CRO er forkortelse for conversion rate optimization og går under betegnelsen «konverteringsoptimalisering» på norsk.

Konverteringsoptimalisering omhandler alt av verktøy for å gjøre passive besøkende om til aktive besøkende. Kort forklart dreier det seg om å få brukerne til å gjøre det du vil de skal gjøre, enten det er kjøp, telefonhenvendelser, innmeldinger eller brukere. Med konverteringsoptimalisering gjør du nettstedet ditt mer effektivt ved kontinuerlig analyse, testing, måling og optimalisering.

For å arbeide strategisk med konverteringsoptimalisering er det viktig å ha god forståelse omkring hva målet er. Konverteringsoptimalisering kan utføres både på nettsider, hjemmesider, i sosiale medier, i fysiske butikker og andre aktuelle områder. I INEVO arbeider vi strategisk og trinnvis med CRO slik at vi sikrer beslutninger basert på grundig statusanalyse og hypotesetesting.