Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Blogg: Growth marketing

Hva koster en growth hacker?

En growth hacker jobber med vekst. Det inkluderer digital markedsføring, digital produktutvikling og andre aktiviteter som kan lede til vekst. Det finnes ingen oppskrift for suksess og testing står sentralt i growth hacking. De beste growth hackerne er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Samtidig er det ingen garanti for at en growth hacker som har skapt gode resultater i et prosjekt klarer å gjenta suksessen i en annen bedrift.

Vi har brukt kostnadskalkulatoren til Smartepenger.no og en grunnlønn på NOK 550 000,- som utgangspunkt. Utover selve lønnskostnader må du regne med kostnader knyttet til rekruttering, opplæring og evt. churn-kostnader (personen slutter og du må rekruttere en erstatter). Tabellen viser kostnadene knyttet til ansettelse av en growth hacker første året. Under tabellen drøfter vi punktene som er spesielle for ansettelse av growth hacker.

Se kalkulator som er brukt som grunnlag for beregningen
* betyr at det finnes ytterligere forklaring

Forutsetninger om arbeidstid

  • Antall dager i jobb: 230 dager
  • Sykefravær eller annet fravær: 10 dager
  • Antall timer per dag med private oppgaver: 0,5 timer
  • Antall dager ekstra jobbing (utbetalt): 0

Feilansettelser

Det er vanskelig å ansette growth hackers fordi utviklingen går fort og det er vanskelig å holde seg oppdatert. Feilansettelse er dyrt! Ifølge ledernett koster en feilansettelse fra 700 000 – 900 000 kroner. Dette inkluderer oppsigelsestid og kostnader knyttet til ny rekruttering- og opplæringsprosess.

Churn(personen slutter)

Det er vanskelig å holde på dyktige growth hackers. Hvis firmaet ikke har et fagmiljø så øker sannsynligheten for at din kandidat slutter i stillingen etter kort tid. Hvis dette skjer, forsvinner oppbygd intern kompetanse og du må begynne på nytt. Da må du i gang med rekruttering av ny growth hacker igjen og kostnaden i år 2 og 3 speiler første året.

Rekrutteringskostnader

Rekruttering av en nyutdannet koster fra 90 000 – 150 000 kroner(kilde: Teknisk ukeblad). Velger du å utføre hele prosessen selv, koster det antageligvis like mye og risikoen for feilansettelse er vesentlig høyere. Du må regne med å bruke mye tid på prosessen; du må lage stillingsbeskrivelse, tiltrekke kandidater, koordinere intervjuer, gi arbeidsprøve, sjekke referanser, personlighetstest og mye mer.

Lønnsnivå

Lønnsnivået for growth hackers ligger mellom 350 000 – 850 000 per år. Lønnsnivået avhenger av kompetanse, erfaring og hvilke resultater personen har levert tidligere. Ifølge Googles tidligere HR-sjef Laszlo Bock , og et studie basert på 85 år med forskning og rekrutteringsdata, er antall år erfaring en dårlig predikator for fremtidig suksess i en stilling. Det kan bety at sjansen for en vellykket ansettelse sannsynligvis er mindre hvis du går for en person med lang erfaring!

Opplæring

Vi beregner ca. 50 000 kroner til opplæring. Vi inkluderer da tid brukt av andre ansatte. Growth hacking inkluderer mange forskjellige fagdisipliner og det er vanskelig å holde seg oppdatert på alle temaene. Den beste måten å lære på er å ha en tilknytning til et pulserende fagmiljø folk lærer av hverandre hver uke. Hvis man ikke har et fagmiljø må man ta kurs, gå på konferanser og holde seg oppdatert på fritiden. Konferanser medfører en kostnad, men også at den ansatte er borte fra jobben. Ifølge Google´s tidligere HR-sjef, så er uansett mesteparten av kurs- og opplæringsinvesteringer bortkastede fordi de ikke leder til endring i atferd!

Pensjon

De fleste unge growth hackere er (dessverre) ikke opptatt av pensjon. Det er lovpålagt med minimum 2% og maksimum 7%. I vår kalkyle har vi brukt 4%. Her kan du lese mer om hvor god pensjonsordningen bør være.

Forsikringer

I tillegg til oppsparingen til pensjon er det en rekke andre forsikringer som kan være aktuelle. Dette er uførepensjon, ektefellepensjon, barnepensjon,, gruppeliv(død og uførhet), ulykkesforsikring, helseforsikring, yrkesskadeforsikring(pliktig), reiseforsikring Alle forsikringene blir ilagt arbeidsgiveravgift unntatt yrkesskadeforsikringen.

Velferdskostnader

Utgifter til julebord, julegaver, luncher, firmafester, overtidsmat, aviser, magasiner, betalt trening o.l. Det er forutsatt at disse kostnadene ikke fordelsbeskattes, og dermed ikke blir belastet med arbeidsgiveravgift.

Alternativ til faste ansattelser

INEVO jobber med å revolusjonere hvordan bedrifter jobber med digital markedsføring. INEVO rekrutterer, utvikler og plasserer Operative markedsassistenter(OMA) ute hos bedrifter. En OMA jobber hos 1-2 bedrifter på samme måte som en ansatt, men de er tilknyttet, og følges opp av et fagmiljø. En OMA kan være at alternativ til faste ansattelser for bedrifter som ønsker forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet uten å ansette.

Kilder:

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.