Hopp til hovedinnhold

Ordbruk

En søkeordsanalyse gir deg oversikt over hvor mange som søker på bestemte ord får gjennom søkemotorer innen et bestemt tidsinterval, som oftest måneder. Hvordan utnytter du dette i praksis?

Hvis du driver en nettbutikk som selger alpinutstyr, bør du sørge for at ordene du bruker på de ulike produkt- og kategorisidene i størst grad gjenspeiler det folk flest søker etter. For å ta fottøy til slalomski som eksempel.. bruker du ordet ”slalomsko” eller ”slalomstøvler” i innholdet, i title tag (lenke), url, meta-desc og kategoritekster?

Et søk med Google Keyword Planner forteller oss at ”slalomstøvler” har dobbelt så mange søk som ”slalomsko”. Det er vanligvis høyere konkurranse om søkeord med høyere søkevolum, men gitt at du er en stor eller middels stor nettbutikk bør du derfor bruke det ordet med flest søk, altså ”slalomstøvler”.

Research for innholdsproduksjon (content marketing)
I planleggingen og produksjonen av content bør innsikten fra denne research-fasen til en bestemt grad styre vinklingen og tematikken på innholdet, i tillegg til den spesifikke ordbruken. Guidende innhold om kjøp av slalomutstyr bør for eksempel bruke ”slalomstøvler” fremfor ”slalomsko”. Dersom research-arbeidet avdekker at søkefraser knyttet til teamet ”de beste stedene å kjøre off-pist” er mer fremtredende enn ”hvor er de beste alpinbakkene i Norge”, bør valg og produksjon av innholdet gjenspeile dette i viss grad – simpelthen fordi du vil ønske å møte søke-etterspørselen der den er størst.

Kort oppsummert avdekker nøkkelord-research svært mye om informasjonsbehovet i det digitale folkedypet. Sørg derfor for at innholdet er maksimalt optimalisert for å fange opp dette best mulig.

Søkeordsverktøyet AnswerThePublic gir deg masse søkeordsdata knyttet hva folk søker etter innenfor ulike tema. Perfekt i fasen hvor man planlegger content-produksjon.