Ole Marius Tørrisen

Designer +47 952 62 999

Ole Marius har en bachelorgrad i grafisk design fra University College Falmouth. Han har fem års erfaring i yrket som grafisk designer, både som inhouse designer og fra en designavdeling i en trykkerikjede.
Med sin brede erfaring for design innenfor trykk og web er han en viktig ressurs for INEVO. Ole Marius er en del av sosiale-medier teamet.

Ole Marius er ikke like digital på fritiden som i arbeidstiden. Hans to store lidenskaper er nemlig veving og japansk te-sermoni.

Ole Marius Tørrisen