Utvikling er maskineriet bak systemer, nettsider og nettbutikker. Vi har kompetanse på nettsider, ulike nettbutikk plattformer og systemprogrammering.

Har du et system som skal snakke med et annet system? Vi kan integrasjoner! Har to systemer som har et API?
Da kan vi mest sannsynlig hjelpe deg med å koble disse til å snakke med hverandre.

Vi har god kompetanse på PHP (kodespråket WordPress og WooCommerce er laget i) og .NET-programmering, som også er vanlig i norske nettbutikker.