Pyramideprinsippet

Pyramideprinsippet er et verktøy som hjelper deg å strukturere og presentere ideer på en måte som gir deg økt gjennomslagskraft.