Hopp til hovedinnhold
Lille Vinkel Sko logo på en hvit skjerm på en oppslått macbook

Hvem er Lille Vinkel Sko?

Lille Vinkel Sko er en skobutikk som åpnet sin første butikk i 1984 og var tidlig ute (faktisk først) med nettbutikk for sko allerede i 1999. Lille Vinkel Sko er et selvstendig alternativ til de store skokjedene og når det gjelder skomote er Lille Vinkel Sko bokstavelig talt helt fremme i skoen. Som aktør legger de mye tid og stolthet i å tilby sine kunder et godt utvalg av sko fra kjente merkevarer så vel som spennende nyheter.

Ønsket utfall av samarbeid

Da Lille Vinkel Sko kontaktet INEVO sto de, i likhet med mange andre, ovenfor et skifte i digital annonsering hvor mye av premisset for tidligere suksess var endret. Som nettaktør hadde de historisk sett vært sterkest på annonsering i Meta og møtte nå utfordringer knyttet til endringer i lovverk og sporingsmuligheter. Det var klart for dem at de trengte å differensiere og styrke sin digitale rigg og de var derfor på utkikk etter en partner som kunne hjelpe dem å skalere og optimalisere deres Google Ads konto.

Suksessfaktorer og strategi for vekst

Dialog og innsikt

I INEVO er vi spesialister på Google Ads, men like viktig som vår tekniske kompetanse er forståelsen av markedet kunden opererer i og deres unike målgruppe. For å få et bilde av hvor forbedringspotensiale ligger før vi iverksetter tiltak gjennomførte vi derfor analyser av tidligere data, konkurrenter og ikke minst søkeord.

Vi fikk også mye nyttig innsikt av å sitte hos Lille Vinkel Sko å jobbe månedlig. På denne måten fikk vi virkelig et inntrykk av “hvor skoen trykker”. Alt fra å ha planlagte oppdateringsmøter til de mer tilfeldige oppdateringene vi fikk fra å lytte til utfordringene de møtte på kundeservice, på lageret og i fysisk butikk.

På samme måte opplevde vi også at informasjonsflyten gikk andre veien. Vi som jobbet med annonseringen så trender blant målgruppen som var nyttig for kunden å ta med seg når de skulle forberede seg for sesongen. Dette var for eksempel at vi sammen, basert på søkeordsinnsikt og trendanalyse, oppdaget at etterspørselen etter sesongsko generelt starter senere og at foregående sesong strekker seg lenger enn først antatt. Med denne innsikten kunne Lille Vinkel Sko gjøre nødvendige justeringer med tanke på fokus i butikk og varelager.

Datakvalitet

For å skalere Google Ads som trafikkdriver og inntektsbringende kanal for kunden var forbedring av datakvalitet helt essensielt. For å virkelig dra nytte av mulighetene som ligger i Google sine automatiserte kampanjer og budstrategier handler det om å sikre både volum og kvalitet på dataen som samles. Vi sørget derfor for å forbedre konverteringssporingen og øke antall datapunkter som systemet kunne ta med i betraktning for å forstå kundereisen.

Struktur

En god struktur er alfa og omega for å kunne skalere en konto. Når vi tok over kontoen til Lille Vinkel Sko bygget vi videre på det fundamentet som allerede eksisterte, men tok i større grad i hensyn til to vesentlige faktorer ved skokjøp:

  • Det søkes i stor grad både veldig generisk og veldig snevert (etter merke, modell og farge) i løpet av en typisk kjøpsreise
  • Søketrender er svært dynamiske grunnet sesong og motebilde

Vi bygget derfor en struktur som i hovedsak fokuserte på:

  • Dynamiske søkeannonser koblet opp mot shopping-feed og regler for lagerstatus.
  • RSAs med keyword insertions og tilpassede final URLs for de ulike søkeordene.
  • Flere performance max kampanjer optimalisert etter sesongvariasjoner og kategorier.

Asset- og feedoptimalisering

Mye av skohandelen er, på et eller flere tidspunkt, sterkt visuelt drevet. Dette gjorde at shoppingnettverket ble en viktig fokus for Lille Vinkel Sko.

Derfor jobbet vi også mye med å forbedre kvaliteten på dataen tilgjengelig for Google gjennom shoppingfeeden. Ved å omstrukturere og berike shoppingfeeden med flere attributter, nyttig produktinformasjon og viktige søkeord så vi en stor økning i synlighet og klikk fra shoppingkampanjer.

Størrelser og tilgjengelighet er en svært viktig påvirker for konverteringsraten til de ulike skomodellene fra shopping. Dette tok vi hensyn til ved å sette opp regler som midlertidig ekskluderte eller nedprioriterte skomodeller som hadde flere populære størrelser merket som utsolgt.

Videre var det viktig for oss å kontinuerlig forbedre og teste assets som bilder og videoer brukt i Lille Vinkel Sko sine kampanjer. Vi har derfor eksperimentert mye med å finne assetsene kunden trigges av gjennom testing (og feiling).

Resultater

Etter de initielle forbedringene relatert til datakvalitet, assets, feed og struktur åpnet vi opp for å by på søkeord og produkter Lille Vinkel Sko aldri før hadde vært synlige på. Med en investeringsøkning på 224% i kanalen så vi en 222% økning av visninger og 564% økning i inntekter fra non-brand kampanjer.

Etter snart to år ser vi fortsatt gode resultater av samarbeidet. Google Ads fortsetter å vokse som kanal med 40% inntektsøkning hittil i år.

Konklusjon

En viktig grunn til at Lille Vinkel Sko har lyktes i å skalere sin tilstedeværelse på Google har vært deres raushet til å dele unik innsikt og kompetanse i egen bransje med oss. Innsikt, kommunikasjon og felles sparring har vært viktig for å kunne legge en tilpasset strategi. Åpenhet for testing og felles sparring har også vært viktige faktorer for å fortsette å bygge på strukturen vi bygget innledningsvis i samarbeidet.

Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet!

Vi gjennomførte møter med tre firmaer som alle hadde god kompetanse på Google, men landet på INEVO da det virket som de hadde størst apparat og mange flinke hoder. Det har vi ikke angret på. Den første perioden jobbet en dedikert person fra INEVO inhouse hos oss en gang i måneden for å lære oss å kjenne, og ikke minst produktene/måten vi tenker og jobber på. Vi satt strenge krav til budsjett og effekt av kampanjene på Google Ads og INEVO har levert. Vi har ikke bundet oss til noen langsiktig kontrakt som gjør at INEVO hele tiden må forsette å levere - noe de gjør. Anbefales!

Sverre Klouman, Eier av Lille Vinkel Sko

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.