Hopp til hovedinnhold
Enklere liv sin logo, illustrasjon av mennesker og datamaskin

Kundebeskrivelse: Nettbutikk som selger produkter for å gjøre livet enklere for folk.

Mål

Rammene for oppdraget var å bistå Enklereliv.no med digital markedsføring, og å skape vekst gjennom deres digitale kanaler. 

Enklere Liv har samarbeidet med INEVO siden februar 2019 gjennom OMA-modellen, hvor selskapet leier en operativ markedsassistent (OMA) fra INEVO. OMA-ens oppgaver omfattet blant annet e-postmarkedsføring, sosiale medier, analyse og kommunikasjon med tredjeparts byråer. Siden oppstart har resultatene av et tett samarbeid mellom Enklere Liv og OMA vært en 45% økning i inntekter fra epostmarkedsføring og 757% økning i inntekter fra facebook annonsering.

De mange positive økonomiske endringene i perioden har kommet som følge av å sette klare mål ved hjelp av OKR, samt å innhente gode impulser fra teamet hos Enklere Liv og fagteamet hos INEVO. Kreative løsninger, rom for testing og grundig analyse ga grønne piler i kanalene OMA og Enklere Liv satset på.

Fra juli overtok INEVO også ansvaret for Enklere Liv sin Google Ads konto med en hypotese om at et tettere samarbeid mellom OMA, Enklere Liv og Google Ads rådgiver ville gi ytterligere vekst i også denne kanalen.

Resultat

Allerede før vi tok over ansvaret for kontoen startet vi samarbeidet med en grundig gjennomgang av den eksisterende Google Ads kontoen. Her kom vi fram til en rekke tiltak som burde gjennomføres for å skape vekst og nå nye kunder. Etter at vi overtok kontoen, begynte vi fortløpende å jobbe med forbedringstiltakene vi hadde kartlagt gjennom Google Ads auditen. Dette innebar blant annet å omstrukturere og bygge ut kontoen for å hente mer av det relevante volumet i søkemotoren og omgjøre det til trafikk inn til nettsiden. 

I løpet av de første 2 månedene klarte vi å øke betalt trafikk fra søkemotoren med 49%, antall transaksjoner med 60% og nye brukere med 92%.

Suksessfaktorer

En utfordring med tradisjonell byråstøtte er ofte kommunikasjon og forståelse mellom kunde og byrå. Å ha en OMA på plass med full innsikt i Enklere Liv som merkevare var avgjørende for å kunne ta riktige valg på vegne av kunden, samt å kunne snu seg raskt rundt med annonseringen.

Fredrik Pahle sin tillit til INEVO og OMA var også en definitiv suksessfaktor i oppstarten. Fredrik har gitt mye frihet og rom for å teste nye ting samtidig som han har bidratt med uvurderlig og nyttig innsikt i hva kjernen til Enklere Liv er. Alt fra timing av produkter i fokus til hvilke tråder man skal dra i for å nå målgruppen har spilt en rolle her.

Vi er meget fornøyd med INEVO, en OMA som sitter hos oss 3 dager i uken, men som samtidig har et fagmiljø, er en god løsning for oss. Vår erfaring i kombinasjon med digital kompetanse og arbeidstrykk fra OMA Niclas har skapt gode resultater. Ved å legge Google Ads kontoen vår over til INEVO har vi løftet resultatet ytterligere på bakgrunn av en enda tettere dialog og forståelse av Enklere liv

Fredrik Pahle, Markedsdirektør

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.