Hopp til hovedinnholdet

Pyramideprinsippet

Sliter du med å få gjennomslag for dine ideer? Sliter du med å få folk til å svare på e-poster? Skal du presentere en idé for en leder? Ønsker du mer innflytelse? Da bør du bli god på pyramideprinsippet.

Pyramideprinsippet

Pyramideprinsippet handler om hvordan man presenterer en idé for å få gjennomslag! Det handler om å presentere noe for noen ved å begynne med svaret. Svaret støttes av anbefalinger, som igjen er støttet av fakta, data og/eller analyser.

Dette er pyramideprinsippet i et nøtteskall. Pyramideprinsippet kan brukes i nesten all kommunikasjon (e-post, presentasjoner, rapporter, forelesninger, m.m) for å sikre tydelighet. Hvis alle lærer seg pyramideprinsippet så unngår vi mange misforståelser og de beste ideene vil spres raskere!

I dette innlegget lærer du bl.a:

 • Hva er Pyramideprinsippet?
 • Hvordan bruker du pyramideprinsippet i praksis?
 • Hvor kan du lære mer om pyramideprinsippet?

Introduksjon til pyramideprinsippet

Pyramideprinsippet er et verktøy som hjelper deg å strukturere og presentere ideer på en måte som gir deg økt gjennomslagskraft. Pyramideprinsippet ble introdusert av Barbara Minto på 1960-tallet. Minto var den første kvinnelige partneren i McKinsey, et av verdens mest anerkjente konsulentselskaper. Mintos nøkkeloppdagelse var at pyramideprinsippet hjelper deg å finne ut hva du mener slik at du kan ta bedre beslutninger.

Pyramideprinsippet består av 3 hoveddeler:

 1. Fortell leseren en historie som leder til et spørsmål som du umiddelbart besvarer.
 2. Underbygg svaret med 3 hovedargumenter (helst 3) til hvorfor du mener svaret er riktig
 3. Støtt opp argumentene med fakta og bevis som understøtter dine meninger.

Slik bruker du pyramideprinsippet i praksis

Jeg lærer best når jeg får bruke noe i praksis. Derfor skal jeg først bruke pyramideprinsippet til å trekke essensen ut av en artikkel om core web vitals. Deretter skal jeg bruke pyramideprinsippet til å strukturere tankene, før jeg til slutt presenterer et utkast til en mail med anbefalinger som skal sendes til daglig leder i en nettbutikk. Ønsk meg lykke til!

1. Fortell leseren en historie

Når man bruker pyramideprinsippet, så innleder man med å fortelle en historie. Det gir leseren kontekst. Historien beskriver en situasjon – som alle kan være enige i, og en komplikasjon – noe som ikke fungerer som det skal. Komplikasjonen leder til et spørsmål; Hvordan kan jeg bidra til å forbedre situasjonen? Deretter kommer svaret! Ved å følge pyramideprinsippet forstår leseren raskt konteksten og hva de kan forvente av deg.

Praktisk øvelse: Historie, situasjon, komplikasjon og spørsmål.

Her er mitt forsøk på å trekke ut essensen og fortelle en historie basert på artikkelen om «Core web vitals«:

Google er en av de viktigste trafikk- og salgskildene for norske nettbutikker. Små endringer i googles algoritmer kan ha dramatiske konsekvenser for omsetningen. I mai 2021 har Google varslet at det kommer en algoritmeoppdatering knyttet til begrepet «Core web vitals» som vil påvirke hvordan Google rangerer nettbutikker i søkeresultatet.

INEVO har undersøkt «core web vitals» hos 100 store norske nettbutikker og funnet ut at de fleste norske nettbutikker sannsynligvis vil oppleve en salgsnedgang fra Google hvis de ikke utfører forbedringstiltak før mai 2021.

Spørsmål: Hva slags forbedringstiltak må norske nettbutikker gjennomføre for å unngå å miste omsetning fra Google?

Påstand: Norske nettbutikker må gjennomføre forbedringstiltak knyttet til core web vitals før mai 2021 for å unngå å miste salg fra Google.

2. Underbygg svaret med argumenter

Etter at man har presentert svaret (påstanden), følger man opp med 3 hovedargumenter som underbygger svaret. Tallet 3 gjør det enkelt å huske. Hvis folk ikke husker det du sier, så vil de aldri gjøre det du vil at de skal gjøre. Hovedargumentene må følge MECE-prinsippet(på norsk GUKU); Hovedargumentene må være gjensidig utelukkende og kollektivt uttømmende, samt være i en logisk rekkefølge.

Praktisk øvelse: Underbygg svaret med argumenter

Jeg fortsetter min praktiske øvelse med å presentere 3 argumenter som underbygger svaret:

For å unngå salgsnedgang i mai 2021, må nettbutikker utføre forbedringer i tre hovedkategorier; hastighet, interaktivitet og stabilitet.

 • Nedlastningshastighet – Kunden skal ikke måtte vente på siden
 • Interaktivitet – Kunden skal aktiviseres raskt når de først er inne på siden
 • Stabilitet – Kunden skal ikke forstyrres av unødvendige elementer på siden

3. Støtt opp argumentene med fakta og bevis

Til slutt må man støtte opp hvert argument med fakta og bevis. I dette tilfellet må hvert underpunkt gjennomgås og følge en logisk struktur. Hvert underpunkt skal kunne oppsummeres i punktet ovenfor , som i en pyramide.

Praktisk øvelse: Støtt opp med fakta og bevis

Siste del av den praktiske øvelsen er å gå igjennom hvert underpunkt og støtte opp med fakta og bevis. Her er mitt forsøk:

INEVO har undersøkt tilstanden på core web vitals i 100 norske nettbutikker. De har utført en rekke tester for hver hovedkategori:

Hastighet – Kunden skal ikke vente på siden

Google måler hvor lenge det tar å laste ned en side. Google ser også på «Largest contentful paint»(LCP), et mål på hvor lang tid det tar for det største elementet på siden å bli synlig.

Ingen av de 100 norske nettbutikkene klassifiseres som gode på hastighet av Google:

 • Ingen av de 100 nettbutikkene klassifiseres som gode av Google.
 • Netonnet scorer høyest med 71 poeng på mobilforsiden.
 • Norske nettbutikker scorer i snitt 24 av 100 mulige poeng. Kun 7 norske nettbutikker scorer godt nok til å få karakteren «middels»

Halvparten av norske nettbutikker presterer dårlig på LCP-måling

 • 42,4% av forsidene til de 100 norske nettbutikkene scorer bra LCP.
 • 48,5 presterte middels
 • 9,1 presterte dårlig.

Kilde: For å finne disse måltallene har INEVO benyttet PageSpeed. PageSpeed analyserer sider ved hjelp av Lighthouse som samler labdata for siden.

Interaktivitet – Kunden skal aktiviseres raskt

Google måler hvor lang tid det tar før kunden gjør en aktiv handling. Det betegnes som «First input delay»(FID). Det kan f.eks. være hvor lang tid det tar før kunden klikker på et menypunkt eller trykker på «les mer»

Nesten alle de undersøkte norske nettbutikkene er gode på dette området

 • 88,9% av forsidene i de norske nettbutikkene presterte bra på dette målet.
 • 9,1% av nettbutikkene presterte middels
 • 2% av nettbutikkene presterte dårlig.

Kilde: For å finne disse måltallene har INEVO benyttet Google Search Console og PageSpeed Insights.

Stabilitet – Kunden skal ikke forstyrres av unødvendige elementer

Google måler stabilitet ved hjelp av begrepet Cumulative Layout Shift(CLS). Dette kan typisk være en personvernbanner som laster inn og presser annet innhold opp eller ned. Det kan også være et chat-vindu eller en popup.

Veldig mange norske nettbutikker er dårlige på dette området

 • 56,6% presterer dårlig
 • 13,1% presterer middels
 • 30,3 preseterer tilfredsstillende

Kilde: For å finne disse måltallene har INEVO benyttet PageSpeed. PageSpeed analyserer sider ved hjelp av Lighthouse som samler labdata for siden.

Resultatet:

Nedenfor kan du se resultater av øvelsen jeg nettopp ha har ledet deg igjennom. Først forsøkte jeg å trekke essensen ut av artikkel. Deretter tenkte jeg igjennom struktur og organisering. Her er mitt første utkast til Mail til en leder.

Emne: I mai 2021 kommer vi til å miste salg fra Google hvis vi ikke fikser en del ting..

Hei,

I mai 2021 ruller Google ut en algoritmeoppdatering som kan ha stor innvirkning på vårt nettsalg. For å unngå å miste salg, må vi gjennomføre en del tiltak!

Algoritmeoppdateringen handler om begrepet «Core Web Vitals» og medfører at Google i enda større grad enn tidligere vil nedprioritere nettbutikker som ikke tilfredsstiller kravene deres til god brukervennlighet.

Google måler brukervennlighet på tre måter når det gjelder «core web vitals»:

 1. Hastighet – Largest Contentful Paint (LCP) er den tiden det tar for det største elementet på siden å bli synlig. Dette kan for eksempel være tiden det tar før et stort headerbilde er lastet ferdig i en nettbutikk.
 2. Interaktivitet – First Input Delay (FID) er den tiden det tar før en bruker kan interagere med siden. Dette kan for eksempel være å trykke på en knapp eller fylle ut et skjema på en side.
 3. Stabilitet – Cumulative Layout Shift (CLS) er et mål på antallet elementer som beveger på seg på siden uten at det er meningen. Dette kan for eksempel være hvis et chatvindu, et banner eller en pop up lastes inn og dermed påvirker andre elementer på siden slik at de “flytter” på seg.

Vi kan gjøre en del forbedringer selv, men jeg tror det er mer fornuftig å få hjelp av INEVO til å prioritere hva som bør gjøres. INEVO har undersøkt 100 nettbutikker mht. core web vitals og kan hjelpe oss raskere og bedre enn vi selv kan ordne dette.

mvh.

Verdens mest oppdaterte e-commerce manager🙂

Ønsker du å lære mer om pyramideprinsippet?

Feedoptimalisering for Google Shopping: Unngå disse 3 feilene

Feedoptimalisering for Google Shopping: Unngå disse 3 feilene

Feedoptimalisering for Google Shopping: Unngå disse 3 feilene Hannah Lindelien
Hvordan skrive gode objectives & Key results?

Hvordan skrive gode objectives & Key results?

Hvordan skrive gode objectives & Key results? Karl Philip Lund
5 ting jeg har lært i INEVO

5 ting jeg har lært i INEVO

5 ting jeg har lært i INEVO Julie Foss