Hopp til hovedinnholdet

Ofte stilte spørsmål om OKR i INEVO

Hva er OKR?

Ta introkurset hos Digital Norway (utviklet av INEVO v/Theodor)

Hvorfor bruker INEVO OKR? 

INEVO bruker OKR for å styre selskapet i riktig retning. Alle i selskapet skal ha mulighet til å påvirke retningen og alle skal vite hva som er viktig for selskapet i inneværende periode. INEVOs langsiktige mål er å revolusjonere hvordan selskaper jobber med digital markedsføring. Vi gjør dette ved å utvikle OMA-modellen, bygge fagmiljø og skape suksesshistorier (hos kunder og blant ansatte).

Hvordan bruker INEVO OKR?

INEVO bruker OKR internt og vi bruker det for våre kunder.

a. OKR internt i INEVO

Hver 6. måned justerer INEVO retningen ved å sette nye OKR for selskapet. Alle ansatte oppfordres til å komme med innspill om hva de ønsker at INEVO skal fokusere på i kommende periode. Ledergruppen ser på alle innspillene og bestemmer selskapets hoved-OKR. Hoved-OKR deles på første mulige mandagsmøte. I hvert mandagsmøte oppdaterer daglig leder om hvordan vi ligger an i forhold til hovedmålene. Du kan se INEVOs hoved OKR i Resulty

b. OKR for kunder

INEVO skal ha tydelige mål for hver kunde. Kundemålene diskuteres med kundene og oppdateres hvert kvartal (man kan videreføre OKR fra forrige kvartal hvis det er naturlig). Hver uke oppdaterer vi hverandre om hvordan kunden ligger an i forhold til målene i Resulty (vårt egetutviklede rapporteringsverktøy).

Hvordan settes OKR for våre kunder?

Alle bedrifter har en strategi og noen mål i en eller annen form. Ofte er det økonomiske mål. I noen tilfeller handler det om å definere strategiske prosjekter eller viktige prioriteringer. INEVOs rolle varierer fra kunde til kunde. INEVO skal ikke «tvinge» OKR på våre kunder, men vi skal være målorienterte! Det betyr at vi skal bidra til å sette ambisiøse mål og være tydelige på hvordan vi definerer suksess(uten frykt for å feile!).

Dette kan gjøres ved å stille kunden spørsmål:

  1. Hva ønsker vi å oppnå i samarbeidet? (Hva skal vi fokusere på i tiden fremover?)
  2. Hvordan vet vi om vi oppnår målet?

Basert på svarene på disse spørsmålene skal OMA og triaden definere en tydelig OKR for hver kunde. Her kan du lese om hvordan man setter ambisiøse mål

Hvem er ansvarlig for å sette OKR for kunder?

OMA, i samarbeid med triaden, er ansvarlig for å sette en tydelig OKR for sin(e) kunde(r). Det er også mulig å invitere med andre i INEVO med på et målmøte sammen med kunden.

VÅRE KUNDER ER FORNØYDE MED VÅR OMA - MODELL

Kry

Kry

Les hvordan Kry fikk fart på den organiske veksten etter hjelp fra INEVO.

Les suksesshistorien
Venstre

Venstre

Les hvordan Venstre og INEVO skapte en digital strategi som bidro til et historisk valgresultat.

Les suksesshistorien
Ragn-Sells

Ragn-Sells

Les hvordan Ragn-Sells fikk rekordomsetning på nett ved hjelp av INEVO.

Les suksesshistorien