Hopp til hovedinnhold

Metabeskrivelse


Hva er en metabeskrivelse?

En metabeskrivelse, eller meta description på engelsk, er et HTML-element som gir en dekkende beskrivelse om en nettsides innhold. Søkemotorer som Google og Bind viser ofte denne beskrivelsen i søkeresultatet under title-tag og url. En metabeskrivelse kan påvirke sidens CTR.

Metabeskrivelsen er ofte noe av det aller første et SEO-byrå tar fatt på når de begynner å jobbe med en ny kunde, noe av det første man lærer om SEO, og mest sannsynlig det andre konkrete SEO-elementet dine potensielle kunder ser – etter title-tag’en.

En overhalling av dårlige meta descriptions kan gjøre store utslag på din click-through rate og konverteringer/salg.

Det beste med meta description er at du (nokså) enkelt kan lage dem selv!

Hvorfor er meta descriptions viktig?

Innholdet i metabeskrivelsen er ingen direkte rangeringsfaktor, noe som betyr at Google ikke vil ta innholdet i betrakting for å avgjøre hvordan siden skal rangere opp mot konkurrentene for et gitt søkeord. Likevel, på grunn av dens viktighet for en sides click-through rate har den stor betydning for trafikk, time on site, bounce rate, og konvertering – noe som i sin tur påvirker rangeringen direkte. Vi kan derfor si at den er en indirekte rangeringsfaktor.

Metabeskrivelsen kan sammenlignes med vaskeseddelen på baksiden av en god gammeldags bok, hvor man i bokhandelen eller biblioteket plukker opp noen bøker innen et bestemt tema og leser bakpå hva boken handler om. I dette kritiske vinduet får man mer eller mindre lyst til å begynne å lese boka. Når man i Google gjør et søk etter for eksempel ”partytelt” vil brukeren fort lese gjennom title-tag og description for å avgjøre hvorvidt de ulike treffene i søkeresultatet matcher det han ser etter, og vil slik sett fungere som et ”agn” videre i veien til besøk og konvertering.

En dårlig beskrivelse som ikke inneholder søkeordet ”partytelt”, eller som på andre måter ikke overbeviser brukeren om å sjekke ut siden, vil generere en lav click-through rate – noe som bidrar til å påvirke rangeringene negativt. Er beskrivelsen feilaktig, og brukeren ikke møter det han fikk forespeilet, vil han mest sannsynlig hoppe tilbake til søkeresultatet for å finne en bedre match. Dette omtales som pogo sticking, og påvirker rangeringen negativt.

Slik skriver du en god metabeskrivelse:


Man bør alltid bruke skjønn og god dømmekraft for å skrive en description som vil generere verdifulle klikk. Her er følgende råd som vil sende deg et stykke på vei:

Lengde

Du har ca. 155 tegn (avhenger av pixel-bredden) til å boltre deg på før Google nådeløst kutter resten av ”daukjøttet” på beskrivelsen. Her settes dine evner til å si mye med få ord virkelig på prøve!

Tenk på CTR-vennlighet

Her kommer du et langt stykke ved å vise at du tilbyr løsningen på brukernes problem. Selger du partytelt er det viktig at det kommer frem at det er mulig å få kjøpt dette hos deg, i tillegg til at du kanskje har et stort utvalg av både partytelt og andre hage-relaterte produkter. Dersom nettsiden du ønsker skal klikkes på handler om tips og råd rundt møblering av hagen, er det avgjørende at du på de 155 tegnene demonstrerer at du tilbyr gode løsninger og ideer knyttet til det søkerne er ute etter. Er det ting ved innholdet ditt som er spesielt eller unikt, for eksempel at du har videoer og bilder, eller har intervjuet en autoritetsperson innen feltet, er dette ting du bør demonstrere i meta description’en.

Bruk riktige søkeord

Hvis målet ditt er å rangere på søkeordet ”partytelt” er det avgjørende at du bruker ”partytelt” i beskrivelsen dersom de som er på kjøpsjakt skal klikke på deg. Hva er bonusen? Jo, Google vil da sette søkeordet i fet skrift.

La hver side føle seg spesiell – unngå gjenbruk

Det er viktig at hver meta description er spesialskrevet til den siden den finnes på. Dette er selvfølgelig viktig med tanke på tilpasninger mot de forskjellige søkeordene, men også fordi hver side må ”selges” på sin unike måte med tanke på hva man tilbyr. Meta-beskrivelsen er en selgende tekst, og et sett med gode selgende tekster kan ikke støpes i samme form.

Sørg for at det er et slektskap mellom meta description og title tags

Siden forarbeidet til begge av disse involverer en del keyword-research og annet forarbeid, vil det å arbeide parallelt ned title-tags og description være langt mer effektiv enn å gjøre det hver for seg. Det er også viktig at begge to bruker samme tone-of-voice, og på andre måter spiller på lag.

Ikke kom med løfter du ikke kan holde

Det kan ofte være fristende å legge på litt ekstra i beskrivelsen for å tiltrekke seg flere klikk. Den åpenbare ulempen med dette oppstår når brukeren innser at det du skrev i beskrivelsen ikke samsvarer med det som møter dem når de kommer inn på siden din, og de klikker seg tilbake til søkeresultatet. Når en bruker går inn på en side gjennom søkeresultatsiden, for så å klikke seg tilbake etter noen sekunder for å lete etter en bedre match, kalles ”pogo sticking”, og fungerer som et negativt rangeringssignal for Google.

Hvordan endre metabeskrivelsen på siden din?

Du trenger ikke være utvikler eller besitte et høyt teknisk kompetansenivå for å gjøre denne jobben selv. De fleste CMS’er tar heldigvis høyde for dette.

Hvordan endre metabeskrivelse i Magento

Her går du ganske enkelt til katalogen, og ned til kategorinivå – så fremt du skal endre meta-beskrivelsen på kategoriene.

Så graver du deg ned til ønsket kategori. Herifra er jobben enkel:

Hvordan endre metabeskrivelse i WordPress

Her går man rett til ”pages” i sidemenyen (eller ”sider”), og velger så den aktuelle siden du ønsker å endre meta-beskrivelsen på

Hvis siden din kjører på WordPress bruker du helt sikkert SEO-plugin’en til Yoast. Hvis ikke, anbefaler vi at du setter det opp, slik at du enklest mulig kan gjennomføre de SEO-innstillingene du ønsker.

Selve Yoast-plugin’en vil du finne nederst på hver page inne i WordPress-CMS’et. Her kan du enkelt se hvordan input’en vil ble seende ut i søkeresultatet: