Hopp til hovedinnhold
Ragn-Sells sin logo på en datamaskin

Lesetid: 5 minutter

Kunde: Ragn-Sells

Hvem er Ragn-Sells?

Landsdekkende totalleverandør av tjenester knyttet til innsamling, transport og gjenvinning av restprodukter og -avfall, med strenge krav til miljøriktig avfallshåndtering.

Kretsløpsfilosofi og kunnskap om miljøvern er stadig mer fremtredende, noe som stiller nye krav til markedets organisasjoner. Fra å kun være transportør, har Ragn-Sells utviklet seg til å være rådgiver, konseptutvikler og produsent av sekundære råvarer.

Ønsket utfall av samarbeid

Det finnes flere konkurrenter som alle kjemper om de samme kundene. For Ragn-Sells var det det derfor naturlig å søke hjelp. Ønsket utfall av samarbeidet var en tydelig strategi for betalt søk og annonser i sosiale medier, hvor målet er å øke synlighet og finne nye potensielle kunder som vil bruke Ragn-Sells sine tjenester.

Et annet ønsket utfall var å skape suksessoppskrifter for betalte kanaler og skalere disse, slik at man får en jevn flyt av nye kunder.

Suksessfaktorer

For at samarbeidet skal fungere optimalt kreves det god kommunikasjon, planlegging, tilstedeværelse og eierskap til prosjektet. Ragn-Sells og INEVO har underveis i samarbeidet hatt samtaler om veien videre, og INEVO har inkludert Ragn-Sells slik at de skal ha mulighet til å gi input.

Tydelige mål

Uten en tydelig strategi for hva man skal gjøre i sosiale medier, så vil det heller ikke fungere. Tidligere nevnte vi hvor viktig det er å kartlegge hva som er viktig for kunden. Gjennom en digital workshop ga Ragn-Sells INEVO føringer på hva som er viktig for dem i tiden som kommer, INEVO la deretter opp til rammeverket for annonsering.

Uten planlegging og kjennskap til markedet som Ragn-Sells sitter på, vil ikke INEVO kunne levere gode resultater. Derfor ble det satt noen tydelige mål som Ragn-Sells ville oppnå:

  • Utnytte potensialet i nettbutikken ved å leie ut enda flere containere til privatpersoner, borettslag og annet.
  • Utnytte B2B potensialet ved å konvertere flere bedrifter over til avfallsløsninger.
  • Økt synlighet på vrakbil. Få flere til å levere bilen til vraking eller bestille henting av vrakbil..

Testing og skalering av kampanjer i sosiale medier

I sosiale medier var planen å finne en suksessoppskrift som passer for Ragn-Sells, en oppskrift de kan bruke for å skalere på sikt. Dette krevde mye testing av forskjellige kampanjer, segmenter, bilder og tekster. Under kan du få en større forståelse av hva som er tenkt rundt annonsering for Ragn-Sells:

Fase 1: denne handler om testing av publikum, annonsevarianter og manuelle justeringer der man ser på hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Fase 1 av skaleringsplanen

Fase 2: Her handler det om å ta med videre det som fungerte i fase 1, hvor vi i større grad optimaliserer vinklinger, bilder, tekster og lignende. Her skalerer vi litt på budsjetter for å gi litt mer trykk.

Fase 2 av skaleringsplanen

Fase 3: Her handlet det om å trekke frem de beste publikummene og lage en til to kampanjer på dette. Ved å gjøre dette har vi sikret oss hvilke publikum og vinklinger som fungerer, og slått til med stabile budsjetter over tid slik at det skal gi en jevn flyt av inntekter i kassen.

Hele formålet med å teste over flere steg var for å finne ut hva som fungerer best for Ragn-Sells, slik at man har en annonseplan som er skalerbar og ikke minst grundig gjennomført. Denne måten å jobbe på har vist seg å gi rimelige konverteringer og økt volum på antall kjøp i nettbutikken. Sammenlignet med fjoråret er det 15% økte inntekter fra sosiale medier.

Annonsering i søkemotorer

Ragn-Sells opererer i et marked hvor mange av kundene ikke nødvendigvis har så god kjennskap til markedet og hvilke leverandører som finnes. Fra før var Ragn-Sells allerede veldig dyktig på søkemotoroptimalisering, men konkurransen på betalt søk i markedet er høy.

INEVO har arbeidet med å få mest mulig ut av budsjettet for annonsering i Google og Bing. Det viktigste vi har jobbet med er lokalisering av annonsebudskap og finne nye søkeord med høy intensjon. Arbeidet har resultert i en økning i CTR på 36% som sier oss at annonsene og søkeordene er mer relevante, men viktigst av alt en økning i inntekt på 62% mens kostnadene har vært tilnærmet de samme.

Konklusjon og tilbakemelding fra kunde

Ragn-Sells har funnet sine suksessoppskrifter for annonsering både i søkemotorer og sosiale medier. I September 2021 har Ragn-Sells allerede passert fjorårets antall bestillinger i nettbutikken.

"Vi er svært fornøyde med samarbeidet vi har med Inevo. Under min tid i Ragn-Sells har vi samarbeidet med ulike byråer, men ikke opplevd noen aha-opplevelser før vi inngikk avtalen med Inevo. De systematiske metodene, ikke minst med korte workshops og arbeidsmøter oppleves svært smidig og effektfullt. På den måten får vi alltid vår egen tone of voice, det er viktig for oss. I tillegg har våre kontaktpersoner Even og Niclas veldig rask responstid på alle våre henvendelser, vi føler at vi er i svært gode hender. Utover dette taler de gode resultatene for seg selv."

Anders Ellefsen, Markedsansvarlig i Ragn-Sells

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.