Hopp til hovedinnholdet
Tjeneste

Google Design Sprint

Ikke alle ideer er like gode, men det kan være vanskelig å skille mellom gode og dårlige ideer uten å teste dem. I tillegg er det å iverksette nye ideer krevende fordi det tar tid og ressurser, og du er gjerne usikker på om dette er det brukerne trenger og vil ha. Med Google Design Sprint hjelper vi deg fremover. Sammen spoler vi frem i tid og får innsikt i hvordan målgruppen samhandler med et potensielt produkt eller tjeneste. På den måten begrenser du risikoen og unngår å fatte beslutninger som forplikter deg til å utvikle ideen uten å teste om den er god.

Vi tilbyr 2-3 sprintere fra INEVO og alt utstyr som trengs for å gjennomføre prosessen. I forkant av sprinten har vi et møte hvor vi ser på utfordringene du har, setter sammen teamet som skal sprinte og planlegger tidspunkt for sprinten i god tid slik at alle kan rydde kalenderen sin. Sammen gjennomfører vi sprinten på 5 hele dager. En uke senere møtes vi for å diskutere utfall av sprinten, og hvilke tiltak som bør iverksettes.


Hva er Google Design Sprint?

Google Design Sprint er en metode utviklet av Jake Knapp hos Google Ventures for å besvare store spørsmål raskt, gjennom en 5-dagers prosess. Metoden bygger på tradisjonelle og kjente modeller for strategi, designtenking og innovasjon, og er optimalisert gjennom en årrekke med prosjekter hos Google til å bli det anerkjente verktøyet det er i dag.

Gjennom de strukturerte oppgavene løser man problemstillinger gjennom brainstorming, skisser, prototyping og til slutt brukertesting. Når sprintuken er over sitter man igjen med svært verdifull innsikt og informasjon om problemstilling, og er klare for å iverksette tiltak.

Google Design Sprint passer til flere bruksområder

Selv om design er en del av navnet på metoden, er det ikke kun designproblematikk den kan løse. Med Google Design Sprint kan man løse utfordringer knyttet til markedsføring, tjeneste- og produktutvikling, strategi, så vel som design og mer åpenbare kreative problemer. Man kan også teste om ideer er verdt å satse på eller ikke, noe som er gunstig for innsikt i markedet og brukernes ønsker.

Google Design Sprint prosessen

Mandag – Forstå

Strukturerte diskusjoner på mandag legger grunnlaget for hele sprinten. Her lager vi et kart som forklarer brukerreisen med optimistiske langsiktige mål og kritiske punkter på veien dit. Vi henter inn eksperter som deler sine erfaringer og formulerer spørsmål til hvordan vi kan løse utfordringene som dukker opp. Til slutt velger vi et ambisiøst, men håndterbart fokuspunkt vi skal løse i sprinten.

Tirsdag – Skisse

Fordi brainstorming ofte kan begrense kreativiteten, jobber vi på tirsdag individuelt sammen for å komme frem til de beste løsningene for problemet vi pekte ut på mandag. Vi begynner med å hente inspirasjon fra eksisterende løsninger, og tar med de beste delene til skissene for vårt problem. Alle skisserer sine ideer – det stilles slett ikke krav til tegnekunnskaper, det handler om å visualisere ideene i grove trekk.

Onsdag – Beslutte

Etter tirsdag har vi en god bunke med ideer å jobbe videre med, men vi kan ikke prototype alle forslagene. På onsdag går vi derfor gjennom og diskuterer alle skissene og velger de vi tror har størst sjanse for å nå det langsiktige målet. Siste halvdel av onsdagen går til å lage et storyboard av skissene som skal prototypes dagen etter.

Torsdag – Prototype

Torsdagen går med til å lage en realistisk fasade som skal testes på fredag. Prototypen skal ha goldilocks quality – den skal fungere akkurat nok til at brukeren tror den er ekte. Med dette som fokus klarer man å utvikle en prototype på kun én dag.

Fredag – Test!

Sprinten starter med en stor utfordring og gjennom uken har vi skissert lovende løsninger, valgt den beste og laget en realistisk prototype. Siste steget i den imponerende produktive uken er å teste prototypen på 5 faktiske brukere gjennom å observere dem samhandle med den.

Forskning viser at 5 testpersoner er nok til å se mønstre i reell forbrukeratferd. Etter brukertesten har vi verdifull innsikt i hva som trengs for å realisere ideen og legge en strategi videre.

Fasilitering

Når du skal gjennomføre en Google Design Sprint trenger du en erfaren fasilitator. Dere skal gjennom mer enn 20 forskjellige oppgaver og øvelser som alle krever god struktur. Fasilitatoren guider teamet gjennom prosessen og oppgavene, passer på at tidsfrister overholdes og at diskusjonene er fokusert på løsninger og det langsiktige målet.

FAQ

Hvorfor bør man gjøre Google Design Sprint?

De fleste produkter og tjenester mislykkes fordi det ikke er et ønske eller behov for det i markedet. Med Google Design Sprint kan vi kartlegge dette på bare 5 dager, før man eventuelt investerer vesentlig med ressurser i et prosjekt. I en sprint er det tydelige rammer med tidsbegrensninger som tvinger frem beslutninger. På den måten rekker ikke deltakerne å bli forelsket i ideene og se seg blind på dem, men må heller ta raskere beslutninger basert på intuisjon og teamets kunnskap.

Hva er utfallet av en Google Design Sprint?

  • Du løser et problem på bare 5 dager og sparer dermed mye tid.
  • Å jobbe i et sprint-team styrker samholdet, i tillegg til at man lærer mye om hvordan andre jobber og om prosjektprosesser underveis.
  • Brukerbehov er i fokus og gjennom testing får man verdifull innsikt i hva som fungerer og ikke.

Hva trenger man til en Google Design Sprint?

  • En utfordring man trenger raskt svar på
  • Et tverrfaglig team på 4-7 personer med kjennskap til problemet
  • Dedikert tid i 5 dager, fra kl. 10-17
  • Et stort møterom reservert for de 5 dagene

Hvem bør være med på teamet?

Jo bredere spekter av egenskaper teamet har totalt, jo bedre. Administrerende direktør må være med, ettersom h*n er beslutningstakeren som har siste ord. Et tips er å inkludere en nøkkelperson fra hvert av bedriftens viktigste felt, som for eksempel HR, IT, salg, design etc.

Hva skjer etterpå?

Uansett om ideen din viste seg å være en suksess eller ikke, har du kommet et godt stykke på vei og har verdifull innsikt i utfordringen du startet med. Kanskje du må kjøre et par dager av sprinten på nytt den påfølgende uken, eller kanskje du kan gå i gang med utviklingen av produktet/løsningen. Basert på fredagens brukertesting står du rustet til å avgjøre hva som er riktig for veien videre.

VÅRE KUNDER ER FORNØYDE MED VÅR OMA - MODELL

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Les hvordan Ragn-Sells fikk rekordomsetning på nett ved hjelp av INEVO.

Les suksesshistorien
Der Ute

Der Ute

Les hvordan Der Ute sammen med INEVO skapte en sterk omsetningsvekst med WOW-opplevelse på nett!

Les suksesshistorien
Bullfighter

Bullfighter

Les hvordan Bullfighter økte salget sitt med 365% med strategisk rådgiving fra INEVO.

Les suksesshistorien