Hopp til hovedinnhold
Highered logo

I mai 2023 tok Highered kontakt med INEVO fordi de trengte å fylle en viktig rolle i sin markedsavdeling. Theo og Arthur fra INEVO begynte det operative arbeidet den påfølgende måneden og har siden da bistått med oppsett av sporing, analyse, posisjonering, budskap, SEO, både betalt og organisk sosiale medier, samt konverteringsoptimalisering (CRO).

Hvem er Highered?

Highered står bak karriereplattformen www.gethighered.com, en global plattform der arbeidsgivere og jobbsøkere fra hele verden enkelt kan finne og kontakte hverandre. I tillegg tilbyr de karriererelatert utdanning og ferdighetsutvikling, samt virtuelle og fysiske karrieremesser.

Ønsket utfall av samarbeidet

Da Highered kontaktet oss var det ønskede utfallet av samarbeidet todelt, reflektert av de to målgruppene Highered forsøker å nå. For arbeidsgivere med rekrutteringsbehov på den ene siden, og for jobbsøkere på den andre siden, var målene å:

  • Øke synligheten og antall brukerregistreringer blant jobbsøkere i Storbritannia, Frankrike og Spania.
  • Øke synligheten samt antallet leads og avtaler med arbeidsgivere innenfor business og tech, spesielt i Storbritannia, Frankrike og Spania.

Fremgangsmåte

Det var mange måter å nærme seg dette prosjektet på. For å sikre at vi brukte tiden vår mest effektivt, var det viktig med en grundig analyse av alle eksisterende markedsføringsaktiviteter.

Vi opprettet nye kontoer og implementerte sporing der det manglet, kartla konkurranselandskapet, identifiserte områder for umiddelbar forbedring og utarbeidet en handlingsliste. Vi definerte klare strategier og mål for både jobbsøkere og arbeidsgivere, og etablerte målbare nøkkelresultater (OKR) for å spore fremgangen. Budsjettene ble fastsatt, og vi avsluttet oppstartsfasen med å presentere strategi og handlingsplan for Highered sin markedsavdeling.

Viktige faktorer som påvirket våre prioriteringer

Det er spesielt tre faktorer som har påvirket hvor vi har lagt mesteparten av vårt fokus:

Åpen plattform

Da Highered først tok kontakt, var plattformen lukket og kun tilgjengelig for inviterte, noe som begrenset potensialet for trafikk fra Google. Over sommeren åpnet Highered plattformen, noe som med alle URL-ene gir et stort potensial for å øke synligheten på Google for både jobbsøkere og arbeidsgivere. SEO-arbeid og utnyttelsen av dette potensialet ble derfor et viktig fokusområde etter analysefasen.

Sporing og oversikt

For å ta gode beslutninger var vi avhengige av å kunne måle nøkkeltallene. Derfor gikk mye av arbeidet i oppstartsfasen med til å implementere sporing i ulike kanaler og samle dataene i en forståelig og brukervennlig oversikt i Googles Looker Studio (tidligere Data Studio).

Budskap og posisjonering

For å sikre effektiv markedsføring i alle våre kanaler, var det avgjørende å ha et godt budskap som resonerte med målgruppene. Mye av tiden vår i oppstartsfasen ble derfor brukt på å formulere et unikt budskap som talte mer direkte til dem vi prøver å nå.

Hovedområder INEVO bisto med

Søkemotoroptimalisering (SEO): Plattformens åpning ga som sagt et stort potensial for økt synlighet i søkemotorer. Vi implementerte og avdekket flere tiltak for å utnytte dette, inkludert tekniske forbedringer basert på en SEO-audit gjort i oppstartsfasen og en handlingsplan for å øke organisk synlighet for hovedsakelig studenter.

Sporing og oversikt: Vi sikret forståelse for brukerens reise til og på plattformen, og holdt også markedsavdelingen i Highered løpende oppdatert på nøkkeltall.

Betalt og organisk sosiale medier: Vi bygget videre på hva som fungerer organisk for å skape engasjerende innhold, samt tester betalt annonsering på plattformer som Meta (Facebook og Instagram) og TikTok rettet mot jobbsøkere. I tillegg tok vi i bruk annonsering på LinkedIn rettet mot arbeidsgivere for å samle flere leads.

Søkemotormarkedsføring (SEM): Vi jobbet for å øke nettstedets synlighet i Google i en kombinasjon med betalt annonsering, målrettet mot spesifikke og relevante søkeord.

Suksessfaktorer for samarbeidet

Det er flere faktorer som har bidratt til det gode samarbeidet mellom Highered og INEVO. Her er noen av de viktigste punktene vi mener har spilt en stor rolle:

  • Grundige analyser og effektiv sporing har gitt oss innsikt i hvor vi kan gjøre størst forskjell og dannet et solid fundament for videre arbeid.
  • Et klart budskap og sterk posisjonering har hjulpet å finjustere hvordan Highered presenterer seg, noe som har forbedret all kommunikasjon, fra nettsider til sosiale medier.
  • Nært samarbeid med Highered sin markedsavdeling har vært essensielt for alt arbeidet vi har gjort. Ingen kjenner Highereds behov, utfordringer og målgruppe bedre enn dem.
  • En kombinasjon av kunnskap og kompetanse fra både Highereds markedsavdeling og INEVOs fagmiljø har gjort at vi har tatt de beslutninger vi mener har vært viktige.

Konklusjon

Med et strategisk fokus på analyse, måling og kontinuerlig optimalisering, har INEVO og Highered lagt grunnlaget for for vekst videre. Ved å forstå brukerens reise, klargjøre budskapet og implementere målrettet markedsføring, er Highered på rett kurs mot å vokse brukerbasen av jobbsøkere og tiltrekke oss flere bedriftskunder.

Evnen til å ta informerte, datadrevne beslutninger og det nære samarbeidet mellom våre team var viktige faktorer. Med disse tingene på plass er vi optimistiske for fremtiden og veksten!

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.