Hopp til hovedinnhold

Navigasjon

Hvordan du strukturerer kategoriene på nettsiden din har stor betydning for brukeropplevelse og konvertering, og er minst like viktig for organisk trafikk og rangering.

God SEO handler om å gjøre både søkemotorene og brukerne fornøyde – god sidenavigasjon bidrar også til fornøyde brukere!

Har du gjort en solid jobb med navigasjonen på nettsiden, kan brukerne enkelt finne de kategoriene og produktene de leter etter uten store anstrengelser, og ved å støtte seg på intuisjon og erfaring.

En god sidestruktur bidrar til at brukerne forblir på siden og fortsetter å interagere med den, reduserer bounce rate og gir lengre time og site, som begge er positive brukersignaler som bidrar til sterkere organisk synlighet.

En god og oversiktlig sidestruktur gjør det lettere for søkemotorenes crawlere (lenke til crawling) å oppdage alle sider på nettstedet ditt, noe de ikke alltid gjør av seg selv (Derfor er det viktig med sitemap.xml).

En god sidestruktur legger til rette for at søkemotorenes algoritmer gir deg sitelinks i det organiske søkeresultatet. Dette forenkler navigeringen, øker omdømme og tillit, bidrar til at siden din i større grad dominerer søkeresultatet, og korter ned konverteringstrakten.

7 tips til sidestruktur og navigasjon som både Google og brukerne dine vil elske:

1. Kort stilengde til kritiske sider.

Sørg for at viktige/prioriterte sider kan nås via maksimalt 3 klikk fra forsiden. Dette har betydning for hvor enkelt brukerne kan å navigere seg til den bestemte siden. I tillegg sender det et signal til Google om hvor viktig denne siden er: jo høyere opp i hierarkiet, jo viktigere. Jo dypere ned i hierarkiet en side befinner seg, jo lavere SEO-verdi, eller link juice, vil den oppnå.

2. Bruk kategorinavn i menyen som brukerne kjenner igjen og forventer å finne.

Brukerne har ofte en klar formening om hva de ser etter, og å benytte de mest brukte navnene og begrepene bidrar til å forenkle navigasjonen mest mulig, forhindre forvirring og frustrasjon, og føre dem i en optimal konverteringstrakt. Angående valg av kategorinavn går vi til neste punkt;

3. Bruk data fra analyseverktøy som input i utforming og navngivning av kategoriene i navigasjonen.>

Som sagt er det viktig å benytte de mest brukte ordene og begrepene blant målgruppen, så fremt de er beskrivende for de ulike produktene og tjenestene.

Google Keyword Planner gir deg verdifulle innsikter i hvor mange gjennomsnittlige søk hvert søkeord har per måned.

Search Analytics i Google Search Console gir deg nyttig data rundt hvilke søkeordfraser og ord som genererer trafikk til siden din.

Har du implementert site search i Google Analytics vil du kunne se hva brukerne søker etter inne på siden din. Hvis dataene herifra viser at det søkes mye etter enkelte kategorier eller produkter som ikke finnes i kategoristrukturen, kan dette bety at disse også bør inkluderes, eller at du på andre måter bør modifisere og raffinere menyen for å forenkle navigasjonen for at brukerne enklere skal finne disse produktene.

Alt i alt bør man ta i betraktning nisje, målgruppe, tone of voice, og ikke minst det totale varesortimentet eller størrelsen på nettsiden når man utvikler kategorienavn og avgjør antall kategorier. Husk at det er vanskeligere å oppnå god organisk rangering på kategorinavn med høye søkevolum pga økt konkurranse, så her bør du også vurdere hvorvidt omdømmet til nettsiden og merkenavnet er sterkt nok til at du burde sikte på navnene med høyest konkurranse.

4. Ikke opprett flere kategorier enn du trenger.

I likhet med ukjente ord i menyen, og lang stilengde fra forsiden, kan for mange kategorier, eller items, i menyen bidra de blir oversett av brukeren. Det menneskelige korttidsminnet har en kapasitet på ca. 7 objekter, så en grei huskeregel er å ikke overskride dette tallet i hver kategori i de ulike hierarkiene. Rent SEO-messig er det også ugunstig å splitte ut i for mange kategorier og nivåer da dette bidrar til å vanne ut link juicen ytterligere.

5. Sørg for at nettstedets url-struktur og kategori-struktur gjenspeiler hverandre.

Et nettsted skal selvsagt være rikelig utstyr med lenker og knapper inne på sidene som lar brukerne navigere enkelt til ulike interne destinasjoner, og bruke en god url-struktur lar brukeren i tillegg navigere rundt på nettstedet ved å fjerne eller legge til innhold i url’en.

Vita’s url for Lee Stafford Shampoo – https://www.vita.no/harpleie/shampoo/filter/lee_stafford lar brukeren navigere seg til både shampoo-kategorien og til hårpleie-kategorien ved å fjerne deler av innholdet. En slik logisk og hierarkisk url-struktur vil også gjøre det enklere for søkemotorene å crawle mangfoldet av sider på nettstedet ditt, og at de får et mest mulig korrekt bilde av hvordan innholdet er strukturert.

En god url-struktur lar deg navigere fra viktige landingssider.

Moz’ jukselapp for optimal url-struktur:

6. Bruk brødsmulestier / breadcrumbs

Navigasjon fra landingssider (altså en side som brukeren kommer til fra en søkemotor, Facebook, nyhetsbrev eller lignende) er viktig å tenke på, spesielt når man har en helhetlig SEO-strategi som også ivaretar hele kundereisen og brukeropplevelsen, ikke bare rangeringene alene.

Ved å implementere brødsmulestier på nettstedet ditt gjør du det enklere for brukerne å holde oversikt over hvor de befinner seg på siden, og fordi den er klikkbar kan brukerne navigere seg opp eller ned i sidestrukturen ved å gå opp til stien på toppen (som er den mest hensiktsmessige plasseringen).

Dersom brødsmulestien er implementert riktig, vil Google belønne deg med å vise frem denne i søkeresultatet:

Dette ser ”renere” ut, og gir brukerne et innblikk i de relaterte sidene på nettstedet ditt.

Her kan du lese mer om hvordan du implementerer brødsmulestier, og hvordan du bruker en mark-up som Google vil tolke riktig

7. Test siden før lansering, og vær hele tiden åpen for kontinuerlig forbedring.

Selv om det finnes mange oppskrifter, rutiner og verktøy som kan veilede deg i å utvikle navigasjonen på et nettsted, vil ikke dette oppsettet være komplett før du har testet det ut i praksis. Testing kan innebære at du tester beta-utgaver av siden mot et utvalg forsøkspersoner, eller presenterer ulike oppsett på sidestruktur i et Excel-ark eller med Post-it-lapper mot testpanelet – alt avhengig av hvor i prosessen mot ferdigstillelse du befinner deg.

God webutvikling handler om å hele tiden gjøre forbedringer – store og små – på bakgrunn av hva som fungerer eller ikke fungerer. Som nevnt kan data (site search i Google Analytics) om hva brukerne søker etter internt på siden gi deg gode ledetråder på hvordan navigasjonen bør forbedres. En struktur som fungerte godt for noen år siden, egner seg kanskje ikke like godt i dag. Ofte kan en fornyelse av nettsiden, hvor grafiske og tekniske elementer forbedres, være en mulighet til å samtidig legge inn en innsats for bedre navigasjon. Da vil både brukerne og Google like deg bedre.