Hopp til hovedinnhold

Autoritet

Autoritet er et av de viktigste kriteriene søkemotorer vil dømme nettstedet ditt etter.
Selger du f.eks kosmetikk og skjønnhetsprodukter, vil de gjennom et mangfold av mål og indikatorer bedømme hvor stor autoritet du er innen kosmetikk- og skjønnhetsbransjen.

Det er bare søkemotorene selv som sitter på oppskriftene til hvordan de vektlegger ulike aspekter ved nettstedet ditt. Vi vet likevel at lenker er blant de konkrete autoritetsmålene, og her er det antallet og kvaliteten på de lenkene som peker inn til nettstedet ditt som er av størst betydning. Et viktig spørsmål er hvorvidt lenkene kommer de fra andre ”autoritære” nettsteder – enten innen samme bransje, eller andre steder på web’en.

Såkalte ”engagements metrics” (lenke til vår artikkel) er andre sentrale autoritetsmarkører. Under dette inngår blant annet bounce-rate og time-on-site.

Å bygge opp et nettsted til å bli en autoritet i sin nisje er både et krevende og langsiktig arbeid, og er et resultat av en helthetlig arbeidsinnsats fremfor tekniske perfeksjonisme. Google har selv produsert en liste med spørsmål webmastere kan stille seg når de bygger gode nettsider, og blant ordene i denne listen navnes autoritet, tillit og ekspertise gjentatte ganger.

Noen viktige spesielt viktige og interessante punkter:

  • Er denne teksten/artikkelen skrevet av en ekspert eller entusiast med kunnskap om emnet, eller virker det mer overfladisk beskrevet?
  • Har du nok tillit til dette nettstedet til å oppgi din kredittkort-info?
  • Betraktes dette nettstedet som en autoritet innenfor emnet?
  • Tilbyr nettstedet unikt innhold eller informasjon, unik research og egenartede analyser?
  • Kunne du forvente å se denne artikkelen i et trykt magasin eller bok?
  • Finnes det stave- og skrivefeil i artikkelen/på siden?
  • Ville en bruke klage når de ser en side fra dette nettstedet?

Listen over Googles autoritetskriteriene kan leses her