Hopp til hovedinnhold
Acem er en frivillig meditasjonsorganisasjon

Slik hjalp INEVO Acem med 50% økning av trafikk til nettsidene og markant økning i påmeldinger til meditasjonskurs gjennom betalt annonsering og merkevarebygging.

Hvem er Acem?

Acem er en frivillig meditasjonsorganisasjon etablert i Oslo i 1966 og nå med internasjonalt nedslagsfelt i Europa, Amerika og Asia. Leger, psykologer og andre profesjonelle engasjerte seg på fritiden og utviklet en pedagogikk som har til formål å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon, yoga og gruppepsykologiske prosesser.

Acem-meditasjon baserer seg på erfaringskunnskap, ikke på filosofi, tro eller idealer. Meditasjonsteknikken har over lang tid vært testet ut, satt i system og analysert i lys av moderne psykologi, medisin og hjerneforskning.

Hva var ønskelig utfall av samarbeidet?

Da Acem kontaktet INEVO var markedsføringen som ble gjort ikke tilstrekkelig data- og faktadrevet. Daniel Theodor (Theo) og INEVO ble derfor bedt om å bidra med å sette opp ulike type sporinger for å se på brukerflyt, samt bruke tid på å teste hvilke kanaler og strategier som bidro til å selge grunnkurs i meditasjon til de som ikke hadde testet teknikken før.

Med andre ord ble det viktig å se på hvordan vi kunne nå ut til en større gruppe mennesker gjennom riktige kanaler – i tillegg til å ta i bruk kanalene som allerede var i bruk.

Suksessfaktorer for påmeldinger til grunnkurs

En akilleshæl var å ikke kunne spore kjøpsreisen og vite hvilke budskap som førte til salg. En suksessfaktorer ble derfor å teste en rekke ulike budskap og landingssider for å se hva som skapte engasjement.

Videre da sporing var på plass visste vi bedre hvilke uttrykk som ga oss trafikk. Deretter var det å se på kanalmiksen avgjørende for å se hvor vi fikk påmeldinger til kurs og hvor vi skulle sette inn støtet.

Så, hvilke kanaler fungerte egentlig best?

Rent konverteringsmessig så vi at Google Ads sto for de fleste salgene, men det var fortsatt ikke nok. Det var først da vi samtidig i tillegg begynte å ta i bruk en rekke ulike kanaler som Facebook, Snapchat, nyhetsbrev og blogg, hvor vi fikk profilert Acem på en bedre og mer synlig måte, at påmeldingene til meditasjonskurs økte.

De ulike kanalene dro nytte av hverandre og Acem var nå mer synlig på nett enn noensinne. Trafikken på nettsidene økte med nærmere 50% og påmeldingene til meditasjonskurs økte markant via disse kanalene. I tillegg bidro annonseringen som ble gjort i de ulike kanalene til en rekke indirekte salg, som en start på kjøpsreisen.

Konklusjon

Det å bruke tid på testing selv om alt kanskje ikke gir resultater har vært avgjørende i samarbeidet. Uttesting og forenklet design av landingssidene på acem.no har også vist seg å ha god effekt. I tillegg ser vi nok en gang viktigheten av å ha et godt sporingsoppsett, slik at vi kan bruke faktabaserte data til vår fordel i all PR og markedsføring.

Kanskje den største lærdommen er viktigheten av ikke å isolere sin tilstedeværelse. Det er viktig å være synlig i ulike kanaler. Ved å bruke flere kanaler samtidig, både digitale og mer tradisjonelle, og i tillegg å drive systematisk merkevarebygging av Acem over tid, ser vi konkrete tegn på at dette gjør at flere finner stillheten gjennom meditasjon.

Daniel Theodor Henriksen ("Theo") har jobbet for oss med flere prosjekter. Han er ung, dyktig, samvittighetsfull, selvstendig og flink til å trekke på øvrige ressurser i INEVO hvis behov. Han er god å samarbeide med. Han leverer på deadline - det er også viktig.

Geir Wærnes

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.