Hopp til hovedinnholdet

Hvordan kjøre en OKR workshop

Introduksjon: Det er vanskelig å sette gode OKR. Man må studere selskapet og situasjonen nøye. Man må ha tøffe diskusjoner og man må ta vanskelige valg. I dette dokumentet beskriver jeg hvordan du kan kjøre en workshop for å sette OKR med toppledere.

Deltakere: Aldri mer enn 10 personer – gjerne 3-4 personer. Alle nøkkelpersoner i lederteamet må delta. Det er fornuftig med ekstern fasilitator.

Avtal møtetidspunkt: Hold av 4.5 timer til workshop. Planlegg en 4 timers sesjon med en 30 minutter pause halvveis. 

NB: Det hemmelige målet er å være så effektiv at man avslutter etter kun 2 timer;)

Forberedelser:  Et par dager før møtet, be alle ansatte sende inn hva de mener selskapet bør ha som ambisjon(objective) i neste kvartal( hva er en god objective). Hva bør selskapet fokusere på de neste 12 ukene? Ha kort tidsfrist. 24 timer tidsfrist er mer enn nok. Du ønsker å ha en rask prosess. I en travel hverdag, så betyr “senere” at det aldri blir gjort.

Fasilitering av møtet: Det er fornuftig å ha en ekstern fasilitator. En person som ikke har noen agenda utover å sørge for at resultatet av møtet blir bra! Fasilitatoren samler inn “objectives” fra alle ansatte og velger ut de beste og mest populære. Skriv opp objectives på post-it lapper før møtet.

Hver leder bør forberede en eller flere objectives i tillegg til objectives fra alle ansatte.

Sørg for å ha store og små post-it lapper og tusj.

Workshop kjøreplan:

NB: Det er utrolig viktig at alle i møtet har fokus! Ingen telefoner eller datamaskiner brukes i møtet. Målet er å avslutte på 2 timer!

  1. Presenter objectives. Heng alle objectives opp på tavla. Be teamet skrive sine objectives på post-it lapper og heng dem opp på veggen. Det holder med 5 minutter. Vi skal bevege oss raskt og effektivt!
  2. Diskuter, ranger og velg 3: Be møtedeltakerne om å legge sammen objectives-ene som er like og se etter mønster. Er det mange mål som går igjen? Diskuter hvilke objective-ene som er best, eliminer frem til dere har tre forskjellige. 
  3. Freelisting av måltall(key results): Be møtedeltakerne om å “freeliste” så mange konkrete målbare tall som kan brukes til å måle hvert objective. Freelisting er en design thinking teknikk. Skriv ned så mange ideer som mulig om et tema. En ide per post-it lapp(bruk de små). Freelisting er mer effektivt enn tradisjonell brainstorming. Resultatet er flere og bedre ideer! Gi teamet litt mer tid enn de behøver. 10 minutter per “objective”.
  4. Affinity-kart og bestem konkrete key results: Enda en design thinking teknikk. Her skal du gruppere post-it lapper med lignende temaer. Hvis to personer har daily active users(DAU), så setter du disse på hverandre. Det blir to “stemmer” for dette måltallet. Til slutt velger du 3 målbare forslag.

    Det kan være lurt å skrive X foran måltall; f.eks. X kroner i omsetning eller X antall nye brukere. Det er lettere å diskutere hva man skal måle enn hvilket tall man ønsker å oppnå. Vi skal sikte på månen! En kamp om gangen.

    Tommelfinger-regel: Jeg foretrekker å ha 3 ulike måltall; brukertall, inntektstall og tilfredshet-tall/kvalitetstall. Forsøk å definere flere måter å måle suksess. Hvis man kun har inntektsmål, så blir det unyansert og det kan føre til at teammedlemmer “gamer” systemet og fokuserer på kortsiktig gevinst istedenfor langsiktig kundefokus.
  5. Sett verdier: Nå skal verdier for hver KR settes. Man skal sikte høyt! Det skal være en 50% sjanse for at verdiene kan nås. Utfordre hverandre. Er det noen som sikter for lavt(sandbagging)? Sikter noen urealistisk høyt? Diskuter verdier idag – ikke halvveis inn i kvartalet
  6. Evaluer arbeidet: Bruk 5 minutter på å diskutere OKR som dere har bestemt. Har dere kommet frem til en inspirerende objective? Har dere siktet høyt nok? Funker key resultatene? Er de vanskelig nok å oppnå? Vil dette funke hele kvartalet? Juster gjerne – Kjør på!

Hvis du trenger hjelp til å fasilitere en OKR workshop, ta gjerne kontakt på www.inevo.no 

Kilde: Inspirert fra http://eleganthack.com/the-art-of-the-okr/ 

VÅRE KUNDER ER FORNØYDE MED VÅR OMA - MODELL

Kry

Kry

Les hvordan Kry fikk fart på den organiske veksten etter hjelp fra INEVO.

Les suksesshistorien
Venstre

Venstre

Les hvordan Venstre og INEVO skapte en digital strategi som bidro til et historisk valgresultat.

Les suksesshistorien
Ragn-Sells

Ragn-Sells

Les hvordan Ragn-Sells fikk rekordomsetning på nett ved hjelp av INEVO.

Les suksesshistorien