Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: SEM

Den ultimate guiden til Google Ads Audit

Oppsummering av bloggposten

 • Hva en google ads audit er og hvorfor det er viktig å utføre en
 • Når du bør gjennomføre en audit
 • Stegene du bør gå gjennom når du utfører en audit, og spørsmålene du bør stille deg selv underveis.

En av de største syndene i arbeidet med en Google Ads-konto er å se seg ferdig med den. Vi som jobber med Google Ads daglig, og på tvers av ulike kunder, vet at arbeidet med en konto aldri er ferdig. Landskapet vi beveger oss i endrer seg for ofte og for fort til at vi kan tillate oss å se på en konto som ferdig optimalisert – uavhengig av hvor mye arbeid vi har lagt i den.

Selv om vi vet at arbeidet for å gjøre kontoen bedre aldri er over, kan selv den beste se seg blind på eget arbeid. I INEVO prioriterer vi derfor å sette av tid til å se over egen og hverandres kunder sine kontoer hvert kvartal – å gjøre såkalte audits.

En audit er en gjennomgang av kontoen hvor det oppdages, vurderes og foreslås ulike forbedringstiltak basert på data og dagens prestasjon. I dette innlegget deler vi vår guide til å gjennomføre en god audit av din Google Ads konto.

Kontinuitet

En Google Ads audit kan ved mange anledninger, for eksempel ved overtagelse av en ny konto, være en quick fix som leder til mange forbedringspunkter som kan gjennomføres umiddelbart og gi klare og raske resultater for kunden. Det er derfor helt nødvendig å foreta seg en audit av en konto dersom man overtar en konto som bygger på andres arbeid. Vi ser klart nytten av å gjennomføre audits når vi overtar en konto fordi vi da skal evaluere andres arbeid og forsøke å forbedre dette eller endre deler av kontoen slik at den sammenfaller mer med egne best practices.

Det er derimot minst like viktig å fortsette å gjennomføre audits over tid og med jevne mellomrom dersom man ønsker den beste effekten av dem. Selv om du har tro på eget arbeid, rutiner og oppsett kan en audit avdekke ting man har oversett eller ting som rett og slett er modent for endring. Er de søkeordene, kampanjene og budsjettfordeligene som var lønnsomme forrige kvartal fortsatt de samme eller kaster du bort penger ved å prioritere disse?

Så… når bør jeg gjennomføre en audit?

Som nevnt i avsnittet over bør man alltid foreta seg en audit når man skal jobbe med eller overta en ny konto.

Vi foreslår videre å gjennomføre en audit hvert kvartal, altså 4 ganger i året. Gjør det selv, eller la noen andre på ditt team gjennomføre den. På den måten kan du få verdifull innsikt og forbedringsforslag du selv ikke legger merke til fordi du har sett deg blind på kontoen.

Dersom du føler at resultatene har stagnert eller du tror du kan gjøre bedre er det tid for en audit. Kan du forbedre strukturen for å gjøre arbeidet med effektivt i hverdagen? Har du gjort noen feil som resulterer i stagnerende resultater og bør rettes opp?

1. Konverteringssporing

Konverteringssporing er noe av det mest elementære ved en Google Ads-konto og uten tvil noe de fleste etterhvert tar for gitt at fungerer som det skal. Er noe så banalt verdt å bruke tid på å sjekke? Definitivt. Til tross for at konverteringssporing er et absolutt must for å kunne drifte en suksessfull konto og forbedre resultater basert på data, viser undersøkelser av over 2000 kontoer at kun 29% av Google Ads-kontoene sporer konverteringene sine på en effektiv måte Sjokkerende? Absolutt.

Dette betyr at hele 71% av kontoene ikke målte konverteringer eller at de sporet konverteringer feil eller på en lite hensiktsmessig måte.

Spørsmålene du må stille deg selv under dette punktet er:

 • Er dagens konverteringssporing satt opp riktig?
 • Måler jeg de riktige tingene? Er det andre mål som er mer effektive eller som burde supplere dagens mål?
 • Har det dukket opp nye typer konverteringer som bør spores siden sist audit? (Et nytt skjema på nettsiden for eksempel?)

2. Kontostruktur

Struktur har mye å si for arbeidet med en Google Ads-konto, og kan ofte ha stor innvirkning på resultatene. Punktet om kontostruktur er todelt. For det første handler det om hvorvidt en god versus dårlig kontostruktur kan fremme eller hemme effektivitet i det daglige arbeidet med kontoen for den som drifter den. Videre er struktur også viktig for kontoens prestasjon, rent teknisk.

Har du for dårlig struktur og for mange og ulike søkeord i hver annonsegruppe? Dette kan føre til at du mister relevans og ender med å prestere dårligere og betale mer. Er kampanjene og deres budsjett hensiktsmessig fordelt? Et dypdykk inn i kontoens struktur kan gi svar på denne typen spørsmål.

Spørsmålene du må stille deg selv under dette punktet er:

 • Kampanjer: Ut fra budsjettet ditt og slik du ønsker å fordele det, er det hensiktsmessig å samle annonsegruppene i to ulike kampanjer og slå disse kampanjene sammen til en? Er det hensiktsmessig å splitte en eksisterende kampanje inn i flere? Gjøre andre endringer i budsjettene?
 • Annonsegrupper: Får de beste annonsegruppene nok av budsjettene? Er budene rimelige? Utkonkurrerer eller supplerer annonsegruppene vi har i dag hverandre?
 • Annonser: Er det tilstrekkelig med annonser i hver annonsegruppe?

3. Kampanjeinnstillinger

Dette er, i de fleste tilfeller, et steg av Google Ads auditen som er relativt raskt å gjennomføre. Store feil her vil man trolig oppdage fortløpende da de kan ha drastisk innvirkning på kontoens resultater.

Spørsmål du må stille deg selv under dette punktet er:

 • Er kampanjeprioriteringene satt riktig i shoppingkampanjene dine?
 • Er lokasjonene du målretter mot riktige? Bør de utvides? Bør du målrette deg mot et mindre område? Og dersom du målretter deg mot et større område (feks et helt land), har du brutt opp i fylker, kommuner etc for å effektivt kunne budjustere og segmentere data?
 • Er budstrategien, budsjettet og annonseleveringen slik du ønsker?
 • Er målretting og budgivning basert på enheter riktig?
 • Er annonseplanleggingen tilstrekkelig og nøye nok satt opp ut fra din virksomhet? Er det dager du ikke bør vise annonsene dine hvor du viser dem eller omvendt?
 • Budjusterer du basert på annonseplanleggingen detaljert nok?

Finn ut hvordan du kan bruke scripts til å by 24 timer i døgnet, hver dag i uken her!

4. Søkeord

En gjennomarbeidet konto har som regel mange søkeord. Klarer man å holde styr på disse i det daglige?

Arbeidet med negative søkeord og et skarpt blikk i søketermrapporten er viktige faktorer for en relevant og godt vedlikeholdt konto. Dette er derimot arbeid som må skje i det daglige og ikke kan vente til en audit.

Gjennomføringen av en Google Ads audit er derimot en god anledning til å se på søkeordenes lønnsomhet. Studien som tidligere er referert til i artikkelen viser også at hele 61% av budsjettet er bortkastet på søkeord som aldri har ført til en eneste konvertering. Det finnes selvsagt noen unntak til regelen om at et søkeord skal være lønnsomt for at det er verdt å by penger på, men som regel er dette søkeord vi kan klare oss uten.

Videre er dette rett tid til å rette opp i feil som kan forekomme under det daglige arbeidet i en stor konto. Har vi duplikater eller nære varianter blant våre søkeord? DIsse bør vi ta oss tid til å finne og “slå sammen” slik at vi får et bedre bilde av søkeordets faktiske prestasjon. Duplikater kan du finne og fjerne i Editor.

Spørsmål du må stille deg selv under dette punktet er:

 • Finnes det duplikater av søkeord?
 • Har vi mange ulønnsomme søkeord som fører til at vi kaster annonsekroner ut av vinduet? Er det verdt å beholde disse? Har vi vært nøye nok med å legge til negative søkeord i disse tilfellene?
 • Har vi søkeord med uvanlig lave kvalitetspoeng? Hva skyldes dette? Kan vi forbedre denne? (Har du eksempelvis lav expected CTR bør du ta en ekstra nøye gjennomgang i søketermrapporten osv).

5. Annonser

Når det kommer til annonsetekster kan man komme til fare for å trå feil enten den ene eller andre veien. Enten endres og testes annonsene feil og for mye, eller så står de urørt alt for lenge.

Som nevnt under punktet om struktur er det viktig at man har tilstrekkelig med annonsetekster i hver annonsegruppe. Helst 2-3 avhengig av hvorvidt man tester manuelt eller lar Google gjøre jobben for seg.

Prosessen med å A/B-teste annonser bør være en kontinuerlig prosess som skjer over tid, men dersom man gjennomfører audits på andres vegne og ser på annonsene med helt nye øyne, er det alltid en fordel å kunne komme med kreative innspill som kan testes.

Spørsmål du må stille deg selv under dette punktet er:

 • Har jeg tilstrekkelig med annonsetekster i hver annonsegruppe?
 • Er innholdet effektivt og tilspisset nok? Kan jeg teste andre måter å formulere budskapet på?
 • Sender annonsene mine til de riktige landingssidene?
 • Bruker jeg søkeordet i annonseteksten?

6. Utvidelser

Det er skremmende lett å gå i fellen der man setter opp kontoens utvidelser, for så å glemme dem. Utvidelser er en del av den annonsen søkeren ser og burde derfor i teorien få like mye oppmerksomhet som vi gir annonsetekstene. Dessverre er det sjeldent slik.

Google selv melder om en økning i klikkrate på gjennomsnittlig 10-15% ved bruk av annonseutvidelser. De er derfor en viktig del av auditen. Når det kommer til utvidelser handler det i stor grad om å benytte seg av alle relevante utvidelser, men også å gjøre utvidelsene så relevant som mulig. Relevans er et viktig stikkord i arbeidet med Google Ads, og utvidelsene er helt avgjørende for å levere dette til dem som søker. For mange kunder opplever vi at de aller beste resultatene kommer når utvidelsene, eksempelvis structured snippets, callouts eller sitelinks, er relevante ned til produkt- eller tjenestenivå.

Spørsmål du må stille deg selv under dette punktet er:

 • Har vi alle de relevante utvidelsene vi bør ha?
 • Er utvidelsene relevante nok? Har vi ledig tid til å øke relevans ved å legge til utvidelser på annonsegruppenivå der det er relevant?
 • Er informasjonen i utvidelsene riktig?
 • Hvordan presterer de? Bør vi teste et annet budskap?

7. Audiences

Audiences er en viktig del av de aller fleste Google Ads-kontoer – enten det er remarketinglister, similar audiences, in-marked audiences eller alle sammen.

En Google Ads audit er en gyllen anledning til å dobbeltsjekke at alt som bør være der er på plass, at de eventuelle budjusteringene du har satt fortsatt er hensiktsmessige og om eventuelle custom audiences er modne for en oppdatering.

Les mer om hvordan du lager gode remarketinglister her!

Spørsmål du må stille deg selv under dette punktet er:

 • Har du lagt til gode nok remarketinglister, og dekker de hele kontoen?
 • Har de ulike audiencene riktige bud?
 • Bruker du kundelisteremarketing? Er denne moden for en oppdatering?
 • Har du kontroll på hvor du bruker ‘targeting’ vs ‘observation?
 • Er membership duration satt til en fornuftig tidsperiode for dine kunder / besøkende?

8. Dokumentasjon og rapportering

Underveis i prosessen er det viktig at du dokumenterer funnene dine. Dette fordi du mest sannsynlig vil trenge å dele resultatene av din Google Ads audit med kollegaene dine internt eller andre eksterne, eksempelvis kunden. I tillegg kan et viktig tiltak fort gå i glemmeboken dersom det ikke skrives ned.

Det er først etter selve auditen at den virkelige jobben starter – tiltakene må gjennomføres. Uavhengig av hvor mange tiltak du avdekker gjennom auditen bør det legges en plan rundt gjennomføringen av dem. Er det få og enkle tiltak som kan gjøres på en liten time, eller er det større tiltak som må fordeles over tid – og når skal de i så fall være ferdig? Videre må det avdekkes hvem som gjør hva – er det du som skal fullføre tiltakslisten eller skal den sendes videre til en kollega eller eventuell kunde?

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.