Hopp til hovedinnhold
Tilbake til suksesshistorier

Tilbake til suksesshistorier

På finanskrisens slagmark

Mann i dress og bankhvelv

Høsten 2008 ble Island rammet av verdenshistoriens tredje største konkurs. Valutakursen falt betraktelig og bankene som i forkant av krisen hadde opplevd eventyrlig vekst, gikk konkurs med tap tilsvarende ti ganger Islands BNP. Likevel; de kom seg raskt på beina igjen med en nordmann i spissen.

Svein Harald Øygard takket i 2009 ja til stillingen som midlertidig sentralbanksjef på Island, året etter finanskrisen rammet det lille landet. Med fire års erfaring fra Finansdepartementet og 21 år i McKinsey & Company i rolle som partner, direktør og leder, besitter Øygard en solid makroøkonomisk kompetanse og var en av få kvalifiserte for stillingen. Han tiltrådte samme år og ble gjennom dette vervet satt i en posisjon svært få har vært i eller er i – som sentralbanksjef i et land han ikke selv er borger i. For at dette skulle gå, måtte en lovendring til.

Rollen som midlertidig sentralbanksjef på Island ga Øygard et unikt innblikk i innbyggerne og den lokale økonomien, så vel som det internasjonale bankmarkedet. Han fikk på nært hold observere konsekvensene en av verdens verste økonomiske kriser har på både befolkningen og landets øverste ledere. Historien baserer seg ikke bare på de personlige erfaringene hans, men også på funn fra hele 90 intervjuer. Med en god dose humor forteller han historien om et land i alvorlig krise hvor krona ble mer enn halvert og den ene banken etter den andre ble konkursslått. Et halvt år senere var bankvesenet gjenreist, og dette gjør Island til landet som raskest har kommet seg ut av en finansiell krise noen gang.

I kjølvannet av krisen på sagaøya ble en rekke nøkkelpersoner i de store bankene dømt til fengsel for markedsmanipulasjon med de strengeste straffene noen gang gitt for økonomisk svindel på Island. De skal ha manipulert aksjekursen til banken og ført myndigheter og kreditorer bak lyset. Dette skjedde bare dager før staten nasjonaliserte banken. Totalt resulterte den globale finanskrisen i at hele 47 toppledere i bankvesenet ble fengslet, hvorav 25 var islendinger.

Krisen på Island var svært transparent sammenlignet med liknende kriser i andre land, hvor alt som ellers er skjult kom til syne – både frivillig og ufrivillig. Dette er interessant sett i lys av hvor fort de kom seg på beina igjen. I boka løfter Øygard på sløret av den komplekse situasjonen sett fra innsiden som sentralbanksjef i et land i krise. Samtidig inkluderer han en prediksjon for farer som kan lure bak hjørnet for global økonomi i 2019, og blir med det svært aktuell.

Boken gis ut på norsk, engelsk, islandsk og kinesisk og er en historie som vil fatte interesse over hele verden da historien er relevant for enhver samfunns- eller økonomisk engasjert person. Den er forfriskende lettlest og ikke av tungt økonomifaglig kaliber, den er snarere fylt med humoristiske anekdoter og fantastiske historier fra et mann som er både utenforstående og alliert i verdens tredje største krise noen gang.

INEVO har lagt til rette for nettstedet til boken. Nettsider utviklet for bøker er ikke så vanlig i Norge, men er noe man kan høste en rekke gevinster av. Det gir forfatteren en plattform for å nå ut til følgere som kan lese om boken, forfatteren bak, aktuelle arrangementer og forhåndsbestille boka. På nettsiden finner man også Øygards blogg. Godt innhold på nettsiden gir forfatteren en unik kommunikasjonsplattform for å dele innhold videre i sosiale medier. 

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.