Programmatisk annonsering(programmatic) er en automatisert måte å kjøpe displayannonsering på og det gir deg muligheten til å kjøpe nesten alle annonseplasser gjennom ett enkelt system. Dette igjen gir deg kontroll over frekvensen på annonseringen din.

Mediene legger annonseplasser (visninger) ut for salg på annonsebørsen, og som annonsør kan du legge inn bud på hva du ønsker å betale for en visning, basert på dine egne kriterier. Når alle kriteriene for kjøpet stemmer, vil kjøpet skje automatisk og annonsen vises i sanntid.

 

Økt kvalitet på trafikken
Ved å kun betale for å vise annonsene dine til dem som matcher kriteriene til dine ideelle kunder, vil du øke sannsynligheten for at de klikker på den og konverterer.

 

Mer effektivt og mindre tidkrevende annonsekjøp
RTB sørger for at kjøp og visninger foregår i sanntid – helt automatisert – uten behov for dialog og forhandling med annonseselgere i de enkelte mediene. (NB: Skal du gjøre dette selv, må du imidlertid investere tid i å sette deg inn i hvordan DSP-programvaren fungerer.)

Budsjettet kan flyttes, pauses, stoppes når som helst og er ikke “låst” til å bli brukt opp og ser vi at en kampanje ikke er lønnsom stopper vi kampanjen eller flytter budsjettet .

 

Mer kontroll på mediekjøpene dine
Det er vanlig at annonsenettverk tilbyr en form for frekvenskontroll på annonsevisningene de selger deg. Frekvenskontroll betyr at du setter en grense for hvor mange ganger en bruker skal se annonsen din. La oss si at denne er satt til 20 visninger. Hvis du kjøper nettannonsene på den tradisjonelle måten, fra et utvalg ulike leverandører, vil du kunne få et overlapp som betyr at annonsen kanskje vises 30-40 ganger til samme person. Med programmatic har du en samlet frekvenskontroll (frekvenscap) på tvers av alle annonsenettverkene.

Viktige forkortelser:

Programmatic
–Muligheten til å kjøpe nesten alle annonseplasser i Norge gjennom et system.

RTB (Real time Bidding)
–Annonsekjøp i sanntid/auksjon.

DSP (Demand Side Platform)
–Teknologiske plattformen (f.eks Delta)

DNP (Data Management Platform)
 Plassen der du håndterer data og bygger opp målgruppene dine slik at de blir akkurat slik du vil ha dem.