Hopp til hovedinnhold
Tilbake til tjenester

Tilbake til tjenester

Sterke analyser legger grunnlaget for godt arbeid

Markeds- og prestasjonsanalyse er i kjernen av alt vi gjør i INEVO. Analyser må til både før, underveis og etter de fleste arbeidsoppgaver.

Hva er en analyse?

Analyser handler om å skaffe informasjon og forstå denne informasjonen. Innsikten man får fra analytisk arbeid vil bidra til å sørge for at tiltakene som igangsettes er gunstige.

Nøkkelordet når det kommer til analyse er altså forståelse. Vi ønsker å forstå kundene, forstå konkurrentene, forstå resultatet og forstå hvor potensialet ligger.

I forkant

Vi gjør analyser i forkant for å lage en god plan. Analysene gir innsikt som kan bidra til å sette gode mål og igangsette relevante initiativer. Bør vi kjøre en A/B-test?

Underveis

Underveis i en oppgave eller kampanje lønner det seg å foreta en analyse for å sjekke om alt går som det skal. Bør vi justere på budsjettet? Må nettsiden struktureres annerledes?

Etter

I etterkant handler det om å analysere resultatet. Har vi nådd målene? Hva har fungert og hva har ikke fungert? Hvordan kan vi bruke denne informasjonen og forståelsen i arbeidet videre?

Markedsanalyse handler om å forstå markedet, kunder og konkurrenter.

Prestasjonsanalyse handler om hvordan ditt nettsted presterer i forhold til dine konkurrenters.

Hvorfor foreta analyser?

Analyser gir verdifull innsikt som sørger for at du får så mye som mulig igjen for markedsføringskronene du bruker.

Både ved å sørge for at det blir initiert sterke tiltak til å begynne med, at det blir fulgt opp, evaluert og justert underveis, samt evaluert avslutningsvis.

Fordeler ved gode analyser:

 • Mindre risiko - Når tiltakene du gjennomfører er basert gode analyser, er risikoen mindre for at at du ikke skal lykkes.
 • Bedre beslutningsgrunnlag - Med analyser til grunn har du mer informasjon å ta i betraktning og dermed også et bedre beslutningsgrunnlag.
 • Identifisere vekstmuligheter - Ved å få innsikt om forbrukeradferd og markedssituasjonen kan du lettere identifisere din bedrifts vekstmuligheter.
 • Finne konkurransefortrinn - Ved å foreta analyser kan du finne hva som er dine konkurransefortrinn, eller eventuelt hvilke områder som har potensiale til å bli det.
 • Avdekke svakheter - Analyser kan også avdekke svakheter ved din drift, dine kampanjer eller kanaler. Dette gir deg mulighet til å rette opp i dette for å unngå at det skader bedriften.

Hvorfor INEVO?

Vi i INEVO er opptatt av gode analyser. Det er viktig for oss at arbeidet vi leverer er av høy kvalitet, og analyser er dermed en viktig del av det vi leverer.

I vårt analytiske arbeid inngår for eksempel måling og rapportering, A/B-testing, brukertesting etc.

Vi har bred kompetanse innen flere ulike typer analyser, samt verktøy. Både for å sikre kvalitet i vårt arbeid og gi deg de beste forslagene for veien videre.

Blant verktøyene vi bruker finner du blant annet Google Analytics, Google Search Console, Moz Pro, Hotjar og Visual Website Optimizer. Dette er anerkjente og gode verktøy vi bruker for å utføre analyser, tester og måle kvaliteten på nettsidene vi jobber med.

Vi tilbyr blant annet:

 • Markedsanalyse
 • Prestasjonsanalyse
 • Hygienesjekk SEO - den tekniske biten av din nettside (les mer)
 • CRO analyse (les mer)
 • Brukertesting (les mer)
 • Spørreundersøkelser
 • Heuristisk evaluering

Til slutt setter vi opp tiltakslister og kommer med forslag til forbedringspunkter basert på disse analysene.

Din OMA

Det er vårt fagmiljø som foretar de større analysene du har behov for. Samtidig er vi opptatt av at alle våre operative markedsassistenter (OMA) skal være dyktige analytisk.

En OMA er fysisk til stede på din arbeidsplass 1-3 ganger i uken. OMAen hjelper deg med det du trenger innen markedsføring. Ved å være fysisk tilstede på din arbeidsplass 1-3 dager i uken, får OMAen en unik innsikt og relasjon til deg og din merkevare.

De vil jevnt foreta enklere analyser av marked og konkurransesituasjon og egne kampanjer, for å sørge for at tiltakene de igangsetter er de mest verdifulle for din bedrift.

Hvis det er løsningen du er ute etter - kan du lese mer om OMA-modellen her!

Kom i gang!

Ønsker du et nettsted tilpasset dagens markedssituasjon? Ønsker du å forstå kundene dine og skaffe deg et bedre beslutningsgrunnlag? Kontakt oss! Vi hjelper deg å styrke din digitale tilstedeværelse.