Hopp til hovedinnhold
Tilbake til tjenester

Tilbake til tjenester

Google Design Sprint

Hvordan skiller du en god idé fra en dårlig ide? Vi mener Google Design Sprint er løsningen.

Det å iverksette nye ideer krevende fordi det tar tid og ressurser, og usikkerheten på om dette er det brukerne trenger og vil ha kommer krypende.

Med Google Design Sprint hjelper vi deg fremover. Sammen spoler vi frem i tid og får innsikt i hvordan målgruppen samhandler med et potensielt produkt eller tjeneste. På den måten begrenser du risikoen og unngår å fatte beslutninger som forplikter deg til å utvikle ideen uten å teste om den er god.

Hva er Google Design Sprint?

Google Design Sprint er en metode utviklet av Jake Knapp hos Google Ventures for å besvare store spørsmål raskt - alt ved hjelp av en 5-dagers prosess.

Metoden bygger på tradisjonelle og kjente modeller for strategi, designtenking og innovasjon. Gjennom en årrekke med prosjekter hos Google har metoden blitt optimalisert til å bli det anerkjente verktøyet det er i dag.

Ved hjelp av strukturerte oppgaver løser man problemstillinger gjennom brainstorming, skisser, prototyping og til slutt brukertesting.

Når sprintuken er over sitter man igjen med svært verdifull innsikt og informasjon om problemstilling, og er klare for å iverksette tiltak.

Allerede overbevist? Kontakt oss her!

Passer til en rekke områder

Det er verdt å nevne at selv om design er en del av navnet på metoden, er det ikke kun designproblematikk den kan løse.

Med Google Design Sprint kan man løse utfordringer knyttet til markedsføring, tjeneste- og produktutvikling, strategi, så vel som design og mer åpenbare kreative problemer. Man kan også teste om ideer er verdt å satse på eller ikke, noe som er gunstig for innsikt i markedet og brukernes ønsker.

Hvordan ser en Google Design Sprint prosess ut?

Som vi har nevnt tidligere er en design sprint en 5-dagers prosess. Dette faller seg naturlig gjerne mandag til fredag. Hver av dagene dedikeres til et eget område - da sitter man igjen med en prosess som ser ut som dette:


Mandagforstå

Strukturerte diskusjoner på mandag legger grunnlaget for hele sprinten. Her lager vi et kart som forklarer brukerreisen med optimistiske langsiktige mål og kritiske punkter på veien dit. Vi henter inn eksperter som deler sine erfaringer og formulerer spørsmål til hvordan vi kan løse utfordringene som dukker opp. Til slutt velger vi et ambisiøst, men håndterbart fokuspunkt vi skal løse i sprinten.

Tirsdag - skisse

Fordi brainstorming ofte kan begrense kreativiteten, jobber vi på tirsdag individuelt for å komme frem til de beste løsningene for problemet vi pekte ut på mandag. Vi begynner med å hente inspirasjon fra eksisterende løsninger, og tar med de beste delene til skissene for vårt problem. Alle skisserer sine ideer – det stilles slett ikke krav til tegnekunnskaper, det handler om å visualisere ideene i grove trekk.


Onsdag - beslutte

Etter tirsdag har vi en god bunke med ideer å jobbe videre med - men vi kan ikke prototype alle forslagene. På onsdag går vi derfor gjennom og diskuterer alle skissene. Deretter velges de vi tror har størst sjanse for å nå det langsiktige målet. Siste halvdel av onsdagen går til å lage et storyboard av skissene som skal prototypes dagen etter.


Torsdag - Prototype

Torsdagen går med til å lage en realistisk fasade som skal testes på fredag. Prototypen skal ha “goldilocks quality” – den skal fungere akkurat nok til at brukeren tror den er ekte. Med dette som fokus klarer vi å utvikle en prototype på kun én dag.

Fredag - Test!

Sprinten starter med en stor utfordring og gjennom uken har vi skissert lovende løsninger, valgt den beste og laget en realistisk prototype. Siste steget i den imponerende produktive uken er å teste prototypen på 5 faktiske brukere gjennom å observere når de samhandler med den.

Forskning viser at 5 testpersoner er nok til å se mønstre i reell forbrukeratferd. Etter brukertesten har vi verdifull innsikt i hva som trengs for å realisere ideen og legge en strategi videre.

Hvorfor INEVO?

INEVO har et stort fagmiljø bestående av eksperter innen en rekke fagområder - blant annet design og utvikling, annonsering, sosiale medier og innhold. Detter gjør at vi har forståelsen og kompetansen din Design Sprint trenger, uavhengig av hvilket område den faller under.

Dette leverer vi:

Vi tilbyr 2-3 sprintere fra INEVO og alt utstyr som trengs for å gjennomføre prosessen. I forkant av sprinten har vi et møte hvor vi ser på utfordringene du har, setter sammen teamet som skal sprinte og planlegger tidspunkt for sprinten i god tid slik at alle kan rydde kalenderen sin. Sammen gjennomfører vi Design Sprint workshop på 5 hele dager. En uke senere møtes vi for å diskutere utfall av sprinten, og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Ofte stilte spørsmål

De fleste produkter og tjenester mislykkes fordi det ikke er et ønske eller behov for det i markedet. Med Google Design Sprint kan vi kartlegge dette på bare 5 dager, før man eventuelt investerer vesentlig med ressurser i et prosjekt. I en sprint er det tydelige rammer med tidsbegrensninger som tvinger frem beslutninger. På den måten rekker ikke deltakerne å bli forelsket i ideene og se seg blind på dem, men må heller ta raskere beslutninger basert på intuisjon og teamets kunnskap.

Du løser et problem på bare 5 dager og sparer dermed mye tid. I løpet av dagene vil du dessuten få en unik innsikt i prosjektprosesser, hva som fungerer og ikke ved hjelp av brukertesting, se hvordan andre jobber, samt styrke samholdet i sprint-teamet.

Man trenger en utfordring man trenger svar på raskt, et tverrfaglig team på 4-7 personer med kjennskap til problemet, dedikert tid til sprinten (5 dager fra kl. 10-17), samt et stort møterom reservert for de 5 dagene.

Jo bredere spekter av egenskaper teamet har totalt, jo bedre. Administrerende direktør må være med, ettersom h*n er beslutningstakeren som har siste ord. Et tips er å inkludere en nøkkelperson fra hvert av bedriftens viktigste felt, som for eksempel HR, IT, salg, design etc.

Uansett om ideen din viste seg å være en suksess eller ikke, har du kommet et godt stykke på vei og har verdifull innsikt i utfordringen du startet med. Kanskje du må kjøre et par dager av sprinten på nytt den påfølgende uken, eller kanskje du kan gå i gang med utviklingen av produktet/løsningen. Basert på fredagens brukertesting står du rustet til å avgjøre hva som er riktig for veien videre.

Kom i gang!

Hvis du er klar for å sette gode idéer til liv og effektivt skape gode løsninger kundene dine vil elske - kontakt oss for en prat om Google Design Sprint i dag!