Hopp til hovedinnhold

Universell utforming

Den periodiske SEO-tabellen

Nettstedet ditt bør betraktes som en offentlig plass hvor alles behov og funksjonsnivå skal ivaretas.

Universell utforming (UU) er et begrep som for mange assosieres med hvordan bygninger og offentlige plasser skal utformes for å imøtekomme alle menneskers behov uavhengig av funksjonsnivå.

De samme kravene stilles nå i økende grad til nettsider; Fra 2014 måtte alle nye nettsider som ble lansert følge kravene til universell utforming, og innen 2021 gjelder dette for alle eksisterende nettsider.

Det spiller ingen rolle om du er en offentlig etat eller en nettbutikk.

Siden de aller fleste nettsider også kan regnes som offentlige plasser, gir det mening at de møter de samme kravene som bibliotek, konserthus og boligblokker – Det handler om å gjøre seg tilgjengelig for alle deler av målgruppen.

Hva betyr universell utforming for SEO?

Det er ikke slik at søkemotorene enten stryker eller godkjenner nettstedet ditt opp mot UU-kriteriene, og deretter rangerer deg bedre eller dårligere som en konsekvens av dette.

Sannheten er så enkel som at de fleste kriteriene som kreves for at en nettside skal betraktes som universell utformet, er de samme kriteriene som skal til for at den tekniske SEO’en skal betraktes som feilfri.

Du kommer uansett ikke langt med å ha en feilfri teknisk SEO alene, da dette heller kan betraktes som en hygienefaktor som skal være ”sjekket av” før du kan fokusere på de viktigere og langt mer spennende oppgavene innen SEO; brukeropplevelse, innhold, informasjonsarkitektur, value proposition, osv.

Hva må du gjøre på siden for at den skal være universelt utformet?

Avhengig av hvor langt nettsiden din henger etter UU-standarden per i dag, krever det ofte et nokså omfattende arbeid for webutviklerne og andre involverte for at du skal komme i mål. Mange vil nok likevel erfare at en makeover for å tilfredsstille UU-kravene til slutt vil gagne hele siden; design, arkitektur og brukeropplevelse.

https://www.uutilsynet.no/veiledning/lenker/214

Noen krav til universell utforming

  • Alt-tekster på alle bilder, med informasjon om hva bildet inneholder
  • Tittelen på sider skal være sidens første overskrift, og skal kodes med <h1>
  • Lenker må markeres med mer enn bare farge, for eksempel med understrek

Listen over kravspesifikasjonen for universell utforming er lang, og kan i sin helhet leses her, hos UU-tilsynet.