Hopp til hovedinnhold
rørkjøp logo på en datamaskin

Januar 2024 startet INEVO og Rørkjøp sitt samarbeid mot å øke arbeid til rørleggere i hele landet gjennom digitale kanaler og tilstedeværelse. Hittil har dette bidratt med en økning på hele 452% av oppdragsbestillinger og 142% i direkte kontakt til rørleggere gjennom nettsiden uten å øke markedsbudsjettet!

Hvem er Rørkjøp?

Rørkjøp er en kjede etablert i 1999, bestående av over 450 medlemsbedrifter og 1700 rørleggere. Alle medlemmer er godkjente rørleggerbedrifter med høy kompetanse innen VVS-bransjen. De fokuserer på høy service, god kommunikasjon og oppfølging. Med verdiene humor, ærlighet og respekt, streber Rørkjøp etter å være det beste valget for kunder, medlemmer, samarbeidspartnere og leverandører.

Rørkjøp-rørleggere finner du over hele landet. Hver rørlegger har lokal tilpasning og bistår med ulike tjenester.

Ønskelig utfall av samarbeid

Da Rørkjøp kontaktet INEVO var hovedmålet å øke arbeidsoppdrag til rørleggere rundt i hele landet. I tillegg var det ønskelig at INEVO skulle bistå teamet til Rørkjøp å øke salget og bevisstheten rundt B2C nettbutikken.

En annen viktig faktor for Rørkjøp var tilstedeværelsen og kommunikasjonen sammen med markedsteamet, noe som gjorde det mulig å raskt tilpasse seg og forstå målene som skulle oppnås hver uke og måned.

Det er Daniel Theodor (Theo), sammen med INEVO sitt fagmiljø, som er med å bistå Rørkjøp sitt team i planlegging av markedsføringsaktiviteter og operativ gjennomføring.

Resultatet: 452% økning av arbeidsformidling på 5 måneder

Hovedmålet var som nevnt å øke arbeid (arbeidsformidling) til de 450+ rørleggerbedriftene rundt i Norge via nettsidene til Rørkjøp.

Det første steget ble derfor å se på hva som har blitt gjort tidligere og hvordan forenkle prosessen fra noen kommer inn på nettsiden til bestilling av rørlegger.

I korte trekk er dette hva vi gjorde for å øke bestillinger av rørleggere med 452% og øke direkte kontakt med lokale rørleggere med 142% uten å øke markedsføringsbudsjettet.

  1. Flyttet budsjetter fra kanaler som ga lite effekt til kanaler som ga høy andel arbeidsformidling.
  2. Forenklet muligheten til å bestille rørlegger gjennom hele nettsiden.
  3. Optimaliserte og forenklede landingssider for bestilling av rørleggere på lokale områder.
  4. Totalrenoverte Google Ads oppsettet til å gi maksimal synlighet rundt alle lokale steder hvor det finnes Rørkjøp-medlemmer.
  5. Samarbeidet på tvers av kanaler for å maksimere synligheten til Rørkjøp.

I tillegg til å se en stor økning av arbeidsformidling til medlemmer, så vi også en reduksjon av CPA med opptil hele 500%.

Gjennomsnittlig økning på 452% fra august-desember 2023 til januar-mai 2024 på bestilling av rørlegger.

Gjennomsnittlig økning på 142% fra august-desember 2023 til januar-mai 2024 på direkte kontakt med en lokale rørlegger.

Suksessfaktorer: Samarbeid og tilstedeværelse

Den positive trenden av arbeidsformidling bunner i et godt samarbeid mellom involverte parter. Kombinasjonen av tiltakene til INEVO med den enorme tilstedeværelsen Rørkjøp har på sosiale medier gjennom bistand fra Ahlkvist Media, og den raske utviklingshjelpen som er gitt fra Epinova og internt, har en direkte sammenheng til resultatene som har blitt oppnådd hittil.

Vår OMA-modell hvor vi er fysisk tilstede hos Rørkjøp ukentlig, gjør at vi kan planlegge tettere, med alt fra kampanjer til hvordan fortsette trenden med å øke arbeidsformidlinger til rørleggere rundt om i landet.

Tilstedeværelsen i kombinasjon med Rørkjøp sin åpne og smidige tankegang med å teste ut aktiviteter og tiltak, gjør at man raskere kan finne ut av hva som funker og ikke.

Hva blir neste satsningsområde?

Rørkjøp satser også på B2C markedet. Sammen med deres interne og eksterne kompetanse skal INEVO bistå med å hjelpe øke trafikken, konverteringsraten og omsetningen i nettbutikken for å nå visjonene Rørkjøp har satt seg.

Hvilke hovedområder bistår INEVO med?

Vi fungerer som en helhetlig leverandør av digital markedsføring. Istedenfor å kun legge fokus på ett område, jobber vi proaktivt for å se mot de kanaler og aktiviteter som gir resultater basert på sesong.

INEVO bidrar med rådgivning og gjennomføring innen blant annet:

Konklusjon

Kombinasjonen av intern og ekstern kompetanse, sammen med INEVO sin ekspertise på digital markedsføring har gjort at det til nå har vært et godt samarbeid som vi gleder oss til å bygge videre på i resten av 2024.

Rørkjøp sin måte å inkludere mennesker på, enten du jobber der internt eller eksternt, har gjort at INEVO hele veien har følt seg som en del av teamet. Verdiene humor, ærlighet og respekt som Rørkjøp streber etter, er med andre ord noe vi absolutt har fått føle på hittil.

INEVO er en sjeldent god aktør blant "IT-konsulenter" som står frem og leverer det Rørkjøp ønsker seg fra en solid samarbeidspartner.

Frank Olsen, Administrerende direktør i Rørkjøp AS

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.