Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: OKR

OKR målstyring – et system for gjennomføring

OKR – Ideer er enkelt. Gjennomføring er vanskelig.

Gode ideer kombinert med eksepsjonell gjennomføring skaper magi. For å skape magi må man sette gjennomføring i system. OKR er et system for gjennomføring!

OKR står for Objective, Key Results. OKR er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater. OKR prosessen benyttes for å sette høye målsikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.

OKR bidrar til å forbedre internkommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskapet. OKR erstatter ikke god ledelse og god bedriftskultur, men hvis du har fundamentet på plass så vil OKR løfte bedriften til neste nivå – hver gang.

Selskaper som bruker OKR:

Selskaper som bruker OMA

I dette innlegget lærer du følgende:

Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results. OKR er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater.

Helt enkelt kan du si at OKR handler om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hvert kvartal:

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
 • Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Objective er retningen. Key results er hvordan du skal komme dit.

Ved å besvare disse to spørsmålene hvert kvartal tvinger du frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når i tillegg alle ansatte besvarer spørsmålene og gjør sine mål synlig for alle andre i organisasjonen dannes en sosial og transparent kontrakt mellom ansatte. En sosial kontrakt som knytter personlige mål med bedriftens mål.

Talentfulle og engasjerte mennesker ønsker å jobbe i organisasjoner der deres personlige mål samsvarer godt med bedriftens verdier og mål. Talentfulle mennesker liker å sette høye mål og bli målt på fremdriften. Organisasjoner som blir vandt til å sette høye mål og jobbe hardt for å oppnå målene skaper suksesshistorier!

Nedenfor kan du se hva Carl Størmer fra Jazzcode og tidligere markedsdirektør i flyselskapet Norwegian sier om OKR.

OKR forklart fra JazzcodeVimeo.

Hvorfor bruke OKR?

OKR er en enkel måte å styre et selskap. OKR bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft!

Det er i hovedsak 4 fordeler med å benytte OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Hvordan vi innførte OKR i INEVO?

Våren 2018 følte folk i INEVO at vi manglet struktur og tydelige mål både for bedriften og for ansatte. Siden tydelige mål og riktig fokus ofte danner grunnlaget for suksess besluttet vi å utforske temaet ytterligere. Etter å ha lest om OKR i en artikkel om Zynga og sett John Doerr´s TED video, samt lest bøkene Measure What Matters og Radical focus, besluttet vi å teste ut OKR sommeren 2018.

Siden vi visste at de fleste bedrifter feiler i første runde med OKR valgte vi å starte med OKR internt for personlig og faglig utvikling. Vi vet også at folk flest misliker endring. Derfor introduserte vi først OKR i små grupper. Vi kjørte korte diskusjonsmøter med 1-3 personer der vi introduserte OKR-systemet og oppfordret nøkkelpersoner til å teste det ut i liten skala i 6 uker. Flere nøkkelpersoner testet det ut og vi fikk positive tilbakemeldinger. Vi besluttet derfor å innføre OKR i hele organisasjonen 1. oktober 2018.

På vårt ukentlige mandagsmøte (1. oktober 2018) presenterte vi hvorfor vi ønsket å innføre OKR og vi presenterte en enkel steg-for-steg plan på hvordan vi hadde tenkt å gjøre det. I tillegg presenterte vi selskapets 3 hovedmål (Bygge fagmiljø, utvikle OMA-modellen og skape suksesshistorier.

Her er stegene vi fulgte for å innføre OKR i INEVO:

 1. Fortell hva du ønsker å oppnå i det neste kvartalet i OKR-format
 2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet
 3. Diskuter dine OKR med en leder
 4. Daglig leder godkjenner alle OKR
 5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle
 6. Vi kjører ukentlige oppdateringer i Basecamp

Oppdatering juni 2019: I Inevo har vi gått bort fra individuelle OKR. Vi fokuserer på overordnede OKR, team OKR og på å bruke OKR i kundesammenheng.

De fleste ansatte syntes OKR var spennende, mens noen ble med litt motvillig. Noen valgte ambisiøse objectives, mens andre siktet litt lavere. Hver person valgte sine egne OKR og en leder hadde samtaler med hver enkelt ansatt for å sikre gode OKRer. Når alle hadde valgt OKR´er publiserte alle sine OKRer slik at alle kunne se hverandres OKR. Siden vi allerede brukte Basecamp internt, valgte vi oppskriften til Rob Sobers fra sikkerhetsselskapet Varonis. Hver fredag sendte vi ut en påminnelse om å sende inn en kort status på hvordan man lå an. Etterhvert ble det en rutine. Etter et kvartal med OKR har vi besluttet å fortsette å bruke rammeverket i egen organisasjon, samt dele erfaringer med både kunder og samarbeidspartnere.

Oppdatering oktober 2020: I INEVO har vi introdusert OKR i alle kundeprosjekter, dvs. at vi definerer et objectiv og tre key results i alle prosjekter. Vi rapporterer ukentlig i vårt egetutviklede OKR-system. Hver uke ser vi hvordan vi ligger an i forhold til målene.

Hvordan vi innførte OKR i skolen

Etter å ha satt meg grundig inn i OKR samt testet styringssettet på egen arbeidsplass besluttet jeg en uke før første forelesning å teste OKR-opplegget i klasserommet.

I begynnelsen av første forelesning delte jeg en personlig historie fra min karriere. Deretter fikk studentene oppgaven med å lage en personlig introduksjonsvideo som de måtte publisere i klassens lukkede Facebook gruppe.

Hensikten med øvelsene; den personlige historien, og videoøvelsen var å tvinge studentene ut av komfortsonen (i trygge omgivelser) for å raskest mulig å øke graden av psykologisk trygghet (forøvrig et interessant tema som det kommer mer om i et annet innlegg) i klassen.

Les hele innlegget om OKR i skolen her (eller på Shifter)

Slik kommer du i gang med OKR

For å lykkes med å innføre OKR i en organisasjon, anbefaler erfarne eksperter å begynne i et lite team, f.eks. i en ledergruppe eller i et team med noen som liker å teste ut nye ting og/eller der det er høy grad av tillit. Test ut med dette teamet i et kvartal – se hvordan det går. De fleste ledende ekspertene advarer mot å velge et verktøy i første omgang. Vi er enige! Ikke begynn med verktøyet! 

 1. Send ut litt nyttige lenker til nøkkelpersoner, f.eks. Norsk artikkel om OKR, John Doerr Ted-video
 2. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement.
 3. Introforedrag om OKR. Book foredrag her.
 4. Avtal en 2-timers workshop – Se workshop oppskrift her (krever registrering)
 5. Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR
 6. Avtal hvordan dere skal rapportere ukentlig.
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet
 8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet

Del suksessen og spre det organisk i organisasjonen – hjelp flere avdelinger i gang. Hent gjerne inspirasjon fra Simon Sinek (se video nedenfor)

Når dere har testet OKR i minimum 2 kvartaler i en liten gruppe, så er dere klare til å rulle ut styringssettet til hele firmaet.

Hvordan kjøre en OKR workshop?

Klikk her for å se detaljert oppskrift på hvordan kjøre en OKR workshop (krever at du ber om tilgang via din Google konto)

Hva er en god objective?

En god objective er en kort inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå i neste periode. Les mer om hva som kjennetegner en god objective.

Hvilke firmaer benytter OKR?

Mange ledende firmaer benytter OKR. Her er en liste over firmaer som benytter OKR.

Hva slags OKR-verktøy finnes?

Ledende eksperter mener at du gjør en stor feil hvis du begynner med å velge et OKR-verktøy. De fleste som forsøker å innføre OKR, feiler første kvartal. Begynn derfor i det små med verktøy du allerede bruker. Det viktigste er å skape en rytme i organisasjonen der du setter transparente mål, følger opp hver uke og avslutter et kvartal med å evaluere og sette nye mål. Når du har kjørt OKR i 2-3 kvartaler og justert prosessen til å passe din organisasjon så er du klar til å vurdere ulike verktøy.

Her er en oversikt over verktøy som er verdt å teste ut:

Bakgrunnen til OKR

OKR er ikke noe nytt. Det er heller ikke noe trendord. Røttene går helt tilbake til 1954 da Peter Drucker introduserte begrepet «managing by objective». Da Andy Grove grunnla Intel sammen med Robert Noyce og Gordon Moore, videreutviklet de MBO til det som i dag er kjent som OKR. John Doerr jobbet en periode i Intel og da han sluttet tok han med seg ideene videre til investeringsselskapet Kleiner Perkins som senere var blant de første investorene i en rekke meget suksessrike selskaper.

Andy Grove underviser i OKR på 70-tallet

I 1999 hadde Google 30 dyktige ansatte og en lovende søkemotorteknologi. De tjente ingen penger og investoren John Doerr, som nylig hadde investert nesten 12 millioner dollar i selskapet, kom på besøk med en gave som senere vil vise seg å være gull verdt. Gaven het OKR. Doerr presenterte OKR som en måte å styre et selskap på (den opprinnelige OKR presentasjonen). Google-grunderne hadde ingen annen måte å styre selskapet på, så de adopterte OKR-styringsettet fullt ut. Hvert kvartal siden 1999, har alle ansatte i Google brukt OKR til å sette mål og følge opp mål. I dag har Google over 80 000 ansatte og de bruker OKR fremdeles.

OKR og porteføljestyring

Mange bedrifter bruker i dag porteføljestyring for å identifisere, prioritere og iverksette prosjekter, samt følge opp leveransene. En portefølje er en samling av alle prosjekter som skal sikre at bedriften oppnår sine strategiske mål.

Tradisjonell prosjektstyring handler om å definere prosjektets omfang, lage en plan og håndtere risiko. Dette er greit, men det gjør at man i mindre grad griper muligheter som oppstår underveis!

En av nøkkeloppdagelsene til Andy Grove, mannen bak OKR, var følgende:

Resultatene blir bedre når teamet setter høye mål som er nesten uoppnåelige – selv om man feiler halvparten av gangene!

Denne oppdagelsen gjør at OKR passer godt til bedrifter som benytter porteføljestyring. Istedenfor å starte med å identifisere, prioritere og iverksette prosjekter, så starter man med å definere OKR. Deretter bruker man OKR i den videre prosessen med porteføljestyringen.

Trenger du hjelp med å innføre OKR i ditt team eller din bedrift?

INEVO kan bistå deg i prosessen. Les mer her.

Hvor kan du lære mer om OKR?

Podcaster om OKR

Flere podcaster

OKR-podden - norsk podcast om norske selskapers erfaring med OKR

There Be Giants – verdens første OKR podcast

Workboard podcast – en podcast om OKR

Deloitte Podcast – intervjue med x-google sje Jan Grønbech om OKR

Ofte stilte spørsmål

Hva står OKR for?

OKR er en forkortelse for «Objective and Key Results».

Hva er anbefalte OKR bøker?

Vi anbefaler at du leser Measure what matters av John Doerr og Radical Focus av Christina Wodtke.

Hva er forskjellen på KPI og Key results?

Key results er en KPI med en ambisjon. Sammenhengen kan også forklares ved å sammenligne med en biltur. Strategien er dit du ønsker å reise. OKR er navigasjonsinstrumentet og bilens speedometer er KPI. Les mer om dette her.

Hvor kan jeg lære mer om OKR?

Det finnes flere innlegg på INEVO bloggen som handler om OKR. Du kan også finne informasjon om OKR hos Google og ved å ta kontakt med Karl Philip Lund ved Høyskolen Kristiania.

Hvem bruker OKR?

OKR brukes av både store og små bedrifter, inkludert Google, Schibsted, Netflix, Finn.no, Kolonial.no, INEVO. Verktøyet passer for alle bedrifter, uavhengig av størrelse.

Hvor mange objectives bør man ha?

Her strides de lærde. Christina Wodtke mener at bedrifter bør velge en overordnet OKR, mens John Doerr og andre mener at man bør ha maks 5 objectives i en bedrift. Les mer om diskusjonen her.

Ofte stilte spørsmål

OKR er en forkortelse for «Objective and Key Results».

Vi anbefaler at du leser Measure what matters av John Doerr og Radical Focus av Christina Wodtke.

Key results er en KPI med en ambisjon. Sammenhengen kan også forklares ved å sammenligne med en biltur. Strategien er dit du ønsker å reise. OKR er navigasjonsinstrumentet og bilens speedometer er KPI.

Det finnes flere innlegg på INEVO bloggen som handler om OKR. Du kan også finne informasjon om OKR hos Google og ved å ta kontakt med Karl Philip Lund ved Høyskolen Kristiania.

OKR brukes av både store og små bedrifter, inkludert Google, Schibsted, Netflix, Finn.no, Kolonial.no, INEVO. Verktøyet passer for alle bedrifter, uavhengig av størrelse.

Her strides de lærde. Christina Wodtke mener at bedrifter bør velge en overordnet OKR, mens John Doerr og andre mener at man bør ha maks 5 objectives i en bedrift.

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.