Hopp til hovedinnhold

Ankertekster

Ankertekst er den teksten du ser i selve lenken. Google bruker denne teksten til å danne seg et bilde av hvordan ulike nettsider beskriver hverandre. Hvis du selger friluftsutstyr vil du at de nettsidene som lenker til deg bruker ord som er relatert nettopp friluft og friluftsutstyr i ankerteksten.

Google kartlegger alle lenkene som finnes på internett, og når disse lenkene bruker ord som er beskrivende for hva nettstedet ditt handler om, hjelper dette deg med å rangere på relaterte søkefraser.

Dette konseptet kan sammenlignes med at noen peker på deg og beskriver deg med ordet ”friluftsutstyr”. Dette er langt mer gunstig enn om de sier ”klikk her”. De ordene eksterne nettsteder bruker i ankertekstene er ikke bestandig innenfor din fulle kontroll, men der hvor du har innflytelse bør du sørge for at dette gjøres riktig.

Eksempler:
Riktig bruk:

”..disse selger friluftsutstyr som egner seg godt til den norske fjellheimen”

Feil bruk:

”For friluftsutstyr som passer godt til fjellet, klikk her

Husk: beskrivende og naturlige ankertekster for hva nettstedet handler om.