Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Blogg: SEM

Hvorfor relevans er så viktig for Google Ads

Gina Long Liabø
06.02.2018

Dersom du har en Google Ads-konto med høy relevans vil du få lavere annonsekostnader for samme type eller høyere annonseposisjon (ad rank).

Med annonsetekser som er relevant for det brukeren søker etter, vil sannsynligheten for at personen klikker seg inn på din annonse, øke. Dermed vil du øke CTR’en til dine annonser.

Er annonsene og landingssiden relevant for det brukeren søker etter vil sannsynligheten for at brukeren konverterer være høyere. Det vil si at som en ringvirkning av høyere CTR vil også antall konverteringer øke.

Hva mener vi med relevans?

Relevans handler om hvor nyttig informasjonen du tilbyr er for brukeren. Dette avhenger av hvor stort samsvar det er mellom det du kommuniserer i dine annonser og det brukeren er på utkikk etter / søker etter.

Annonsetekster og søkeord skal være direkte knyttet til innholdet på nettsiden din. Produktet, tjenesten eller innholdet man finner på nettsiden din må komme tydelig frem i annonsen.

Et eksempel er som følgende:

God relevans: Jeg søker etter Nike Air Max 97. Det står Nike Air Max 97 i annonseteksten og denne sender direkte til en landingsside hvor jeg kan kjøpe Nike Air Max 97.

Dårlig(ere) relevans: Jeg søker etter Nike Air Max 97. Det står Nike i annonseteksten og denne sender direkte til en landingsside med Nike sko.

Hvilke faktorer utgjør annonserelevans?

Google verdsetter relevans og høy kvalitet i sine søkeresultater – både organisk og betalt. Kvalitetspoeng (Quality Score) er Google sitt mål på søkekampanjens relevans. Kvalitetspoengene sier noe om hvor relevant dine søkeord, landinggsider og annonsetekster er, i forhold til hverandre. Kvalitetspoengene beregnes på en skala fra 1-10, hvor 10 er den høyeste scoren.

De samme faktorene som avgjør kvalitetspoengene påvirker igjen annonseposisjonen din hos Google, da prissettingssystemet er basert på relevans og bud. Det vil si at dersom søkekampanjens relevans er svært høy vil du som annonsør belønnes med en høyere annonseplassering til en lavere kostnad. Dette er fordi Google ønsker å tilby sine brukere en best mulig brukeropplevelse.

Kvalitetspoengene er tilknyttet hvert enkelt søkeord/ søketerm du har i kontoen og baserer seg på hvor nyttig/ relevant følgende punkter er:

Annonsens relevans

Hvor relevant annonsen som trigges av søkeordet er, baserer seg på i hvor stor grad annonseteksten samsvarer med søketermen som har blitt brukt. Er søkeordet i overskriften på annonseteksten?

Landingssidens relevans

Hvor relevant og nyttig landingssiden din er, baserer seg på i hvor stor grad landingssiden samsvarer med søkerodet/ søketermen som har blitt brukt og annonseteksten.

Her ser Google på om søketermen står i URL’en og på selve landingssiden i eksempelvis header 1. Jobb derfor med at landingssiden skal være nyttig for dine potensielle kunder og at den samsvarer med søkeordet/ søketermen slik at kunden får det de er på utkikk etter.

Forventet klikkfrekvens

Den forventede klikkfrekvensen (CTR) er en søkeordstatus som indikerer sannsynligheten for at annonsen blir klikket på når den blir trigget av et bestemt søkeord. Dette er uavhengig av annonsenes plassering, utvidelser og andre annonseformater som kan ha innvirkning på annonsenes synlighet.

Hvor nøyaktig søketermen samsvarer med det aktuelle søkeordet/ søkefrasen i din konto, enhetstypen og andre situasjonsbestemte faktorer påvirker den forventede klikkfrekvensen i auksjonsøyeblikket.

Som du kan se er det en rekke faktorer som påvirker Google Ads utregning av kvalitetspoeng. Det betyr at selv om det totale antallet kvalitetspoeng er høyt på et søkeord, kan du likevel ha lav klikkfrekvens, landingsside relevans eller annonse relevans. Det er derfor anbefalt å se på de de ulike faktorene isolert sett for å finne ditt forbedringspotensiale.


Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.