Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: SEO

Core Web Vitals: En studie av norske nettbutikker

Brukervennlighet er alfa og omega når det kommer til å lykkes på nett. Derfor har blant annet mobilvennlighet og hastighet vært viktige rangeringsfaktorer for søkemotorer i lang tid. I mai 2020 kunngjorde Google at fokuset på brukervennlighet som rangeringsfaktor ville øke. Core Web Vitals blir en viktig del av deres algoritme fra mai 2021.

Dersom man ikke overvåker og optimaliserer for innlasting, interaktivitet og stabilitet på sin nettside vil man risikere dårligere rangeringer i søkeresultatet og dermed også mindre synlighet og trafikk inn til siden. Dette kan i sin tur ha store konsekvenser for omsetning.

I dette innlegget skal vi se nærmere på hva Core Web Vitals er og hvor godt forberedt norske nettbutikker stiller til algoritmeendringen.

Hva er Core Web Vitals?

Core Web Vitals er et samlebegrep på tre måleparametere som sammen skal si noe om en spesifikk nettsides brukervennlighet. Målene baserer seg på innlasting, interaktivitet og stabilitet og sier noe om kvaliteten på en nettside fra et brukerperspektiv. Hver enkelt underside av et domene har sin egen score. Core Web Vitals består av følgende:

 • Largest Contentful Paint (LCP) er den tiden det tar for det største elementet på siden å bli synlig. Dette kan for eksempel være tiden det tar før et stort headerbilde er lastet ferdig i en nettbutikk.
 • First Input Delay (FID) er den tiden det tar før en bruker kan interagere med siden. Dette kan for eksempel være å trykke på en knapp eller fylle ut et skjema på en side.
 • Cumulative Layout Shift (CLS) er et mål på antallet elementer som beveger på seg på siden uten at det er meningen. Dette kan for eksempel være hvis et chatvindu, et banner eller en pop up lastes inn og dermed påvirker andre elementer på siden slik at de “flytter” på seg.

Hver av målene brytes ned i tre hovedrangeringer per side: Poor, Needs Improvement og Good.

Hvor godt presterer norske nettbutikker?

For å se hvor godt forberedt norsk ehandel er har vi testet 100 av de største nettbutikkene som opererer i Norge. Vi har, ved hjelp av PageSpeed Insights testet mobilforsiden til alle nettbutikkene. Tallene i denne undersøkelsen gir derfor ikke et helhetlig bilde av hele domenets prestasjon, men er en god indikator fra en av de viktigste sidene på en nettside. Vi valgte å teste scoren fra mobil da flertallet av søkene (64%) i Google blir utført på en mobil enhet.

PageSpeed

Det første vi gjorde var å teste hvordan nettbutikkene presterte på PageSpeed Score. PageSpeed er et mål som sier noe om en sides hastighet ved å sjekke flere mål, blant annet de vi ser på i Core Web Vitals score. PageSpeed analyserer en side ved hjelp av Lighthouse som samler labdata for siden. Scoren måles på en skala fra 1-100 der:

 • 0-49 regnes som dårlig
 • 50-89 regnes som middels
 • 90-100 regnes som god

Den gjennomsnittlige PageSpeed scoren blant nettbutikkene er kun 24 av 100 mulige poeng. Det viser seg at majoriteten av nettbutikkene i testen scorer “dårlig” på testen og at det kun er 7 av nettsidene som scorer godt nok til å få karakteren “middels”. Det er ingen av nettbutikkene gjør det bra nok til å få scoren “god”.

Den som scorer best av de 100 nettbutikkene er Netonnet med 71 poeng på mobilforsiden. Til tross for at de er best i denne testen holder ikke scoren mål til å klassifiseres som god av Google.

Largest Contentful Paint (LCP)

Largest Contentful Paint (LCP) er som tidligere beskrevet et mål på tiden det tar for det største elementet på siden å bli synlig for brukeren av siden. Resultatene av LCP kategoriseres følgelig:

 • Under 2,5 regnes som bra
 • 2,5 – 4,0 regnes som middels
 • Over 4,0 regnes som dårlig

42,4 % av forsidene til de 100 norske nettbutikkene presterte bra på LCP-målet, 48,5% presterte middels og 9,1% presterte dårlig. Det betyr at 57,6% av nettbutikkene i testen aktivt bør gå inn for å jobbe med å optimalisere forsidens Largest Contentful Paint (LCP).

Hvordan kan man forbedre LCP-scoren?

Store bilder og JavaScript knyttet til for eksempel reviews fra andre tredjeparts plattformer er typiske ting som kan føre til en høy LCP på forsiden til nettbutikker. Ved hjelp av verktøy som Google Search Console og PageSpeed Insights kan man enkelt få konkrete tiltak til hvordan man bør jobbe med LCP for spesifikke sider som scorer middels eller dårlig.

Tiltak som kan iverksettes for å bedre en sides LCP er:

 • Fjern eller optimaliser sideelementet med største innholdsrike opptegning (LCP)
 • Reduser innvirkningen av tredjepartskode
 • Implementer lazy loading

First Input Delay (FID)

First Input Delay (FID) er den tiden det tar før en bruker kan interagere med siden. Eksempler på interaksjoner med siden kan være klikk på en knapp, velge en kategori i menyen, skrive inn e-posten sin i et felt eller åpne “les mer” for å utvide en lang tekst fra mobil. Resultatene av FID kategoriseres følgelig:

 • Under 100 ms regnes som bra
 • 100-300 ms regnes som middels
 • Over 300 ms regnes som dårlig

88,9 % av forsidene til de norske nettbutikkene presterte bra på FID-målet, 9,1% presterte middels og kun 2 % presterte dårlig.

Hvordan kan man forbedre FID-scoren?
De fleste forsidene som var med i testen hadde et godt resultat på FID. Det kan derimot tenkes at det er andre sider på nettsidene som har større problemer med akkurat dette målet, eksempelvis en “logg inn”- eller “sign up”-side.

Tiltak som kan iverksettes for å bedre en sides FID er:

Minimer JavaScript
Vis statiske ressurser med effektive buffer-retningslinjer / lang bufferlevetid
Reduser innvirkningen av tredjepartskode
Cumulative Layout Shift (CLS)
Cumulative Layout Shift (CLS) sier noe om den visuelle stabiliteten til en side når den lastes inn. Hvis elementer på siden flytter på seg når de lastes inn har en side dårlig visuell stabilitet og dermed høy CLS. Grunnen til at høy score på Cumulative Layout Shift teller negativ er at det oppleves som lite brukervennlig og ofte frustrerende for brukeren når de må finne fram til elementer på nytt eller klikker feil på elementer fordi de flytter på seg. Eksempler her er typisk at en annonse eller personvernbanner laster inn på siden og presser annet innhold opp eller ned. CLS klassifiseres i følgende kategorier:

Under 0,1 regnes som bra
0,1 – 0,25 regnes som middels
Over 0,25 regnes som dårlig
Av de tre målene i Core Web Vitals er det definitivt Cumulative Layout Shift (CLS) de norske nettbutikkene scorer dårligst på. Her scorer over halvparten, hele 56,6%, dårlig. 13,1% scorer middels og 30,3% scorer tilfredsstillende.

Hvordan kan man forbedre CLS-scoren?

Det er tydelig at visuell stabilitet er noe mange må jobbe med å forbedre i tiden fremover. Akkurat hvilke tiltak og for hvilke elementer man bør jobbe med må avdekkes for hver enkelt side gjennom analyse gjennom eksempelvis Lighthouse.

Tiltak som kan iverksettes for å bedre en sides CLS er:

 • Unngå feil bruk av fonter
 • Spesifiser dimensjoner på bilder som brukes
 • Spesifiser dimensjoner på bannerannonser
 • Vær forsiktig med eller unngå dynamisk innhold (pop up) som påvirker annet innhold

Hva bør norske nettbutikker gjøre nå?

Nettstedeiere bør stille forberedt og avdekke sitt forbedringspotensiale. Vi anbefaler derfor at det gjøres en audit av hvordan hele nettstedet ditt presterer på disse måleparameterne. Dette kan gjøres på flere måter, eksempelvis med verktøy som PageSpeed Insights, Google Search Console og ScreamingFrog.

Det kan være en fordel å ta kontakt med utviklerne sine eller et SEO-byrå for å ta en gjennomgang av Core Web Vitals og legge en plan.

Konklusjon

Selvom om Core Web Vitals er et relativt nytt mål som trolig vil være i endring i tiden fremover kan vi med trygghet si at forventningen om brukervennlige sider er kommet for å bli. Både søkemotorer og brukere ønsker sider som er raske, stabile og enkle å bruke.

Testen viser at flere norske nettbutikker har en vei å gå for å følge bestepraksis når det kommer til innlasting, interaktivitet og stabilitet. Akkurat hvor hardt nettsider vil straffes og belønnes med dårlige og gode rangeringer ut fra deres score på Core Web Vitals gjenstår å se i mai 2021. Vårt beste tips er å stille forberedt!

Ønsker du hjelp med å kartlegge hvordan ditt nettsted presterer på Core Web Vitals? Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på en audit av ditt nettsted.

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.