Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: SEM

Hvordan er stemmesøk relevant for annonsører?

Digitale assistenter som Apples “Siri”, Microsofts “Cortana”, Amazons “Alexa”, Googles “Google Assistant” og mikrofonfunksjonen i tastaturet på smarttelefoner blir stadig en større del av vår hverdag, og stadig mer informasjon hentes gjennom stemmesøk. 48% av alle nordmenn har benyttet seg av stemmesøk, mens 16% benytter dette fast. Prognosen for stemmesøk i fremtiden er klar: antallet stemmesøk vil øke.

Er stemmesøk relevant for annonsører?

Slik utviklingen er i dag gjøres det viktigste arbeidet for å optimalisere for stemmesøk, uten tvil, i det organiske søkeresultatet. Det er likevel ingen tvil om at annonser med tiden også vil få en større plass i stemmesøkets resultat. Enn så lenge er det derimot et viktig skille mellom stemmesøk utført der resultatene kommer til syne på skjermen og der søkeresultatene presenteres muntlig (feks fra din Alexa). Visuelt presentert på skjerm kommer det betalte søkeresultatet som kjent på toppen, mens det organiske rangerer under. Relevans og plassering blir viktigere og viktigere i organisk søk. Muntlige stemmesøk-resultater siler ut alt som ikke er “det beste” for brukeren og presenterer det mest relevante resultatet – og i mange tilfeller kun det.

Denne måten å presentere søkeresultatet på frembringer en utfordring for det betalte innholdets rolle: Vil søkeannonser ha en mulighet til å presenteres i søkeresultat dersom det anses som det mest relevante, eller vil annonsene ha en ubetydelig rolle i muntlige presentasjoner av stemmesøk?

På den ene siden vil annonser potensielt kunne svekke brukervennlighet og opplevd troverdighet til de digitale assistentene. På den annen side er betalte søkeresultater Google og Microsofts pengemaskin. I en verden hvor bruken av stemmesøk stadig øker, er det derfor tvilsomt at annonsering ikke vil bli en viktig del, også her. De vil uten tvil ha en plass på tvers av stemmesøk-resultater på sikt, men akkurat hvordan og i hvilken grad er vanskelig å forutse. Før vi snakker om en virkelig “boom” i veksten av stemmesøk som påvirker betalte søk må annonseringen også få en plass i de søkeresultatene som nå presenteres muntlig. En fremtidig løsning fra de digitale assistentene kan eksempelvis være virtuelle skjermer.

Hvordan kan du begynne å forberede deg for å opprettholde betalt synlighet i den nærmeste fremtiden, og på sikt? I dette innlegget gir vi deg tre trender du bør ta hensyn til i din videre Google Ads-strategi.

Lengre søkefraser

Måten vi leter etter informasjon på endrer seg fra tekst til stemme. En studie fra Google viser at nærmere 70% av forespørsler til en Google Assistant uttrykkes i naturlig talespråk fremfor søkeord vi ellers ville skrevet i et typisk websøk.

Hva skyldes denne forskjellen?

For de fleste av oss er det naturlig å bruke flere ord når vi snakker fordi vi rett og slett ikke er vant til, eller behøver, å formulere oss i stikkordsform slik vi ofte gjør når vi skriver. Dette skyldes blant annet at det tar mindre tid å snakke enn å skrive de samme ordene. Våre skriftlige søkevaner er tilpasset effektivitet og hurtighet og de fleste søkebokser bærer preg av nettopp dette ved at de er små og inviterer til kortere formuleringer. Purna Virji i Moz.com illustrerer ulikheten mellom stemmesøk og skriftlige søk på følgende måte:

Hvis du ønsket å finne ut hvem som var CEO i Microsoft, hvordan ville du gjort dette ved hjelp av:

a) Stemmesøk

og

b) Skriftlig søk

De to ulike søkene ville antagelig skille seg fra hverandre på følgende måte: «Hvem er nåværende CEO i Microsoft» i tale og «Microsoft CEO» ved et skriftlig søk.

En investering for en fremtidig økning i stemmesøk er å optimalisere din Google Ads-konto til å trigge på lengre søkefraser i tillegg til de kortere søkeordene vi er vant med. Disse søkefrasene har ofte mindre volum i seg selv da de er mer spesifikke enn de kortere, ofte mer generelle, søketermene. Lengre søkefraser drar derimot fordelen av at de har lavere konkurranse knyttet til seg, lavere klikkpriser og generelt høyere klikkrate, grunnet økt relevans.

Vær tidlig ute – begynn allerede nå med å identifisere lengre søkefraser i søketermrapporten din med tilstrekkelig volum, og jobb videre med å teste og avdekke nye søkefraser som kan ha høy verdi for deg.

Spørrende søkefraser

Et naturlig språk indikerer at vi gjør flere søk i spørsmålsform. Som Virji skisserer faller det mer naturlig for oss å benytte spørrende fraser når vi utfører stemmesøk enn typiske oppstykkede enkeltord. Et viktig tiltak for å opprettholde synlighet etterhvert som antall stemmesøk øker, er derfor å optimalisere Google Ads-kontoen din slik at annonsene dine trigger på denne typen spørrende søkefraser.

Flere søk med spørreord kan videre brukes til vår fordel ved å lettere kunne tolke hvor kunden er i kjøpsreisen, hva deres intensjoner er, hvilken sannsynlighet det er for en konvertering og hvor mye vi ønsker å by på deres klikk ut fra denne informasjonen.

Lokale søk

Ettersom mange av stemmesøkene utføres fra mobile enheter kan det antas at de som utfører dem i mange tilfeller er på farten. Nesten 1/4 av alle stemmesøk er såkalte lokale søk som angår eksempelvis restauranter i nærheten, shopping, veibeskrivelser, hjemmeleveringer og lignende.

Betalt synlighet i digitale kart som Google Maps er alfa omega ved lokale søk. Videre er et viktig tiltak for å optimalisere for lokale stemmesøk å ha alle relevante utvidelser på plass. Dette gjelder eksempelvis lokasjonsutvidelser og anropsutvidelser, for en enkel måte og oppsøkes eller kontaktes på. Gå også nøye gjennom kontoens stedsmålretting slik at du sikrer synlighet der det er relevant, og gjør eventuelle budjusteringer der dette er hensiktsmessig.

Eksempler på dette er…

«Bilverksted nær meg»

«Hvor er nærmeste sminkebutikk»

«Hvem leverer pizza til Majorstuen»

Hvis du ikke allerede er i gang med å optimalisere din Google Ads konto for fremtidens søkemetoder – sett i gang!

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.