som mislykkes gjør det på grunn av dårlig brukervennlighet (Uxeria)
  • 53% av besøkende på mobilnettstedet forlater en side om det tar lengre tid enn tre sekunder å laste. (Think with Google)
  • Hvis et nettsted ikke er mobilvennlig, vil 50 % av brukerne bruke det mindre selv om de liker bedriften (Think with Google)
  • Dårlig mobiloptimalisering irriterer 48% av brukerne (Think With Google)
  • Folk danner 75% av deres vurdering av et nettsteds troverdighet utelukkende på deres estetikk. (University of Surrey)

Det er viktig å huske at et bedre brukergrensesnitt ikke bare handler om design men også kan føre til økninger i viktige KPIer (key performance indicator) som konverteringsrate, gjenkjøpsrasrate og verdi per kunde!

For å gjøre nettsiden eller din digitale applikasjon enklere å bruke er det viktig å jobbe med forbedringer hele tiden. Finne ut hvor problemene er og gjøre det du kan for å forbedre det.

Det finnes en rekke metoder du kan anvende. Hva slags metode man anvender varierer fra situasjon til situasjon avhengig av hvilken fase man er i. Dersom man eksempelvis er i oppstartsfasen av å bygge en nettbutikk så gir det mening å fokusere mer på brukertesting ettersom man ikke har mye data å gå på. Er man en mer etablert aktør så har man masse interessant data å analysere noe som gjør web-analyse til en interessant metode.

En blanding av kvalitative og kvantitative metoder kan ofte være nyttig for å kryssvalidere både hypoteser og funn. Kvantitative metoder kan vise en tendens til hva som skjer, mens kvalitative ofte kan forklar hvorfor. Her er noen metoder på hvordan du kan bedre forstå brukerne dine og optimalisere din tjeneste.

Kvalitative metoder:

Brukerintervjuer: En-til-en-intervjuer som følger et forhåndsinnstilt utvalg av spørsmål som ber brukeren om å beskrive sine interaksjoner, tanker og følelser i sammenheng med et produkt eller en tjeneste. Du skal bli kjent med brukeren din hvordan de opplever produktet ditt. Dette blir ofte tatt opp for å kunne gå tilbake til for senere analyse.

Fokusgrupper: En gruppe mennesker som ledes gjennom en diskusjon og aktiviteter for å samle data om et bestemt produkt eller tjeneste.

Feltstudier: Gå inn i brukerens miljø og observere mens du tar notater (og fotografier eller videoer hvis mulig). Dette kan kanskje være nyttig å jobbe bruke i tilfeller hvor man lager ting eller arenaer du ikke er kjent med som eksempelvis applikasjoner til skoler, til treningssenter eller til sykehus, hvor passer produktet inn, hvordan kan vi gjøre det enklest mulig disse brukerne å bruke produktet deres.

In-lab testing: Observasjoner av brukere som fullfører bestemte oppgaver i et kontrollert miljø. Brukere blir ofte bedt om å beskrive høyt sine handlinger, tanker og følelser og blir filmet for senere analyse.

Kortsortering: Brukere får en serie merkede kort og blir bedt om å organisere og sortere dem i grupper som de synes er passende. Kortsortering hjelper deg med å designe en informasjonsarkitektur, arbeidsflyt, menystruktur eller nettsidenavigasjonsstier.

Brukertesting: Brukertesting er en evalueringsmetode som tillater et team til å observere en bruker oppleve en nettside eller digital applikasjon som han eller hun går gjennom stegene på en gitt oppgave. En god metode for å finne større triggerpunkter som leder til handlinger som eksempelvis kjøpe av produkter, gi deg e-postadressen sin, eller finne riktig sang på Spotify. Dette blir ofte tatt opp eller filmet for å kunne gå tilbake til for senere analyse.

Første klikk-testing: Et testoppsett for å analysere hva en bruker vil klikke på først for å fullføre den tiltenkte oppgaven. Dette kan gjøres med papirprototyper, interaktive wireframes eller en eksisterende nettside.

Online brukertesting: En online metode hvor en bruker får en gitt oppgave mens han eller hun blir screenrecordet og filmet samtidig mens han eller hun tenker høyt seg gjennom opplevelsen alene.

Øyesporing/Heatmaps: Øyesporing måler blikket i øyet, slik at observatøren kan "se" hva brukeren ser. Heatmaps blir ofte brukt som et billigere alternativ ettersom mange brukere ofte beveger musepekeren til områder de har oppmerksomheten rettet mot.

Heatmapping: Heatmaps hjelper deg med å se hva folk faktisk gjør på nettsiden eller applikasjonen din: hvor de klikker, hvor langt de scroller, hva de ser på eller ignorerer.

Heuristisk evaluering: En heuristisk evaluering er en uformell bruker inspeksjonsmetode som spør de som evaluerer til å vurdere en grensesnitt mot en sett av best-practises, eller “bruker-regler”.

Kvantitative metoder:

Spørreundersøkelser: Spørreskjemaer med et strukturert format, rettet mot dine spesifikke brukerpersonas. Disse kan være en fin måte å få en stor mengde data på. Du kommer i kontakt med brukeren enkelt, det er en lav terskel, og brukeren kan føle de bidrar til å forbedre produktet.

Webanalyse: Data som samles inn fra et nettsted eller en applikasjon den er integrert med, slik at du kan se informasjon om brukere, sidevisninger og trakter for hvordan brukere beveger seg gjennom nettsiden eller applikasjonen din og hvor de faller av.

A/B-testing: Sammenligning av to versjoner av en nettside for å se hvilken versjon som fungerer best. Dette er en fin måte å teste knappeplasseringer, farger, bannere og andre elementer i brukergrensesnittet.

Konkurrentanalyse: Konkurrentanalyse er prosessen av forskning som evaluerer de beste og verste sidene av dine konkurrenters produkter, websider eller applikasjoner.

Uten UX research baserer du i hovedsak designet og brukerreisen din på antakelser. Hvis du ikke tar deg tid til å engasjere deg med ekte brukere, er det praktisk talt umulig å vite hvilke behov og smertepunkter designet ditt skal dekke. Det er veldig viktig å huske på at du er IKKE brukeren av ditt produkt!

Det er lurt å bruke tid på å veie opp fordelene og ulempene på hver metode før man velger hva du ønsker å gå for. Er du usikker kan du alltid spørre oss: Ta kontakt her

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.