Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: AI

5 måter lokalpolitikere kan bruke AI til å jobbe mer effektivt

Uavhengig av ditt parti, din rolle i politikken eller ditt syn på AI, vil denne teknologien utvilsomt være verdifull for deg. Som politiker må du ofte jobbe med komplekse spørsmål, lange dokumenter og mye kommunikasjon. Med den nye AI teknologien som er tilgjengelig, kan du effektivisere og forbedre mye av det politiske arbeidet. Du vet sikkert at AI nå har potensial til å brukes for alt mellom himmel og hav. Men vet du hvordan det kan brukes praktisk for dine arbeidsoppgaver? Vi har laget denne guiden for å gi deg svarene.

1. Les dokumenter mer effektivt

Lurer du på hvordan du kan spare mest mulig tid på å lese rapporter, sakspapirer,  prosjektplaner og partiprogrammer? Som lokalpolitiker er det ofte mange forskjellige dokumenter du må lese. Med AI-verktøy som Humata kan du spare mye tid, og dermed konsentrere deg om de viktigste aspektene av ditt arbeid som lokalpolitiker. Alt du trenger å gjøre er å laste opp dokumentet. Humata bruker avansert teknologi for å analysere store mengder tekst. Dette verktøyet bruker kryptert skylagring for økt informasjonssikkerhet. Du kan stille spørsmål om dokumentet og få velformulerte svar tilbake. Med dette AI-verktøyet kan du også få et klart og presist sammendrag av dokumenter du trenger å lese gjennom.

Her kan du teste ut Humata ved å stille spørsmål om de ulike partiprogrammene.

Slik kommer du i gang: Gå til Humata, registrer en konto og last opp en PDF(gratis opptil et visst antall sider).

2. Skrive debattinnlegg

Syns du også et velformulert og godt debattinnlegg kan være vanskelig eller tidkrevende å skrive? Debattinnlegg er noe av det viktigste arbeidet til en lokalpolitiker. Det er her du kan fremlegge og kommunisere dine hjertesaker til innbyggerne. En stor utfordring kan ofte være å kommunisere på riktig måte til målgruppen du vil treffe. Det handler ikke bare om hva du skriver, men også hvordan du skriver det. Er du for eksempel en ung politiker som skal skrive om eldreomsorg, så kan det være lurt å sørge for at det du sier blir riktig oppfattet av folk som ikke er i samme målgruppe.

Slik kommer du i gang: Gå til ChatGPT og lær deg å “prompte”.

Test denne prompten for å lage et godt utkast til et debattinnlegg: Du er erfaren kronikkskribent og lokalpolitiker for Sarpsborg kommune som skriver et debattinnlegg om at eldre personer skal få bo hjemme så lenge som mulig ved at partiet skal styrke hjemmebaserte tjenester og satse mer på velferdsteknologi. Debattinnlegget skal være engasjerende, lettleselig og tilpasset for personer over 60 år.

  Eldre i Sarpsborg fortjener å bo hjemme lengst mulig

  Kjære innbyggere av Sarpsborg,

  Mange av oss har et spesielt sted i hjertet for de eldste blant oss. De har bygget denne vakre byen, oppfostret barn, og arbeidet hardt hele livet. De fortjener å tilbringe alderdommen på en verdig måte, og for mange betyr det å bo hjemme så lenge som mulig.

  Dessverre er dette ikke alltid en realitet for alle våre eldre. Mangel på tilgjengelige tjenester og støtte kan føre til at mange flyttes til institusjoner selv om de heller ville blitt boende hjemme. Dette er ikke bare en tragedie for de eldre selv, men også for familiene deres og samfunnet som helhet.

  Styrking av hjemmebaserte tjenester

  Som lokalpolitiker for Sarpsborg kommune, ønsker jeg å ta tak i dette problemet. Vi må styrke våre hjemmebaserte tjenester slik at de eldre kan bo hjemme lengre. Dette inkluderer å øke antall hjemmesykepleiere, tilby fleksible tjenester tilpasset hver enkeltpersons behov, og å sørge for at støtte er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

  Satsing på velferdsteknologi

  I tillegg til å øke menneskelige ressurser, må vi også benytte oss av teknologi. Velferdsteknologi som f.eks. trygghetsalarmer, digitale medisin-dispensere, og fjernovervåking kan gjøre en stor forskjell. Disse teknologiene kan hjelpe de eldre til å føle seg tryggere og mer selvstendige, og samtidig gi familien ro i sinnet.

  Sammen for en bedre fremtid

  Dette er ikke bare et spørsmål om ressurser, men et spørsmål om verdier. Vi må alle jobbe sammen for å sørge for at de eldre blant oss blir behandlet med respekt og verdighet de fortjener.

  Jeg håper du vil stå sammen med meg i denne kampen for en bedre fremtid for våre eldre. Vi må lytte til dem, involvere dem i beslutningsprosessen, og sørge for at deres stemmer blir hørt.

  3. Svare på debattinnlegg

  Har du også opplevd at du ønsker å svare på et debattinnlegg, men utsetter det til det er for sent, slik som mange andre gjør? Å svare på andres innlegg er viktig for å kommunisere partiets synspunkter i dagsaktuelle og lokale saker i politikken. Det er mange engasjerte personer som liker å dele sine meninger i slike innlegg. Når det allerede er satt søkelys på et tema, er det fint å kommunisere ditt og partiets synspunkt på det. Dette er noe som fort kan bli nedprioritert dersom tiden ikke strekker til. For å skrive et lettlest og velformulert svar på en effektiv måte, kan du benytte AI-verktøy som Chatgpt og Bing.

  Test denne prompten for å bruke AI til å svare på et debattinnlegg: Nå skal du være en lokalpolitiker for partiet Høyre som skal svare på dette debattinnlegget skrevet av en politiker i Arbeiderpartiet. Fokuset skal være at det er bedre å heller utvide tilbudet av omsorgsboliger. Du kan også nevne hvorfor det å bo hjemme lenger ikke alltid er den beste løsningen. Skriv på en engasjert, lettleselig og bestemt måte.

   Kjære innbyggere i Sarpsborg kommune,

   Det er ingen tvil om at spørsmålet om eldreomsorg er dypt personlig og vesentlig for oss alle. Jeg setter pris på engasjementet som uttrykkes i forrige debattinnlegg og deler bekymringen for våre eldre innbyggere. Men vi må være forsiktige med å se på hjemmet som den eneste eller beste løsningen for alle.

   Omsorgsboliger - et Bedre Alternativ?

   Hjemmebaserte tjenester kan være et godt alternativ for noen, men vi må ikke overse at det å bo hjemme ikke alltid er den beste løsningen. For mange eldre kan hjemmet bli isolert og ensomt. Omsorgsboliger gir et trygt og sosialt fellesskap, med tilgang til medisinsk hjelp og støtte når det trengs.

   Utvidelse av Omsorgsboliger

   Høyre tror at nøkkelen til god eldreomsorg ligger i å utvide tilbudet av omsorgsboliger. Dette gir flere valgmuligheter og gjør at hver enkelt kan finne en løsning som passer for dem. Ved å investere i flere omsorgsboliger, skaper vi et inkluderende miljø der eldre kan trives og føle seg hjemme.

   Hjemmet er ikke Alltid Svaret

   Å bo hjemme kan føles riktig for noen, men for andre kan det medføre utfordringer med ensomhet, tilgjengelighet til omsorg, og sikkerhet. Vi må anerkjenne at dette ikke er en "one-size-fits-all" situasjon og derfor må vi tilby flere alternativer.

   La oss Arbeide Sammen

   Eldreomsorg er en kompleks sak som krever nøye overveielse og samarbeid. La oss anerkjenne mangfoldet i våre eldre innbyggeres behov og jobbe sammen for å finne de beste løsningene.

   Sammen kan vi sørge for at Sarpsborg kommune er et sted hvor alle føler seg ivaretatt, respektert og hjemme, uansett alder.


   4.Sosiale medier

   Å være tilstede på sosiale medier er svært viktig for alle politiske partier. Det er på slike kanaler man ofte kan fange oppmerksomheten til potensielle velgere. Men hvordan kan en lokalpolitiker bruke AI til sosiale medier? Det kan brukes til flere aspekter. For det første kan du bruke AI til å gi deg forslag til hva du kan poste som innhold.

   Test denne prompten for å få forslag til innhold: Vi er et lokalt parti som ønsker å bli mer aktive på sosiale medier som Facebook og Instagram. Gi 10 forslag til forskjellig innhold vi kan poste på disse kanalene. Gjerne med en kort beskrivelse.

    Selvfølgelig! Her er 10 forslag til innhold dere kan poste på Facebook og Instagram for å øke engasjementet og synligheten til partiet deres:

    Intervjuer med Partimedlemmer:

    Beskrivelse: Del korte videoer eller skriftlige intervjuer med partimedlemmer der de snakker om sine synspunkter, verdier og hvorfor de ble med i partiet.
    Arrangement-annonseringer:

    Beskrivelse: Informer følgerne om kommende arrangementer, møter eller debatter. Inkluder tid, sted og hvordan man kan delta.
    Infografikk om Politiske Saker:

    Beskrivelse: Lag visuelle infografikker som illustrerer partiets posisjon på ulike politiske saker. Dette kan hjelpe til med å forklare komplekse temaer på en enkel måte.
    Bak-kulissene Bilder:

    Beskrivelse: Del bilder fra interne møter, arrangementer eller fra valgkampen. Dette gir følgerne en følelse av å være en del av partiet.
    Ukentlige Oppdateringer:

    Beskrivelse: Post en ukentlig oppdatering om hva partiet har jobbet med, hva som er oppnådd og fremtidige mål.
    Spørsmål og Svar (Q&A) Sesjoner:

    Beskrivelse: Inviter følgere til å stille spørsmål og svar på dem i en live-video eller i kommentarfeltet. Det kan øke dialogen med velgere.
    Historier fra Lokalsamfunnet:

    Beskrivelse: Del historier eller testimonials fra lokale innbyggere som har blitt positivt påvirket av partiets arbeid.
    Feiringer og Høydepunkter:

    Beskrivelse: Marker viktige milepæler, seire eller spesielle hendelser som partiet har vært en del av.
    Innhold fra Følgere:

    Beskrivelse: Oppfordre følgere til å dele sine bilder, meninger eller erfaringer med partiet, og reposter dette innholdet. Det kan øke samholdet og engasjementet.
    Utdanningsinnhold:

    Beskrivelse: Lag innlegg som forklarer politiske prosesser, lover eller andre emner som er relevante for partiet. Dette kan posisjonere dere som en kunnskapsrik og pålitelig kilde.
    Disse forslagene kan tilpasses partiet deres og hjelpe dere med å bygge en sterk tilstedeværelse på sosiale medier. Det er viktig å ha en konsekvent tone og stil, og å oppfordre til dialog med følgerne deres for å skape

    AI kan for det andre også lage forslag til innholdsplaner for hva som skal postes når og på hvilken kanal.

    Test denne prompten for å få AI til å hjelpe deg med å lage en innholdsplan: Lag en sosial medie innholdsplan basert på disse forslagene. Planen skal være formatert i  en tabell og inneholde informasjon om hva som skal postes,  tidspunkt og kanal.  Målet er å ha fire til fem poster i uken.

     Utkast av en enkel innholdsplan for sosiale medier:

     Eksempel på utkast av en innholdsplan for sosiale medier generert av AI


     5.Simuler egne debatter

     Sist men ikke minst er det viktig for alle politikere å være forberedt på debatt. Dette kan gjøres ved å simulere debatter med andre partier. Uansett om det er din første partidebatt, eller om du har gjort dette mange ganger, er det viktig å være forberedt. Hva skal du starte med å si og hvilke innvendinger kan du forvente? Hvordan kan du simulere en politisk debatt ved bruk av AI verktøy?

     1. Bruk Chatgpt 4 med verktøyet Code interpreter. Dette er noe du enkelt kan aktivere i chatgpt 4. Dette er et svært nyttig, men betalt verktøy.
     2. Last inn det andre partiet sitt partiprogram
     3. Skriv en prompt som ligner på eksemplet nedenfor (tilpass etter egne behov)
     4. Vent på svar.
     5. Fortsett debatten med dine egne argumenter

     Test denne prompten for å simulere en debatt ved bruk av AI Lat som om du er en lokalpolitiker for Senterpartiet i Sarpsborg. Jeg er en politiker for Arbeiderpartiet i samme by. Vi skal ha en debatt hvor dine svar skal være basert på innholdet i partiprogrammet (dokumentet jeg har lastet inn). Du kan starte debatten med tema: Lokalt næringsliv. Du skal alltid gi et motsvar og argumentere for hvorfor vårt parti har feil fokus og deres har de rette svarene. Debatten fungerer slik at du svarer etter jeg har sendt inn mitt svar.

      Takk for tålmodigheten din. Nå har jeg fått en bedre forståelse av Senterpartiets program i Sarpsborg for perioden 2023-2027. La oss nå starte debatten med temaet "Lokalt næringsliv."

      Som representant for Senterpartiet i Sarpsborg, vil jeg understreke viktigheten av å støtte lokalt næringsliv og skape et miljø hvor små og mellomstore bedrifter kan blomstre. Sarpsborg trenger en samfunnsdugnad der det frivillige, næringslivet, og det offentlige trekker i samme retning. Vi mener at Arbeiderpartiet har en tendens til å fokusere for mye på store selskaper og overser behovene til lokale entreprenører. Senterpartiet ønsker å fremme kreativitet, skaperkraft, og omsorg, og forvalte Sarpsborgs naturgitte og menneskelige ressurser til det beste for nålevende og kommende generasjoner.

      Hva er ditt parti's syn på dette temaet, og hvordan vil du argumentere mot vårt fokus?

      Fornuftig bruk

      I den stadig mer kompliserte politiske verden kan AI være vår venn. Den hjelper politikere med å spare tid, fra å lese lange dokumenter til å lage gode debattinnlegg og håndtere sosiale medier. Det er samtidig viktig å være kritisk til svarene du får ut fra AI-verktøyene. Det kan ikke garanteres at det brukes riktig “tone of voice” eller at informasjonen alltid stemmer. Som politiker er det viktig å være sikker i sin sak, samt kunne formulere den på din måte. Derfor er det viktig å bruke sunn fornuft uansett hvilke oppgaver du bruker AI-verktøy til å gjennomføre. Men med AI som støttespiller kan politikere fokusere på det viktigste: å hjelpe samfunnet. La oss bruke AI som et nyttig verktøy for å jobbe smartere i politikken, og forbedre måten vi kommuniserer med folk på.


      Klar for å se resultater?

      Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.